Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Pakkausseloste - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAmbirix
ATC-koodiJ07BC20
Lääkeainehepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Ambirix injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Hepatiitti A (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) rokote (adsorboitu).

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin saat/lapsesi saa tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty sinulle/lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka sinun/lapsesi kokemia haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. (Ks. kohta 4)

Tämä seloste on kirjoitettu rokotteen saajalle, mutta rokote voidaan myös antaa nuorelle tai lapselle, joten voit lukea sitä lapsesi puolesta.

Tässä selosteessa kerrotaan:

1.Mitä Ambirix on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Ambirixia

3.Miten Ambirix annetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Ambirixin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Ambirix on ja mihin sitä käytetään

Ambirix on rokote, jota käytetään 1−15-vuotiaille pikkulapsille, lapsille ja nuorille kahden taudin, hepatiitti A:n ja hepatiitti B:n ehkäisyyn.

Hepatiitti A: Hepatiitti A-viruksen tartunta voi aiheuttaa maksan turpoamista (tulehdusta). Hepatiitti A -viruksen saa yleensä saastuneesta ruoasta tai juomasta. Joskus tartunta voi kuitenkin tulla muuta kautta, esim. uidessa jäteveden tai toisen tartunnan saaneen henkilön saastuttamassa vedessä. Virusta löytyy elimistön nesteistä kuten ulosteesta, seerumista tai syljestä. Oireet alkavat 3−6 viikon kuluttua infektiosta. Jotkut voivat tuntea itsensä sairaiksi ja heillä on, kuumetta ja kipua ja kolotusta. Muutaman päivän kuluttua he voivat olla hyvin väsyneitä, virtsa on voinut muuttua tummaksi, kasvot kalpeiksi, iho ja silmät puolestaan keltaisiksi (keltatauti). Oireiden vaikeusaste ja tyyppi voivat vaihdella. Pikkulapset eivät ehkä saa kaikkia oireita. Useimmat lapset toipuvat täysin, mutta sairaus on yleensä niin vaikea, että se lapsilla kestää noin kuukauden.

Hepatiitti B: Hepatiitti B -viruksen aiheuttama tartunta voi aiheuttaa maksan turpoamista (tulehdusta). Virus tarttuu yleensä toisesta tartunnan saaneesta henkilöstä ja sitä on elimistön nesteissä kuten veressä, siemennesteessä, emätineritteessä tai syljessä. Oireet ehkä ovat havaittavissa vasta 6 viikon – 6 kuukauden kuluttua tartunnasta. Tartunnan saaneet henkilöt eivät aina näytä sairailta eivätkä tunne itsensä sairaiksi. Toiset voivat tuntea itsensä sairaiksi, heillä voi olla kuumetta, särkyä ja kipua. Toiset voivat tulla hyvin sairaiksi. Henkilö voi tuntea itsensä hyvin väsyneeksi, virtsa voi värjäytyä tummaksi, kasvot voivat olla kalpeat, iho tai silmät voivat olla keltaiset (keltatauti). Joillakin oireet saattavat vaatia sairaalahoitoa.

Useimmat aikuiset toipuvat täysin sairaudesta. Infektio voi jäädä pysyväksi henkilöillä, joilla tauti mahdollisesti oli oireeton(näin on erityisesti lasten kohdalla). Näitä henkilöitä kutsutaan hepatiitti B viruksen kantajiksi. Nämä hepatiitti B viruksen kantajat voivat tartuttaa toisia koko elämänsä

ajan. Hepatiitti B viruksen kantajilla on vakavan maksataudin riski, kuten arpisen kirroosin (= maksasolujen tuhoutuminen ja maksan sidekudostuminen) tai maksasyövän riski.

Miten Ambirix vaikuttaa

Ambirix auttaa elimistöä tuottamaan omia vasta-aineita näitä tauteja vastaan. Rokote ei sisällä eläviä viruksia (rokotteen aineosat on esitetty kohdassa 6), eikä voi näin ollen aiheuttaa hepatiitti A tai B infektiota.

Kuten kaikilla rokotteilla, jotkut henkilöt reagoivat huonommin rokotteelle kuin muut.

Ambirix ei ehkä suojaa sinua taudeilta, jos hepatiitti A- tai B-virus on jo tarttunut.

Ambirix auttaa suojaamaan ainoastaan hepatiitti A tai B-virusten aiheuttamia infektioita vastaan. Ambirix ei suojaa muilta maksaan kohdistuvilta infektioilta, vaikka näiden tautien oireet olisivat samankaltaiset kuin hepatiitti A:ssa tai B:ssa.

Vielä ei tarkkaan tiedetä, kauanko suoja hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan kestää. Suoja hepatiitti A:ta vastaan kestää todennäköisesti 10 vuotta. Ota yhteyttä lääkärin tämän aikajakson jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Ambirixia

Ambirixia ei saa antaa jos:

sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio Ambirix-rokotteelle tai jollekin rokotteen aineosalle (esitetty kohdassa 6). Allergisen reaktion merkkejä voivat olla kutiava ihottuma, hengenahdistus ja kasvojen tai kielen turvotus.

sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio jollekin hepatiitti A tai hepatiitti B -rokotteelle.

sinulla on vaikea tulehdussairaus ja korkea kuume. Rokote voidaan antaa, kun olet toipunut. Lievän infektion kuten nuhakuumeen ei pitäisi olla ongelma, mutta puhu asiasta ensin lääkärin kanssa.

Ambirixia ei tule antaa, jos jokin yllämainituista tilanteista koskee sinua. Jos olet epävarma, neuvottele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Ambirixia.

Varoitukset ja varotoimet:

Neuvottele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Ambirixia jos:

nopea suojautuminen hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan on tarpeen seuraavan 6 kuukauden sisällä – lääkärisi saattaa tällöin suositella toista rokotetta.

sinulla on verenvuotohäiriö tai mustelmataipumusta − Ambirix voidaan antaa injektiona juuri ihon alle (eikä lihakseen). Näin verenvuotoa tai mustelmia esiintyy vähemmän.

sinulla on alentunut immuunivaste taustalla olevan sairauden tai hoidon vuoksi tai jos sinä saat dialyysihoitoa − vaste voi olla heikompi. Tämä tarkoittaa, että suoja hepatiitti A tai B-virusta vastaan, tai molempia vastaan, jää puutteelliseksi. Lääkäri pyytää sinua verikokeisiin, joilla lisäannosten tarve selvitetään. Lisäannokset auttavat saavuttamaan paremman suojan.

olet pyörtynyt aikaisemman pistoksena annettavan rokotuksen yhteydessä (ennen tai rokotuksen aikana) – näin voi käydä uudestaan. Pyörtymistä voi esiintyä (enimmäkseen nuorilla) pistoksena annettavan rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen.

Neuvottele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Ambirixia, jos jokin yllämainituista koskee sinua (tai jos olet epävarma).

Muut lääkevalmisteet ja Ambirix:

Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä joita lääkäri ei ole määrännyt ja rohdosvalmisteita. Neuvottele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Henkilöt, jotka saavat kehon immuunijärjestelmään (kehon vastustuskyky infektioita vastaan) vaikuttavia lääkkeitä voivat tarpeen vaatiessa saada Ambirixia. Rokotevaste saattaa heillä kuitenkin olla heikentynyt ja suoja hepatiitti A:ta ja/tai hepatiitti B:tä vastaan voi siten jäädä saavuttamatta. Lääkäri pyytää sinua verikokeisiin, joilla lisäannosten tarve selvitetään. Lisäannokset auttavat saavuttamaan paremman suojan.

Ambirix voidaan tarvittaessa antaa samaan aikaan tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokko-rokotteen kanssa ja kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, polio- tai Haemophilus influenzae tyyppi b- rokotteen kanssa (yksittäis- tai yhdistelmärokotteissa) tai hepatiitti-infektioiden hoitoon tarkoitettujen immunoglobuliinien kanssa. Rokotukset on tuolloin annettava eri kohtiin ja mieluiten eri raajoihin.

Raskaus, imettäminen ja suvunjatkamiskyky

Neuvottele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat tätä rokotetta, jos olet raskaana, jos luulet olevasi raskaana, jos suunnittelet raskautta tai jos imetät. Ambirixia ei tavallisesti anneta raskaana oleville tai imettäville naisille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinä voit tuntea uneliaisuutta tai huimausta Ambirix-rokotuksen jälkeen. Jos näitä haittavaikutuksia esiintyy, älä aja autoa, älä pyöräile, äläkä käytä mitään työkaluja tai koneita.

Ambirix sisältää neomysiiniäja natriumia

Tämä rokote sisältää neomysiiniä (antibiootti). Ambirixia ei tule antaa henkilöille, joilla on neomysiiniallergia.

Tämä lääkevalmiste sisältää vähemmän kuin 1 mmol natriumia (9 mg) annosta kohti ja on toisin sanoen lähes natriumvapaa.

3. Miten Ambirix annetaan

Miten injektio annetaan

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Ambirixin injektiona lihakseen, yleensä olkavarren hartialihakseen.

He huolehtivat siitä, että injektiota ei anneta laskimoon.

Hyvin pienillä lapsilla injektio annetaan uloimman reisilihaksen etu-yläosaan.

Kuinka paljon annetaan

Saat yleensä kaikkiaan kaksi injektiota. Kukin injektio annetaan eri käynnillä.

Injektiot annetaan 12 kuukauden aikana

-Ensimmäinen annos annetaan lääkärin kanssa sovittuna päivänä.

-Toinen annos annetaan 6–12 kuukauden ensimmäisestä annoksesta.

Annoksen puuttuminen

Jos sinulta jää sovittu toinen rokotuskerta väliin, sovi lääkärin kanssa uudesta käynnistä niin nopeasti kuin mahdollista.

Huolehdi siitä, että saat koko kahden injektion rokotussarjan. Muutoin rokotussuoja voi jäädä vaillinaiseksi.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro heti lääkärille, jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita pikaisesi lääketieteelistä hoitoa:

allergiset ja anafylaktiset reaktiot – oireet voivat olla kutiseva tai rakkulainen ihottuma, silmien ja kasvojen turvotus, hengitys- tai nielemisvaikeudet, verenpaineen äkillinen lasku ja tajunnan menetys.

Kerro heti lääkärille, jos havaitset yllämainittuja haittavaikutuksia.

Kliinisissä lääketutkimuksissa ilmenneet haittavaikutukset:

Hyvin yleisiä (Näitä voi ilmaantua useammin kuin kerran 10 rokoteannoksen jälkeen):

päänsärky

ruokahaluttomuus

väsymys tai ärtyneisyys

injektiokohdan kipu tai punoitus

Yleisiä (Näitä voi ilmaantua harvemmin kuin kerran 10 rokoteannoksen jälkeen):

kuume

uneliaisuus

vatsan oireilu, ruoansulatushäiriöt

injektiokohdan turvotus

Tämän lisäksi kliinisissä lääketutkimuksissa hyvin samankaltaisten hepatiitti A ja B rokotteilla on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleisiä (Näitä voi ilmaantua harvemmin kuin kerran 10 rokoteannoksen jälkeen):

huonovointisuus

ripuli, pahoinvointi

injektiokohdan reaktiot

Melko harvinaiset (Näitä voi ilmaantua harvemmin kuin kerran 100 rokoteannoksen jälkeen):

huimaus

vatsakipu

oksentelu

ylähengitystieinfektiot

lihassärky (myalgia)

Harvinaiset (Näitä voi ilmaantua harvemmin kuin kerran 1000 rokoteannoksen jälkeen):

matala verenpaine

nivelkipu

kutina, ihottuma

pistelyä ja kihelmöintiä (parestesia)

turvonnet rauhaset niskassa, kainalossa tai nivuksissa (lymfadenopatia)

flunssankaltaiset oireet, kuten korkea kuume, kurkunkipu, vuotava nenä, yskä ja vilunväristykset

Hyvin harvinaiset (Näitä voi ilmaantua harvemmin kuin kerran 10000 rokoteannoksen jälkeen):

nokkosihottuma (urtikaria)

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on samanlaisia oireita.

Haittavaikutukset, joita on esiintynyt Ambirixin rutiinikäytön yhteydessä.

pyörtyminen

paikallinen kivun tai kosketuksen tunnonmenetys iholla (hypoestesia)

Tämän lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu samankaltaisten hepatiitti A- ja B- rokotteiden tai hepatiitti A- ja B-yhdistelmärokotteiden rutiinikäytön yhteydessä.

multippeli skleroosi (MS tauti)

selkärangan turvotus (myeliitti)

maksan toimintakokeiden epänormaalit arvot

aivojen turvotus tai infektio (enkefaliitti)

joidenkin verisuonien tulehdus (vaskuliitti)

aivojen degeneratiivinen sairaus (enkefalopatia)

kasvojen, suun ja kurkun turvotus (angioneuroottinen edeema)

vaikea päänsärky, johon liittyy niskajäykkyyttä ja valoherkkyyttä (meningiitti)

hermojen tilapäinen tulehdus, joka aiheuttaa kipua, heikkoutta ja lamaantumista raajoissa ja joka usein leviää rintaan ja kasvoihin (Guillain-Barrén oireyhtymä)

sairaskohtaukset tai kouristukset

hermotulehdus (neuriitti)

silmähermosairaus (optikusneuriitti)

käsivarsien ja jalkojen puutuminen tai heikkous (neuropatia)

injektiokohdan välitön kipu, pistely ja polttava tunne

halvaus, roikkuva silmäluomi ja kasvojen toispuolinen lihasvelttous (kasvohermohalvaus)

nivelsairaus, johon liittyy kipua ja turvotusta (artriitti), lihasheikkous.

violetit tai puna-violetit kuhmut iholla (lichen planus), vakavat ihottumat (erythema multiforme)

verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä johtaa lisääntyneeseen verenvuoto- tai mustelmataipumukseen (trombosytopenia), ihon läpi silmin nähtävät violetit tai punaiset pilkut (trombosytopeeninen purppura)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Ambirixin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Ambirixia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C−8°C). Rokote ei saa jäätyä. Jäätyminen tuhoaa rokotteen.

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ambirix sisältää

Vaikuttavat aineet:

-

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA yksikköä

-

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

20 mikrogrammaa

 

tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

 

adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

 

Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

0,4 milligrammaa Al3+

 

adsorboitu alumiinifosfaattiin

Rokotteen apuaineet ovat: natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Rokotteen kuvaus ja pakkauskoko

Injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Ambirix on valkoinen, hieman maitomainen neste 1 ml esitäytetyssä ruiskussa.

Pakkauskoot: 1 ja 10 esitäytettyä ruiskua (erillisillä neuloilla tai ilman), 50 esitäytettyä ruiskua ilman neuloja.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Tel. +370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел.: + 359 2 953 10 34

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

 

Tel: + 420 2 22 00 11 11

Tel.: + 36-1-2255300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 49 (0)89 360448701

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: +372 667 6900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (22) 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

Farmacêuticos, Lda.

diam@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Tel: + 40 (0)21 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

 

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: +44 (0)800 221 441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Varastoitaessa voi muodostua hienojakoinen valkoinen sedimentti ja kirkas, väritön pintakerros.

Rokote on saatettava käyttökuntoon ennen antoa. Käyttökuntoon saatettu rokote on ulkonäöltään tasainen, samea ja valkoinen.

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen, jottamuodostuu tasainen, samea, valkoinen suspensio.

Rokote saatetaan käyttökuntoon vaiheittain noudattamalla seuraavia ohjeita. 1.Pidä ruisku pystyasennossa käsi suljettuna.

2.Ravista ruiskua kääntämällä se useita kertoja ylösalaisin ja takaisin oikein päin. 3.Toista tätä liikettä voimakkaasti vähintään 15 sekunnin ajan.

4.Tarkista rokote uudestaan:

a)Rokote on valmis käytettäväksi, jos suspensio on tasainen, samea ja valkoinen – rokote ei ole kirkas.

b)Jos rokote ei vielä ole tasainen, samea, valkoinen suspensio – käännä ylösalaisin ja takaisin oikein päin vielä vähintään 15 sekunnin ajan – tarkista uudelleen .

Ennen rokottamista rokote tarkastetaan silmämääräisesti vierashiukkasten ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Jos jompaakumpaa havaitaan, rokotetta ei tule antaa.

Käyttämätön lääkevalmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä