Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Myyntipäällysmerkinnät - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAltargo
ATC-koodiD06AX13
Lääkeaineretapamulin
ValmistajaGlaxo Group Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO 5 g, 10 g , 15 g PUTKEA VARTEN

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Altargo 10 mg/g voide retapamuliini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi gramma sisältää 10 mg retapamuliinia (1 % massa/massa).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös:

Valkovaseliini

Butyloitu hydroksitolueeni (E321)

Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

voide

5 g x 1 putki

10 g x 1 putki

15 g x 1 putki

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ei saa niellä.

Levitetään hoidettavalle alueelle lääkärin ohjeen mukaan.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Iholle.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei silmiin eikä limakalvoille.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/390/002 5 g

EU/1/07/390/003 10 g

EU/1/07/390/004 15 g

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

altargo

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO 0,5 g PUSSIA VARTEN

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Altargo 10 mg/g voide retapamuliini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi gramma sisältää 10 mg retapamuliinia (1 % massa/massa).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös:

Valkovaseliini

Butyloitu hydroksitolueeni (E321)

Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Voide

0,5 g x 12 pussia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ei saa niellä.

Levitetään hoidettavalle alueelle lääkärin ohjeen mukaan.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Iholle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei silmiin eikä limakalvoille.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/390/001

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

altargo

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

5 g, 10 g , 15 g PUTKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Altargo 10 mg/g voide retapamuliini

Iholle.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 g

10 g

15 g

6.MUUTA

Ei silmiin eikä limakalvoille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

0,5 g PUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Altargo 10 mg/g voide retapamuliini

Iholle.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 g

6. MUUTA

Ei silmiin eikä limakalvoille.

Säilytä alle 25 °C.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä