Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – Myyntipäällysmerkinnät - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdrovance
ATC-koodiM05BB03
Lääkeainealendronate sodium trihydrate / colecalciferol
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO – ADROVANCE 70 mg/2800 IU

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADROVANCE 70 mg/2800 IU tabletit alendronihappo/kolekalsiferoli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää:

natriumalendronaattitrihydraattia, joka vastaa 70 mg alendronihappoa, ja 70 mikrogrammaa (2800 IU) kolekalsiferolia (D3-vitamiinia).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia ja sakkaroosia. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 tablettia

4 tablettia

6 tablettia

12 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kerran viikossa.

Suun kautta

Ota yksi tabletti kerran viikossa

Merkitse se viikonpäivä, joka sopii parhaiten sinulle:

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle ja valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/364/001 (2 tablettia)

EU/1/06/364/002 (4 tablettia)

EU/1/06/364/003 (6 tablettia)

EU/1/06/364/004 (12 tablettia)

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ADROVANCE 70 mg

2800 IU

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS – ADROVANCE 70 mg/2800 IU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADROVANCE 70 mg/2800 IU tabletit alendronihappo/kolekalsiferoli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO – ADROVANCE 70 mg/5600 IU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADROVANCE 70 mg/5600 IU tabletit alendronihappo/kolekalsiferoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää:

natriumalendronaattitrihydraattia, joka vastaa 70 mg alendronihappoa, ja 140 mikrogrammaa (5600 IU) kolekalsiferolia (D3-vitamiinia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia ja sakkaroosia. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 tablettia

4 tablettia

12 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kerran viikossa.

Suun kautta

Ota yksi tabletti kerran viikossa

Merkitse se viikonpäivä, joka sopii parhaiten sinulle:

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle ja valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/364/006 (2 tablettia)

EU/1/06/364/007 (4 tablettia)

EU/1/06/364/008 (12 tablettia)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ADROVANCE 70 mg

5600 IU

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS – ADROVANCE 70 mg/5600 IU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADROVANCE 70 mg/5600 IU tabletit alendronihappo/kolekalsiferoli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSEN (KOTELO) SISÄLLÄ ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Käyttöohjekortti

Tärkeää tietoa

Miten ADROVANCE-tabletit otetaan

1.Ota yksi tabletti kerran viikossa.

2. Valitse viikonpäivä, jolloin sinun on helpointa ottaa tabletti.

Kun nouset vuoteesta valitsemanasi päivänä ja ennen kuin syöt, juot tai otat muita lääkkeitä, nielaise (älä murskaa tai pure tablettia äläkä anna sen liueta suussasi) yksi ADROVANCE-tabletti ja juo vähintään yksi täysi lasillinen vettä (ei kivennäisvettä).

3. Jatka tavanomaisia aamutoimiasi.

Voit istua, seisoa tai kävellä – kunhan olet pystyasennossa. Älä asetu makuulle, älä syö, juo tai ota muita lääkkeitä vähintään

30 minuuttiin. Älä asetu makuulle ennen kuin olet nauttinut päivän ensimmäisen aterian.

4. Muista

ottaa ADROVANCE-tabletti kerran viikossa ja aina samana viikonpäivänä. Jatka hoitoa niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.

Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota ADROVANCE-tabletti aamulla heti muistaessasi. Älä ota kahta tablettia samana päivänä. Jatka sen jälkeen hoitoa ottamalla yksi tabletti kerran viikossa alun perin valitsemanasi viikonpäivänä.

Pakkausselosteessa on myös tärkeää tietoa ADROVANCE-tabletin ottamisesta. Lue se huolellisesti.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä