Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Myyntipäällysmerkinnät - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAerinaze
ATC-koodiR01BA52
Lääkeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOKOTELO, JOSSA 2, 4, 7, 10, 14, 20 SÄÄDELLYSTI VAPAUTTAVAA TABLETTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti desloratadiini/pseudoefedriinisulfaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia ja 120 mg pseudoefedriinisulfaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 säädellysti vapauttavaa tablettia

4 säädellysti vapauttavaatablettia

7 säädellysti vapauttavaa tablettia

10 säädellysti vapauttavaa tablettia

14 säädellysti vapauttavaa tablettia

20 säädellysti vapauttavaa tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletti niellään kokonaisena veden kera.

Ei saa murskata, halkaista tai pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/399/001 2 säädellysti vapauttavaa tablettia

EU/1/07/399/002 4 säädellysti vapauttavaa tablettia

EU/1/07/399/003 7 säädellysti vapauttavaa tablettia

EU/1/07/399/004 10 säädellysti vapauttavaa tablettia

EU/1/07/399/005 14 säädellysti vapauttavaa tablettia

EU/1/07/399/006 20 säädellysti vapauttavaa tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Aerinaze

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti desloratadiini/pseudoefedriinisulfaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä