Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Myyntipäällysmerkinnät - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAldara
ATC-koodiD06BB10
Lääkeaineimiquimod
ValmistajaMeda AB

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aldara 5 % emulsiovoide imikimodi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin annospussi sisältää 12,5 mg imikimodia 250 mg:ssa emulsiovoidetta (5 %). 100 mg emulsiovoidetta sisältää 5 mg imikimodia

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: isosteariinihappo, bentsyylialkoholi, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, valkoinen pehmeä parafiini, polysorbaatti 60, sorbitaanistearaatti, glyseroli, metyylihydroksibentsoaatti (E 218), propyylihydroksibentsoaatti (E 216), ksantaanikumi, puhdistettu vesi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Emulsiovoide

12 annospussia. Jokainen pussi sisältää 250 mg emulsiovoidetta.

24 annospussia. Jokainen pussi sisältää 250 mg emulsiovoidetta.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Iholle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain kertakäyttöön. Hävitä käytön jälkeen annospussiin jäänyt voide.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Ruotsi

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/98/080/001 12 annospussia

EU/1/98/080/002 24 annospussia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Aldara

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ANNOSPUSSITEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Aldara 5 % emulsiovoide imikimodi

Iholle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

250 mg

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä