Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alimta (pemetrexed) – Myyntipäällysmerkinnät - L01BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAlimta
ATC-koodiL01BA04
Lääkeainepemetrexed
ValmistajaEli Lilly Nederland B.V.

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAKKAUSTYYPPI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ALIMTA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos pemetreksedi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatriumina)

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen (katso pakkausseloste), yksi injektiopullo sisältää 25 mg/ml pemetreksediä.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Mannitoli, suolahappo, natriumhydroksidi (lisätietoja pakkausselosteessa).

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 1 injektiopullo

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain yhtä käyttökertaa varten.

Laskimoon käyttökuntoon saattamisen ja laimennuksen jälkeen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sytostaatti

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Katso käyttökuntoon saatetun liuoksen kestoaika pakkausselosteesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääke on hävitettävä asianmukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/04/290/002

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PAKKAUSTYYPPI: INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

ALIMTA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos pemetreksedi

Laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Katso käyttökuntoon saatetun liuoksen kestoaika pakkausselosteesta.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

100 mg

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAKKAUSTYYPPI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos pemetreksedi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg pemetreksediä (pemetreksedidinatriumina)

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen (katso pakkausseloste), yksi injektiopullo sisältää 25 mg/ml pemetreksediä.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Mannitoli, suolahappo, natriumhydroksidi (lisätietoja pakkausselosteessa).

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 1 injektiopullo

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Vain yhtä käyttökertaa varten.

Laskimoon käyttökuntoon saattamisen ja laimennuksen jälkeen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sytostaatti

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Katso käyttövalmiin liuoksen kestoaika pakkausselosteesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääke on hävitettävä asianmukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/04/290/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PAKKAUSTYYPPI: INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos pemetreksedi

Laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Katso käyttökuntoon saatetun liuoksen kestoaika pakkausselosteesta.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

500 mg

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä