Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Myyntipäällysmerkinnät - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdvagraf
ATC-koodiL04AD02
Lääkeainetacrolimus
ValmistajaAstellas Pharma Europe B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 kapseli sisältää takrolimuusimonohydraattia vastaten 0,5 mg takrolimuusia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia ja jäämiä soijalesitiinistä. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Älä niele kuivausainetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/387/001 30 kapselia

EU/1/07/387/002 50 kapselia

EU/1/07/387/009 100 kapselia

EU/1/07/387/014 30×1 kapselia

EU/1/07/387/015 50×1 kapselia

EU/1/07/387/016 100×1 kapselia

13.ERÄNUMERO

Batch

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Advagraf 0,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Batch

5.MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

LÄPIPAINOPAKKAUSTEN PUSSEISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

ALUMIINIPUSSI Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli (30, 50, 100 alumiinipussi)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Advagraf 0,5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

Suun kautta.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

4. ERÄNUMERO

Batch

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

6.MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO Advagraf 1 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 1 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 kapseli sisältää takrolimuusimonohydraattia vastaten 1 mg takrolimuusia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia ja jäämiä soijalesitiinistä. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

60 kovaa depotkapselia

60x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Älä niele kuivausainetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/387/003 30 kapselia

EU/1/07/387/004 50 kapselia

EU/1/07/387/005 60 kapselia

EU/1/07/387/006 100 kapselia

EU/1/07/387/017 30×1 kapselia

EU/1/07/387/018 50×1 kapselia

EU/1/07/387/019 60×1 kapselia

EU/1/07/387/020 100×1 kapselia

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Advagraf 1 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS Advagraf 1 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 1 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

LÄPIPAINOPAKKAUSTEN PUSSEISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

ALUMIINIPUSSI Advagraf 1 mg kova depotkapseli (30, 50, 60, 100 alumiinipussi)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Advagraf 1 mg kova depotkapseli takrolimuusi

Suun kautta.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

60 kovaa depotkapselia

60x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

6. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO Advagraf 3 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 3 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 kapseli sisältää takrolimuusimonohydraattia vastaten 3 mg takrolimuusia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia ja jäämiä soijalesitiinistä. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Älä niele kuivausainetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/387/011 30 kapselia

EU/1/07/387/012 50 kapselia

EU/1/07/387/013 100 kapselia

EU/1/07/387/021 30x1 kapselia

EU/1/07/387/022 50x1 kapselia

EU/1/07/387/023 100x1 kapselia

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Advagraf 3 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS Advagraf 3 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 3 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

LÄPIPAINOPAKKAUSTEN PUSSEISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

ALUMIINIPUSSI Advagraf 3 mg kova depotkapseli (30, 50, 100 alumiinipussi)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Advagraf 3 mg kova depotkapseli takrolimuusi

Suun kautta.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 depotkapselia, kova

30x1 depotkapselia, kova

50 depotkapselia, kova

50x1 depotkapselia, kova

100 depotkapselia, kova

100x1 depotkapselia, kova

6. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO Advagraf 5 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 kapseli sisältää takrolimuusimonohydraattia vastaten 5 mg takrolimuusia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia ja jäämiä soijalesitiinistä. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Älä niele kuivausainetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/387/007 30 kapselia

EU/1/07/387/008 50 kapselia

EU/1/07/387/010 100 kapselia

EU/1/07/387/024 30x1 kapselia

EU/1/07/387/025 50x1 kapselia

EU/1/07/387/026 100x1 kapselia

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Advagraf 5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS Advagraf 5 mg kova depotkapseli

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advagraf 5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

LÄPIPAINOPAKKAUSTEN PUSSEISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

ALUMIINIPUSSI Advagraf 5 mg kova depotkapseli (30, 50, 100 alumiinipussi)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Advagraf 5 mg kova depotkapseli takrolimuusi

Suun kautta.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kapselit on käytettävä vuoden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja ennen viimeistä käyttöpäivämäärää.

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 kovaa depotkapselia

30x1 kovaa depotkapselia

50 kovaa depotkapselia

50x1 kovaa depotkapselia

100 kovaa depotkapselia

100x1 kovaa depotkapselia

6. MUUTA

Kerran vuorokaudessa.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä