Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAmbirix
ATC-koodiJ07BC20
Lääkeainehepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

1 ESITÄYTETTY RUISKU ILMAN NEULAA

1 ESITÄYTETTY RUISKU 1 NEULALLA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULAA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA 10 NEULALLA

50 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULOJA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ambirix injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Hepatiitti A (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) rokote (adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (1 ml):

 

Hepatiitti A-virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA-yksikköä

Hepatiitti B-pinta-antigeeni 3,4

20 mikrogrammaa

tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

0,4 milligrammaa Al3+

adsorboitu alumiinifosfaattiin

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

1 esitäytetty ruisku

1 annos (1 ml)

1 esitäytetty ruisku + 1 neula

1 annos (1 ml)

10 esitäytettyä ruiskua

10 x 1 annos (1 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 10 neulaa

10 x 1 annos (1 ml)

50 esitäytettyä ruiskua

50 x 1 annos (1 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROTUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUU ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

EU/1/02/224/001 – 1 pakkaus ilman neulaa

EU/1/02/224/002 - 1 pakkaus 1 neulalla

EU/1/02/224/003 - 10 pakkaus ilman neuloja

EU/1/02/224/004 - 10 pakkaus 10 neulalla

EU/1/02/224/005 - 50 pakkaus ilman neuloja

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ambirix injektioneste, suspensio HAB rokote

i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (1 ml)

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä