Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Pakkausseloste - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAerinaze
ATC-koodiR01BA52
Lääkeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
ValmistajaMerck Sharp

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Aerinaze 2,5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti desloratadiini/pseudoefedriinisulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Aerinaze on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aerinaze-valmistetta

3.Miten Aerinaze-valmistetta otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Aerinaze-valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Aerinaze on ja mihin sitä käytetään

Mitä Aerinaze on

Aerinaze tabletit sisältävät kahden vaikuttavan aineen yhdistelmän, desloratadiinin, joka on antihistamiini ja pseudoefedriinisulfaatin, joka on limakalvojen turvotusta vähentävä aine eli dekongestantti.

Miten Aerinaze vaikuttaa

Antihistamiinit vähentävät allergiaoireita estämällä elimistön tuottaman aineen, histamiinin vaikutuksia. Dekongestantit vähentävät nenän tukkoisuutta.

Milloin Aerinaze-valmistetta käytetään

Aerinaze tabletit helpottavat allergisen kausiluonteisen nuhan (heinänuhan) oireita, kuten aivastelua, vuotavaa tai kutiavaa nenää ja silmiä, silloin kun niihin liittyy nenän tukkoisuutta aikuisilla ja yli 12- vuotiailla nuorilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aerinaze-valmistetta

Älä ota Aerinaze-valmistetta:

-jos olet allerginen desloratadiinille, pseudoefedriinisulfaatille, adrenergisille lääkevalmisteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai loratadiinille.

-jos sinulla on korkea verenpaine, sydän- tai verisuonisairaus tai aiempi aivohalvaus.

-jos sinulla on glaukooma, virtsaamisvaikeuksia, virtsaumpi tai kilpirauhasen liikatoimintaa.

-jos käytät monoamiinioksidaasin (MAO) estäjää (masennuslääkkeitä) tai jos niiden käytön lopettamisesta on kulunut vähemmän kuin 14 päivää.

Varoitukset ja varotoimet

Tietyt tilanteet saattavat tehdä sinut poikkeuksellisen herkäksi lääkkeen sisältämälle dekongestantille pseudoefedriinisulfaatille. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Aerinaze-valmistetta:

-jos olet yli 60-vuotias. Vanhemmat ihmiset saattavat olla herkempiä lääkkeen vaikutuksille.

-jos sinulla on diabetes

-jos sinulla on suolihaava, joka aiheuttaa vatsalaukun, ohutsuolen tai ruokatorven ahtautumista (ahtauttava peptinen haava)

-jos sinulla on suolitukos (mahanportin tai pohjukaissuolen tukkeuma)

-jos sinulla on virtsarakon kaulan ahtauma

-jos sinulla on ollut hengitysvaikeuksia johtuen keuhkoputken sileän lihaksen supistumisesta (bronkospasmi)

-jos sinulla on maksan, munuaisten tai virtsarakon ongelmia.

Lisäksi jos havaitset tai sinulla todetaan jokin seuraavista oireista, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. He voivat tällöin neuvoa sinua lopettamaan Aerinaze-lääkityksen.

-korkea verenpaine

-sydämen nopealyöntisyyttä tai sydämentykytystä

-epänormaali sydämen lyöntirytmi

-pahoinvointia, päänsärkyä tai päänsäryn lisääntymistä käyttäessäsi Aerinaze-valmistetta

-jos sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

Jos olet menossa leikkaukseen, lääkäri voi tällöin neuvoa sinua lopettamaan Aerinaze-lääkityksen 24 tuntia ennen leikkausta.

Aerinaze-valmisteen sisältämään pseudoefedriinisulfaattiin saattaa liittyä väärinkäytön riski ja suuret annokset pseudoefedriinisulfaattia voivat olla myrkyllisiä. Jatkuva käyttö voi johtaa Aerinazen suositusannosta suurempien annosten ottamiseen halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tämä lisää yliannostuksen riskiä. Lääkkeen käytön äkillisen lopettamisen jälkeen saattaa ilmetä masennusta.

Laboratoriokokeet

Lopeta Aerinaze-valmisteen käyttö vähintään 48 tuntia ennen ihotestejä, koska antihistamiinit voivat vaikuttaa ihotestien tulokseen.

Aerinaze-valmisteen käyttö saattaa johtaa positiiviseen tulokseen doping-testissä.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Aerinaze

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät:

-digitalis-valmisteita sydänvaivoihin

-lääkkeitä verenpaineen hoitoon (esim. alfametyylidopa, mekamyyliamiini, reserpiini, veratrumalkaloidit tai guanetidiini)

-suun tai nenän kautta otettavia dekongestantteja (kuten fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, efedriini, oksimetatsoliini, nafatsoliini)

-laihdutusvalmisteita (ruokahalua hillitseviä valmisteita)

-amfetamiinivalmisteita

-lääkkeitä migreenin hoitoon, esim. torajyväalkaloideja (kuten dihydroergotamiini, ergotamiini tai metyyliergometriini)

-lääkkeitä Parkinsonin taudin tai hedelmättömyyden hoitoon, esim. bromokriptiini, kabergoliini, lisuridi tai pergolidi

-antasideja ruoansulatushäiriöihin tai vatsavaivoihin

-kaoliinia ripulin hoitoon

-trisyklisiä antidepressantteja (kuten fluoksetiini), antihistamiineja (kuten setiritsiini, feksofenadiini).

Aerinaze alkoholin kanssa

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, voitko käyttää alkoholia Aerinaze-hoidon aikana. Alkoholin käyttö ei ole suositeltavaa Aerinaze-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, Aerinaze-valmisteen ottaminen ei ole suositeltavaa.

Äidinmaidon erittymisen vähenemistä on havaittu pseudoefedriinisulfaattia, Aerinaze-valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, käyttävillä äideillä. Sekä desloratadiini että pseudoefedriinisulfaatti erittyvät äidinmaitoon. Jos imetät, Aerinaze-valmisteen ottaminen ei ole suositeltavaa.

Hedelmällisyys

Ei ole tietoja vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Käytettäessä suositeltuja annoksia ei ole todennäköistä, että tämä lääke vaikuttaisi ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Vaikka useimmilla ihmisillä ei esiinny uneliaisuutta, on suositeltavaa, että vältät tarkkuutta vaativia toimia kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes olet varma siitä, miten tämä lääkevalmiste vaikuttaa sinuun.

3.Miten Aerinaze-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on yksi säädellysti vapauttava tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa vesilasillisen kera. Tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman.

Tämä lääke otetaan suun kautta.

Tabletti niellään kokonaisena; sitä ei saa murskata, halkaista tai pureskella ennen nielemistä.

Älä ota tabletteja enempää tai useammin kuin lääkäri on määrännyt.

Älä ota tätä lääkettä yhtäjaksoisesti pidempään kuin 10 päivän ajan, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos otat enemmän Aerinaze-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Aerinaze-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro välittömästi lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat ottaa Aerinaze-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen ajallaan, ota se niin pian kuin mahdollista. Palaa sitten normaaliin lääkkeenottoaikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Aerinaze-valmisteen käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu tutkimuksissa:

Yleiset: (harvemmin kuin 1 potilaalla kymmenestä)

sydämen tiheälyöntisyys

ruokahalun väheneminen

väsymys

levottomuus, johon liittyy

ummetus

päänsärky

lisääntynyt kehon liike

 

univaikeudet

suun kuivuminen

 

hermostuneisuus

heitehuimaus

 

uneliaisuus

kurkkukipu

 

 

Melko harvinaiset: (harvemmin kuin 1 potilaalla sadasta)

nopea tai epäsäännöllinen

kurkun kuivuminen

kutina

sydämen syke

vatsakipu

vilunväreet

lisääntynyt kehon

vatsaflunssa

heikentynyt hajuaisti

liikeaktiivisuus

pahoinvointi

poikkeavuudet maksan

punoitus

epänormaalit ulosteet

toimintakokeessa

kuumat aallot

virtsaamiskivut tai -

kiihtymys

sekavuus

vaikeus

levottomuus

sumentunut näkökyky

sokeria virtsassa

ärtyisyys

kuivasilmäisyys

kohonnut verensokeri

 

nenäverenvuoto

jano

 

nenän ärsytys

virtsaamisongelmat

 

nenän limakalvon tulehdus

muutokset

 

nenän vuotaminen

virtsaamistiheydessä

 

nenän sivuontelotulehdus

 

 

Hyvin harvinaiset: (seuraavia muita haittavaikutuksia on raportoitu desloratadiinin markkinoillaoloaikana harvemmin kuin 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

vaikea yliherkkyysreaktio

oksentelu

lihaskipu

(hengitysvaikeus, hengityksen

ripuli

kouristus

vinkuminen, kutina,

aistiharhat

maksatulehdus

nokkosrokko ja turvotus)

 

poikkeavuudet maksan

ihottuma

 

toimintakokeissa

Tuntemattomat: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

epänormaali käyttäytyminen

aggressiivisuus

sydämensykkeen muutokset

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Aerinaze-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa (Käyt. viim.) ja läpipainopakkauksessa (EXP) mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aerinaze sisältää

-Vaikuttavat aineet ovat desloratadiini ja pseudoefedriinisulfaatti.

-Yksi tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia ja 120 mg pseudoefedriinisulfaattia.

-Muut aineet ovat:

-Aineet välittömästi vapauttavassa sinisessä kerroksessa: maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, dinatriumedetaatti, sitruunahappo, steariinihappo ja väriaine (Indigokarmiini E132, Aluminium Lake).

-Aineet hitaasti vapauttavassa valkoisessa kerroksessa: hypromelloosi 2208, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aerinaze on sinivalkoinen kaksikerroksinen soikea säädellysti vapauttava tabletti, jossa on merkintä ”D12” sinisessä kerroksessa. Aerinaze-tabletit pakataan laminoituun läpipainopakkaukseen, jossa on foliopäällys. Pakkauksessa on 2, 4, 7, 10, 14 tai 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

Valmistaja:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel : 0800 38 693

Tel. + 370 5 278 02 47

+32 (0)2 776 62 11

msd_lietuva@merck.com

dpoc_belux@merck.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel : 0800 38 693

info-msdbg@merck.com

+32 (0)2 776 62 11

 

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel.: + 40 21 529 2900 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201 msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

LIITE IV

TIETEELLISET PÄÄTELMÄT JA PERUSTEET MYYNTILUPIEN EHTOJEN

MUUTTAMISELLE

Tieteelliset päätelmät

Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on tehnyt desloratadiinia/pseudoefedriinia koskevista määräajoin julkaistavista turvallisuusraporteista (PSUR), lääkevalmistekomitean (CHMP) päätelmät ovat seuraavat:

Kahdessa kirjallisuusraportissa on tunnistettu mahdollinen yhteys aggressiivisen reaktion tai epänormaalin käyttäytymisen ja desloratadiinin käytön välillä. Havaintoja tukee ajallinen yhteys, oireiden häviäminen hoidon keskeyttämisen jälkeen ja osassa tapauksista oireiden palaaminen hoidon jatkamisen jälkeen. Samanlaisia tapauksia on raportoitu Eudravigilance-tietokannassa tarkastelujaksolla. Kun otetaan huomioon tällaisten tapahtumien mahdollinen vakavuus lapsilla ja niiden ilmoitettujen tapausten määrä, joissa oireet hävisivät hoidon keskeyttämisen jälkeen ja palasivat hoidon jatkamisen jälkeen, ”epänormaali käyttäytyminen” ja ”aggressiivisuus” on lisättävä desloratadiiniin liittyvien haittavaikutusten luetteloon.

Tarkastelujakson aikana julkaistussa kirjallisuusartikkelissa kuvataan neljä epilepsiatapausta lapsilla, joiden suvussa tai joilla itsellään oli aiemmin ilmennyt epilepsiaa. Ajallisen yhteyden perusteella ja koska oireet hävisivät hoidon keskeyttämisen jälkeen, syy-yhteyden arvioitiin kussakin tapauksessa olevan mahdollinen. Näiden uusien tietojen perusteella voitiin päätellä, että desloratadiini saattaa pahentaa kouristuskohtauksia potilailla (pääasiassa lapsilla), joilla on aiemmin ilmennyt kouristuskohtauksia, ja että on suositeltavaa noudattaa varovaisuutta, kun annetaan desloratadiinia epilepsiapotilaille tai potilaille, joilla ilmenee herkästi kouristuksia.

Koska kirjallisuudessa on esitetty neljä uutta julkaisua, jotka koskivat desloratadiinin ja QT-ajan pidentymisen välistä mahdollista yhteyttä, ja koska QT-ajan pidentyminen on jo mainittu desloratadiinia sisältävien valmisteiden haittavaikutusluettelossa, tämä haittavaikutus on mainittava kaikkien desloratadiinia sisältävien valmisteiden haittavaikutuksena.

Näin ollen lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) katsoi, että tarkastelluissa määräajoin julkaistavissa turvallisuusraporteissa (PSUR) esitetyn tiedon perusteella muutokset desloratadiinia sisältävien lääkevalmisteiden tuotetietoihin olivat aiheellisia.

Lääkevalmistekomitea (CHMP) on yhtä mieltä PRAC:n tekemistä päätelmistä.

Myyntilupien ehtojen muuttamista puoltavat perusteet

Desloratadiinia/pseudoefedriinia koskevien tieteellisten päätelmien perusteella lääkevalmistekomitea katsoo, että desloratadiinia/pseudoefedriinia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty-haittatasapaino on muuttumaton edellyttäen, että valmistetietoja muutetaan ehdotetulla tavalla.

Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntilupien muuttamista.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä