Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldurazyme (laronidase) – Myyntipäällysmerkinnät - A16AB05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAldurazyme
ATC-koodiA16AB05
Lääkeainelaronidase
ValmistajaGenzyme Europe B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS (1 INJEKTIOPULLO, 10 INJEKTIOPULLOA, 25 INJEKTIOPULLOA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aldurazyme, 100 U/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Laronidaasi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 100 U laronidaasia.

Kukin 5 ml:n injektiopullo sisältää 500 U laronidaasia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet:

Natriumkloridi,

Natriumdivetyfosfaatti monohydraatti,

Dinatriumfosfaatti heptahydraatti,

Polysorbaatti 80,

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

10 injektiopulloa infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

25 injektiopulloa infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Kertakäyttöön.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C)

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön liuos on hävitettävä.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/253/001 1 injektiopullo

EU/1/03/253/002 10 injektiopulloa

EU/1/03/253/003 25 injektiopulloa

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Aldurazyme, 100 U/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Laronidaasi

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

6.MUUTA

Säilytä 2°C – 8°C.

Genzyme Europe B.V. - NL

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä