Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avandamet (rosiglitazone / metformin hydrochloride,) - A10BD03

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAvandamet
ATC-koodiA10BD03
Lääkeainerosiglitazone / metformin hydrochloride,
ValmistajaSmithKline Beecham Plc
EMA/122219/2010
EMEA/H/C/522
Julkinen EPAR-yhteenveto

Avandamet

rosiglitatsoni ja metformiinihydrokloridi

Tämä asiakirja on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee

metformiinihydrokloridia sekä 2 mg rosiglitatsonia ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia; hennon vaaleanpunaiset: 2 mg rosiglita sonia ja 500 mg metformiinihydrokloridia; vaaleanpunaiset: 4 mg rosiglitatsonia ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia).

Mihin Avandametia käytetään?

Avandametia käyt tään 2-tyypin diabetesta sairastavilla, erityisesti ylipainoisilla potilailla.

Avandametia m r tään potilaille, jotka eivät saavuta tyydyttävää hoitotasapainoa pelkällä metformiinilla (diabeteslääke) sen suurimmalla mahdollisella annostuksella (kaksoishoito).

Avandametia voi myös käyttää yhdessä sulfonyyliurean kanssa (toisentyyppinen diabeteslääke) potilailla, joiden sokeritasapainoa ei saada riittävässä määrin hallintaan käyttäen suurinta siedettyä annosta metformiinia ja sulfonyyliureaa (kolmoishoito).

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Miten Avandametia käytetään?

Suositeltava Avandametin aloitusannostus on 4 mg rosiglitatsonia ja 2 000 mg metformiinihydrokloridia päivässä. Sitä annetaan kahtena erillisenä annoksena, joko kaksi 1 mg:n/500 mg:n tablettia tai yksi 2 mg:n/1000 mg:n tabletti. Kahdeksan viikon kuluttua rosiglitatsoniannosta voidaan joutua nostamaan 8 mg:aan päivässä, mikäli tarvitaan parempi sokeritasapaino. Tämä on kuitenkin tehtävä varovaisuutta noudattaen potilailla, jotka ottavat myös sulfonyyliureaa, koska tällöin on olemassa nesteretention (nesteen kertymisen) riski. Suositeltu päivittäinen enimmäisannos on 8 mg/2 000 mg. Rosiglitatsoniannos voidaan lisätä metformiiniannokseen ja sitä voidaan tarkistaa ennen kuin potilas siirtyy käyttämään Avandametia.

Kolmoishoidossa sellaisten potilaiden, joilla on jo metformiini- ja sulfonyyliurealääkitys, Avandamet- lääkitys voidaan aloittaa annoksella 4 mg/vrk rosiglitatsonia, ja metformiiniannos annet n samansuuruisena kuin aikaisemmin. Potilaille, joilla on jo kolmoishoito, Avandametia nnet n niin, että otetut rosiglitatsoni- ja metformiiniannokset ovat samansuuruisia kuin aikaisemmin.

Avandametin ottaminen ruokailun yhteydessä tai heti sen jälkeen voi vähentää metformiinin aiheuttamia vatsavaivoja.

säätelemiseksi tai jossa keho ei pysty käyttämään insuliiniaenäätehokkaasti. Avandamet sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, jotka toimivat eri tavoin:

rosiglitatsoni herkistää solut (rasva-, lihas- ja maksasolut) insuliinille, minkä ansiosta elimistö saa

Näiden kahdenLääkevalmisteellavaikuttavan aineen vaikutuksesta verensokeri laskee, mikä auttaa saavuttamaan tasapainon 2-tyypin diabeteksen hoidossa.

Rosiglitatsonilla on ollut myynt lupa Euroopan unionissa Avandia-nimellä vuodesta 2000 käytettäväksi metformiinin kanssa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, joilla hoitotasapainoa ei saavuteta tyydyttävästi pelkästään metformiinilla.

Miten Avandam tia on tutkittu?

Avandametin k ytön tueksi otettiin tutkimukset, joissa Avandiaa käytettiin yhdessä metformiinin kanssa erillisinä tabletteina. Toisessa tutkimuksessa vertailtiin, mitä vaikutuksia rosiglitatsonilla tai lumelääkkeellä oli lisättyinä metformiiniin.

Kolmoishoitotutkimuksessa tarkasteltiin rosiglitatsonin lisäämisen vaikutusta hoitoon 1202 potilaalla, jotka saivat sulfonyyliureaa (glibenklamidi) ja metformiinia ja joiden veren sokeripitoisuutta ei saatu riittävän hyvin hallintaan tällä hoidolla.

Näissä tutkimuksissa mitattiin veren glykosyloidun hemoglobiinin (HbA1c) pitoisuus, joka osoittaa, kuinka hyvin verensokeri on hallinnassa.

Mitä hyötyä Avandametista on havaittu tutkimuksissa?

Avandamet oli tehokkaampi kuin pelkkä metformiini tai lumelääke HbA1c-arvon alentamisessa. Rosiglitatsonin lisääminen metformiini- ja sulfonyyliureahoitoon johti vähäiseen mutta merkitsevään HbA1c-arvon alenemiseen.

Mitä riskejä Avandametiin liittyy?

Avandametin yleisimmät haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat mahaan ja suolistoon liittyvät oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakivut ja ruokahaluttomuus. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Avandametin ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

koronaarioireyhtymä kuten epästabiili angina pectoris (voimakkuudeltaan vaihte eva rintakipu) tai tietyntyyppisiä sydänkohtauksia, kudosten hapensaantiin mahdollisesti vaiku av a sairauksia (sydän- ja keuhkosairauksia, äskettäinen sydänkohtaus tai shokki), maksa- tai mu uaisongelmia, akuutti alkoholimyrkytys (ylenmääräinen alkoholin nauttiminen), alkoholismi tai diabeteskomplikaatioita (diabeettinen ketoasidoosi tai diabeteskooma).

Avandametia ei saa antaa potilaille, jotka saattavat olla yliherkkiä (allergisia) rosiglitatsonille, metformiinille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle. Sitä ei saa käyttäämyyntilupaapotilailla, joilla on sydämen vajaatoimintaa (jolloin sydän ei pysty pumppaamaan tarpeeksi verta kehon eri osiin), kuutti

Avandametin annostusta voi olla syytä muuttaa, jos sitä annetaan samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa (esim. gemfibrotsiili tai rifampisiini). Tarkemmat tiedot valmisteesta on pakkausselosteessa.

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Avandametin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli

Euroopan komissio myönsi SmithKline B cham Ltd. -yhtiölle koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Avandametia var en 20.10.2003. Viiden vuoden kuluttua myyntilupa uusittiin viideksi vuodeksi.

Avandametia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan tässä. Lisätietoja Avandamet- hoidosta on pakkausselosteessa (sisältyy myös EPAR-lausuntoon).

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2010.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä