Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Myyntipäällysmerkinnät - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAlli (Orlistat GSK)
ATC-koodiA08AB01
Lääkeaineorlistat
ValmistajaGlaxo Group Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS 42, 60, 84, 90 tai 120 KAPSELIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tämä pakkaus sisältää:

1 purkki, jossa on 42 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 60 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 84 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 90 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 120 kovaa kapselia

1 kuljetusrasia

5.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/007-011

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

Aikuisille, joiden BMI on vähintään 28.

Laihdutuslääke

Valmisteen avulla laihtuminen voi olla tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla.

alli-valmistetta käytetään lihavuuden hoitoon vähäkaloristen ja vähärasvaisten aterioiden rinnalla vähintään 18-vuotiailla ylipainoisilla (BMI vähintään 28) aikuisilla.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että alli-valmisteen avulla laihtuminen on tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla. Kapselit vaikuttavat ainoastaan ruoansulatuselimistössä vähentämällä aterioiden sisältämän rasvan imeytymistä noin neljänneksen. Rasva poistuu elimistöstä, minkä vuoksi valmisteen käyttäjällä voi ilmetä muutoksia suolen toiminnassa. Tämänkaltaiset oireet vähenevät, kun rasvan määrää aterioilla vähennetään.

Tarkista, onko BMI vähintään 28, etsimällä pituutesi seuraavasta taulukosta. Jos painosi on alle pituutesi rinnalla mainitun painorajan, BMI on alle 28-älä käytä alli-valmistetta.

Pituus

Paino

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Ylipaino lisää vakavien terveydellisten ongelmien kuten diabeteksen ja sydäntautien sairastumisen riskiä. Käy lääkärintarkastuksessa.

Älä käytä alli-lääkevalmistetta

jos olet alle 18-vuotias.

jos olet raskaana tai imetät.

jos käytät siklosporiinia.

jos käytät varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä.

jos olet allerginen (yliherkkä) orlistaatille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

jos sinulla on kolestaasi (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt).

jos sinulla on ravinnon imeytymishäiriöitä (krooninen malabsorptiosyndrooma).

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää allia

jos käytät amiodaronilääkitystä sydämen rytmihäiriöihin

jos käytät diabeteslääkitystä.

jos käytät epilepsialääkettä.

jos sinulla on munuaissairaus.

jos käytät kilpirauhaslääkettä (levotyroksiini).

jos käytät lääkkeitä HIV-infektion hoitoon.

jos käytät lääkkeitä masennukseen, psyykkisiin häiriöihin tai ahdistuneisuuteen.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa kun käytät allia

• jos käytät verenpainelääkitystä

jos käytät kolesterolilääkitystä. Käyttöohjeet

Ota yksi kapseli kokonaisena veden kera kolme kertaa vuorokaudessa eli jokaisen rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.

Älä ota enempää kuin kolme kapselia vuorokaudessa.

Ota kerran vuorokaudessa nukkumaanmenon yhteydessä monivitamiinivalmistetta, joka sisältää A- , D-, E- ja K-vitamiinia.

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

www.alliplan.fi

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

alli 60 mg kovat kapselit

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS 42, 60, 84, 90 tai 120 KAPSELIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tämä pakkaus sisältää:

1 purkki, jossa on 42 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 60 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 84 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 90 kovaa kapselia

1 purkki, jossa on 120 kovaa kapselia

1 kuljetusrasia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/007-011

13. ERÄNUMERO

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Laihdutuslääke

Valmisteen avulla laihtuminen voi olla tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla.

alli-valmistetta käytetään lihavuuden hoitoon vähäkaloristen ja vähärasvaisten aterioiden rinnalla vähintään 18-vuotiailla ylipainoisilla aikuisilla.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että alli-valmisteen avulla laihtuminen on tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla. Kapselit vaikuttavat ainoastaan ruoansulatuselimistössä vähentämällä aterioiden sisältämän rasvan imeytymistä noin neljänneksen. Rasva poistuu elimistöstä, minkä vuoksi valmisteen

käyttäjällä voi ilmetä muutoksia suolen toiminnassa. Tämänkaltaiset oireet vähenevät, kun rasvan määrää aterioilla vähennetään.

Käyttöohjeet

Ota yksi kapseli kokonaisena veden kera kolme kertaa vuorokaudessa eli jokaisen rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.

Älä ota enempää kuin kolme kapselia vuorokaudessa.

Ota kerran vuorokaudessa nukkumaanmenon yhteydessä monivitamiinivalmistetta, joka sisältää A- , D-, E- ja K-vitamiinia.

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

Katso lisätietoja alli-painonpudotusohjelmasta Internet-osoitteesta www.alliplan.fi

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PURKIN ETIKETTI 42, 60, 84, 90 tai 120 KAPSELIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 kovaa kapselia

60 kovaa kapselia

84 kovaa kapselia

90 kovaa kapselia

120 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/007-011

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Laihdutuslääke

Aikuisille (eli vähintään 18-vuotiaille), jotka ovat ylipainoisia.

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KULJETUSRASIA (SHUTTLE)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

Suun kautta.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.ERÄNUMERO

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Rasiaan mahtuu 3 kapselia.

6.MUUTA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Säilytä alle 25°C:ssa.

Hävitä kaikki sellaiset kapselit, joita on säilytetty tässä rasiassa yli kuukauden ajan.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS 42, 60, 84, 90 tai 120 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 27 mg purutabletti orlistaatti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi purutabletti sisältää 27 mg orlistaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia ja sakkaroosia. Katso pakkausselosteesta lisää tietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tämä pakkaus sisältää:

1 purkki, jossa on 42 purutablettia

1 purkki, jossa on 60 purutablettia

1 purkki, jossa on 84 purutablettia

1 purkki, jossa on 90 purutablettia

1 purkki, jossa on 120 purutablettia

1 kuljetusrasia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/012-016

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Aikuisille, joiden BMI on vähintään 28.

Laihdutuslääke

Valmisteen avulla laihtuminen voi olla tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla.

Yksi tabletti kolme kertaa päivässä pureskeltuna.

alli-valmistetta käytetään lihavuuden hoitoon vähäkaloristen ja vähärasvaisten aterioiden rinnalla vähintään 18-vuotiailla ylipainoisilla (BMI vähintään 28) aikuisilla.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että alli-valmisteen avulla laihtuminen on tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla. Tabletit vaikuttavat ainoastaan ruoansulatuselimistössä vähentämällä aterioiden sisältämän rasvan imeytymistä noin neljänneksen. Rasva poistuu elimistöstä, minkä vuoksi valmisteen käyttäjällä voi ilmetä muutoksia suolen toiminnassa. Tämänkaltaiset oireet vähenevät, kun rasvan määrää aterioilla vähennetään.

Tarkista, onko BMI vähintään 28, etsimällä pituutesi seuraavasta taulukosta. Jos painosi on alle pituutesi rinnalla mainitun painorajan, BMI on alle 28 -älä käytä alli-valmistetta.

Pituus

Paino

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Ylipaino lisää vakavien terveydellisten ongelmien kuten diabeteksen ja sydäntautien sairastumisen riskiä. Käy lääkärintarkastuksessa.

Älä käytä alli-lääkevalmistetta

jos olet alle 18-vuotias.

jos olet raskaana tai imetät.

jos käytät siklosporiinia.

jos käytät varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä.

jos olet allerginen (yliherkkä) orlistaatille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

jos sinulla on kolestaasi (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt).

jos sinulla on ravinnon imeytymishäiriöitä (krooninen malabsorptiosyndrooma).

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää allia

jos käytät amiodaronilääkitystä sydämen rytmihäiriöihin

jos käytät diabeteslääkitystä.

jos käytät epilepsialääkettä.

jos sinulla on munuaissairaus.

jos käytät kilpirauhaslääkettä (levotyroksiini).

jos käytät lääkkeitä HIV-infektion hoitoon.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa kun käytät allia

jos käytät verenpainelääkitystä

jos käytät kolesterolilääkitystä. Käyttöohjeet

Pure yksi tabletti kolme kertaa vuorokaudessa eli jokaisen rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.

Ota vain yksi tabletti kerralla.

Älä ota enempää kuin kolme tablettia vuorokaudessa.

Ota kerran vuorokaudessa nukkumaanmenon yhteydessä monivitamiinivalmistetta, joka sisältää A-, D-, E- ja K-vitamiinia.

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

www.alliplan.fi

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

alli 27 mg purutabletti

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS 42, 60, 84, 90 tai 120 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 27 mg purutabletti orlistaatti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi purutabletti sisältää 27 mg orlistaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia ja sakkaroosia. Katso pakkausselosteesta lisää tietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tämä pakkaus sisältää:

1 purkki, jossa on 42 purutablettia

1 purkki, jossa on 60 purutablettia

1 purkki, jossa on 84 purutablettia

1 purkki, jossa on 90 purutablettia

1 purkki, jossa on 120 purutablettia

1 kuljetusrasia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/012-016

13. ERÄNUMERO

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Laihdutuslääke

Valmisteen avulla laihtuminen voi olla tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla.

Yksi tabletti kolme kertaa päivässä pureskeltuna.

alli-valmistetta käytetään lihavuuden hoitoon vähäkaloristen ja vähärasvaisten aterioiden rinnalla vähintään 18-vuotiailla ylipainoisilla aikuisilla.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että alli-valmisteen avulla laihtuminen on tehokkaampaa kuin pelkällä ruokavaliolla. Tabletit vaikuttavat ainoastaan ruoansulatuselimistössä vähentämällä aterioiden sisältämän rasvan imeytymistä noin neljänneksen. Rasva poistuu elimistöstä, minkä vuoksi valmisteen käyttäjällä voi ilmetä muutoksia suolen toiminnassa. Tämänkaltaiset oireet vähenevät, kun rasvan määrää aterioilla vähennetään.

Käyttöohjeet

Pure yksi tabletti kolme kertaa vuorokaudessa eli jokaisen rasvaa sisältävän aterian yhteydessä.

Ota vain yksi tabletti kerralla.

Älä ota enempää kuin kolme tablettia vuorokaudessa.

Ota kerran vuorokaudessa nukkumaanmenon yhteydessä monivitamiinivalmistetta, joka sisältää A-, D-, E- ja K-vitamiinia.

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

Katso lisätietoja alli-painonpudotusohjelmasta Internet-osoitteesta www.alliplan.fi

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PURKIN ETIKETTI 42, 60, 84, 90 tai 120 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

alli 27 mg purutabletti orlistaatti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi purutabletti sisältää 27 mg orlistaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia ja sakkaroosia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 purutablettia

60 purutablettia

84 purutablettia

90 purutablettia

120 purutablettia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/401/012-016

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Laihdutuslääke

Aikuisille (eli vähintään 18-vuotiaille), jotka ovat ylipainoisia.

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KULJETUSRASIA (SHUTTLE)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

alli 27 mg purutabletti orlistaatti

Suun kautta.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4. ERÄNUMERO

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Rasiaan mahtuu 3 tablettia.

6. MUUTA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Säilytä alle 25°C:ssa.

Hävitä kaikki sellaiset tabletit, joita on säilytetty tässä rasiassa yli kuukauden ajan.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä