Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Pakkausseloste - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBemfola
ATC-koodiG03GA05
Lääkeainefollitropin alfa
ValmistajaGedeon Richter Plc.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bemfola 75 IU / 0,125 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä Bemfola 150 IU / 0,25 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä Bemfola 225 IU / 0,375 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä Bemfola 300 IU / 0,50 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä Bemfola 450 IU / 0,75 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

follitropiini alfa

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Bemfola on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemfolaa

3.Miten Bemfolaa käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Bemfolan säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Bemfola on ja mihin sitä käytetään

Mitä Bemfola on

Tämä lääke sisältää vaikuttavaa ainetta nimeltä follitropiini alfa, joka on lähes identtinen elimistön tuottaman luonnollisen ”follikkelia stimuloivan hormonin” (FSH) kanssa. FSH on gonadotropiini eli hormoni, joka on tärkeä ihmisen hedelmällisyyden ja lisääntymisen kannalta. Naisilla FSH-hormonia tarvitaan munarakkuloiden (follikkelien) kasvamiseen ja kehittymiseen munasarjoissa. Munarakkulat sisältävät munasolun. Miehillä FSH-hormonia tarvitaan siittiöiden tuottamiseen.

Mihin Bemfolaa käytetään

Aikuisilla naisilla Bemfolaa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

edistämään munasolun vapautumista munasarjasta (ovulaatiota) naisilla, joilla ei tapahdu ovulaatiota ja joita klomifeenisitraattihoito ei ole auttanut

yhdessä lutropiinialfan (luteinisoiva hormoni eli LH) kanssa edistämään munasolun vapautumista munasarjasta (ovulaatiota) naisilla, joilla ei tapahdu ovulaatiota, koska heidän elimistönsä tuottaa hyvin vähän gonadotropiineja (FSH- ja LH-hormoneja)

edistämään useiden munarakkuloiden (joissa kussakin on munasolu) kehittymistä naisilla, joita hoidetaan avusteisilla lisääntymismenetelmillä (toimenpiteitä, jotka voivat auttaa raskaaksi tuloa), kuten koeputkihedelmöityksellä tai sukusolujen tai hedelmöittyneen munasolun siirtämisellä munanjohtimeen.

Aikuisilla miehillä Bemfolaa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

yhdessä toisen lääkkeen, koriongonadotropiinin (hCG), kanssa siittiöiden tuottamiseen miehillä, jotka ovat hedelmättömiä tiettyjen hormonien puutoksen takia.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemfolaa

Hedelmällisyysongelmien hoitoon perehtyneen lääkärin on arvioitava sinun ja kumppanisi hedelmällisyys ennen hoidon aloittamista.

Älä käytä Bemfolaa

jos olet allerginen follikkelia stimuloivalle hormonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on hypotalamuksen tai aivolisäkkeen (molemmat ovat aivojen osia) kasvain

jos olet nainen, jolla on:

-suurentuneet munasarjat tai munasarjakystia, joiden syy on tuntematon

-tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä

-munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä

tila, joka yleensä tekee normaalin raskauden mahdottomaksi, kuten munasarjojen toimintahäiriö (ennenaikaiset vaihdevuodet), tai sukuelinten epämuodostuma

jos olet mies, jolla on:

-parantumaton kivesvaurio.

Älä käytä Bemfolaa, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Porfyria

Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista, jos sinulla tai suvussasi on porfyriaa (perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei kykene hajottamaan porfyriinejä).

Kerro lääkärillesi heti, jos

ihosi haurastuu ja siihen tulee helposti rakkuloita, erityisesti jos iho on altistunut usein auringolle, ja/tai

sinulla on vatsa-, käsivarsi- tai säärikipua.

Lääkäri voi edellä mainituissa tapauksissa suositella hoidon lopettamista.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Naisilla tämä lääkevalmiste lisää OHSS:n kehittymisen riskiä. Siinä munarakkulat kehittyvät liikaa ja muuttuvat suuriksi kystiksi. Jos sinulle tulee alavatsakipua, painosi nousee nopeasti, voit pahoin tai oksentelet tai jos sinulla on hengitysvaikeuksia, ota heti yhteys lääkäriin. Lääkäri voi kehottaa lopettamaan tämän lääkkeen käytön (ks. kohta 4).

Jos ovulaatiota ei tapahdu ja jos suositeltuja annostus- ja ajoitusohjeita noudatetaan, OHSS:n esiintyminen on epätodennäköisempää. Bemfola aiheuttaa harvoin vaikean OHSS:n, ellei potilaalle anneta munarakkulan lopullista kypsymistä edesauttavaa lääkettä (sisältää ihmisen istukkagonadotropiinia hCG:tä). Jos sinulle on kehittymässä OHSS, lääkäri ei ehkä anna sinulle hCG:tä tässä hoitojaksossa ja saattaa pyytää sinua pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään estemenetelmää raskaudenehkäisyyn vähintään neljän päivän ajan.

Monisikiöraskaus

Bemfolaa käytettäessä on suurempi monisikiöraskauden (tavallisesti kaksosraskauden) riski kuin silloin, jos tulee raskaaksi luonnollisesti. Monisikiöraskaus voi aiheuttaa lääketieteellisiä ongelmia äidille ja vauvoille. Monisikiöraskauden riskiä voi vähentää käyttämällä oikean annoksen Bemfolaa oikeaan aikaan. Avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä monisikiöraskauden riski liittyy ikään sekä siirrettyjen hedelmöityneiden munasolujen tai alkioiden laatuun ja määrään.

Keskenmeno

Kun avusteisia lisääntymismenetelmiä tai munasarjojen stimulointia käytetään munasolujen tuottamiseen, keskenmenon saaminen on todennäköisempää kuin naisilla keskimäärin.

Verenhyytymisongelmat (veritulpat)

Jos sinulla on ollut aiemmin tai viime aikoina veritulppia jaloissa tai keuhkoissa, sydänkohtaus tai aivohalvaus tai jos niitä on esiintynyt suvussa, Bemfola-hoito saattaa suurentaa näiden ongelmien ilmaantumisen tai pahenemisen riskiä.

Miehet, joilla on liikaa FSH:ta veressä

Miehillä veren liiallinen FSH-pitoisuus voi olla merkki vahingoittuneista kiveksistä. Bemfola ei yleensä tehoa, jos miehellä on tämä ongelma. Jos lääkäri päättää kokeilla Bemfola-hoitoa, hän saattaa pyytää siemennestenäytteitä analyysiä varten 4–6 kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen, jotta hoitoa voidaan seurata.

Lapset ja nuoret

Bemfola ei ole tarkoitettu lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Bemfola

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jos käytät Bemfolan kanssa samanaikaisesti muita lääkkeitä, jotka edesauttavat ovulaatiota (kuten hCG:tä tai klomifeenisitraattia), se voi suurentaa munarakkuloiden vastetta.

Jos käytät Bemfolaa samanaikaisesti gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistin tai antagonistin kanssa (nämä lääkkeet vähentävät sukupuolihormonien määriä ja pysäyttävät ovulaation), saatat tarvita suuremman Bemfola-annoksen munarakkuloiden tuottamista varten.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, älä ota Bemfolaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän lääkkeen ei odoteta vaikuttavan kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

Bemfola sisältää natriumia

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

3.Miten Bemfolaa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tämän lääkkeen käyttäminen

Bemfola on tarkoitettu pistettäväksi ihon alle. Esitäytetty kynä on kertakäyttöinen, ja se on hävitettävä käytön jälkeen. Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai se ei ole kirkas.

Ensimmäinen Bemfola-pistos on annettava lääkärin valvonnassa.

Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten lääke pistetään esitäytetyllä Bemfola-kynällä.

Jos pistät Bemfola-pistoksen itse, lue kohta ”Käyttöohjeet” huolellisesti ja noudata sen ohjeita. Käyttöohjeet on annettu pakkausselosteen lopussa.

Kuinka paljon valmistetta käytetään

Lääkäri päättää, kuinka paljon lääkettä otetaan ja kuinka usein. Jäljempänä kuvatut annokset on ilmoitettu kansainvälisinä yksiköinä (IU) ja millilitroina (ml).

Naiset

Jos ovulaatiota ei tapahdu ja kuukautiset ovat epäsäännölliset tai puuttuvat kokonaan

Bemfolaa otetaan yleensä joka päivä.

Jos sinulla on epäsäännölliset kuukautiset, aloita Bemfolan käyttö kuukautiskierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana. Jos sinulla ei ole kuukautisia, voit aloittaa lääkkeen käytön minä tahansa sopivana päivänä.

Bemfolan tavallinen aloitusannos on 75–150 IU (0,12–0,25 ml) päivittäin.

Bemfola-annosta voidaan suurentaa joka 7. päivä tai joka 14. päivä 37,5–75 IU:lla, kunnes vaste on halutunlainen.

Bemfolan enimmäisannos päivässä on yleensä enintään 225 IU (0,375 ml).

Kun haluttu vaste saadaan, sinulle annetaan kertainjektiona 250 mikrogrammaa ”rekombinantti-hCG:tä” (r-hCG eli laboratoriossa erityisellä yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä, ja se annetaan 24–48 tuntia viimeisen Bemfola-pistoksen jälkeen. Paras aika olla yhdynnässä on hCG:n pistospäivänä ja sen jälkeisenä päivänä.

Jos lääkäri ei havaitse haluttua vastetta neljän viikon jälkeen, Bemfola-hoitojakso on lopetettava. Seuraavassa hoitojaksossa lääkäri antaa aiempaa suuremman Bemfolan aloitusannoksen.

Jos elimistösi reagoi liian voimakkaasti, hoito keskeytetään, eikä sinulle anneta hCG:tä (ks. kohta 2 ”Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”). Seuraavassa hoitojaksossa lääkäri antaa aiempaa pienemmän Bemfolan aloitusannoksen.

Jos ovulaatiota ei tapahdu, kuukautiset puuttuvat kokonaan ja sinulla on diagnosoitu erittäin alhaiset FSH- ja LH-hormonien pitoisuudet

Tavallinen Bemfolan aloitusannos on 75150 IU:ta (0,120,25 ml), jonka kanssa annetaan 75 IU:ta (0,12 ml) lutropiinialfaa.

Käytät näitä kahta lääkettä joka päivä enintään viiden viikon ajan.

Bemfola-annosta voidaan nostaa joka 7. päivä tai joka 14. päivä 37,5–75 IU:lla, kunnes vaste on halutunlainen.

Kun haluttu vaste saadaan, sinulle annetaan kertainjektiona 250 mikrogrammaa ”rekombinantti-hCG:tä” (r-hCG eli laboratoriossa erityisellä yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä, ja se annetaan 24–48 tuntia viimeisen Bemfola- ja lutropiinialfapistoksen jälkeen. Paras aika olla yhdynnässä on hCG:n pistospäivänä ja sen jälkeisenä päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio viemällä siittiöitä kohtuonteloon.

Jos lääkäri ei havaitse vastetta viiden viikon jälkeen, Bemfola-hoitojakso on lopetettava. Seuraavassa hoitojaksossa lääkäri antaa aiempaa suuremman Bemfolan aloitusannoksen.

Jos elimistösi reagoi liian voimakkaasti, Bemfola-hoito keskeytetään, eikä sinulle anneta hCG:tä (ks. kohta 2 ”Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”). Seuraavassa hoitojaksossa lääkäri antaa aiempaa pienemmän Bemfolan aloitusannoksen.

Jos sinun täytyy tuottaa useita munasoluja keräystä varten ennen avusteisia lisääntymismenetelmiä

Tavallinen Bemfola-aloitusannos on 150–225 IU (0,25–0,37 ml) päivittäin hoitojakson toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien.

Bemfola-annosta voidaan suurentaa vasteesi perusteella. Suurin vuorokausiannos on 450 IU (0,75 ml).

Hoitoa jatketaan, kunnes munasolut ovat kehittyneet haluttuun vaiheeseen. Tämä kestää yleensä noin 10 päivää, mutta se voi kestää myös 5–20 päivää. Lääkäri tarkistaa verikokeiden ja/tai ultraäänitutkimuksen avulla, milloin haluttu vaihe on saavutettu.

Kun munasolut ovat valmiit, sinulle annetaan kertapistoksena 250 mikrogrammaa ”rekombinantti-hCG:tä” (r-hCG eli laboratoriossa erityisellä yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tuntia viimeisen Bemfola-pistoksen jälkeen. Tämä valmistelee munasolusi keräystä varten.

Muussa tapauksessa lääkäri saattaa ensin estää ovulaation käyttämällä gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia. Bemfola-hoito aloitetaan noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen. Sekä Bemfolaa että GnRH-agonistia annetaan niin kauan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet halutulla tavalla. Esimerkiksi kahden viikon GnRH-agonistihoidon jälkeen annetaan 150–225 IU:ta Bemfolaa seitsemän päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella. Kun käytössä on GnRH-antagonisti, sitä annetaan viidennestä tai kuudennesta Bemfola-hoitopäivästä lähtien ovulaation käynnistymiseen asti.

Miehet

Tavallinen Bemfola-annos on 150 IU (0,25 ml) yhdessä hCG:n kanssa.

Näitä kahta lääkettä käytetään kolme kertaa viikossa vähintään neljän kuukauden ajan.

Jos hoitovastetta ei saada neljän kuukauden jälkeen, lääkäri voi ehdottaa, että jatkat näiden kahden lääkkeen käyttämistä vähintään 18 kuukauden ajan.

Jos otat enemmän Bemfolaa kuin sinun pitäisi

Bemfolan liiallisen käytön vaikutuksia ei tunneta. Odotettavissa saattaa kuitenkin olla munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS), joka on kuvattu kohdassa 4. Näin voi kuitenkin käydä vain, jos samanaikaisesti käytetään hCG:tä (ks. kohta 2, ”Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)”).

Jos unohdat ottaa Bemfolaa

Jos unohdat ottaa Bemfola-annoksen, älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta- annoksen. Ota yhteyttä lääkäriisi heti, kun huomaat unohtaneesi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeimmät haittavaikutukset

Vakavat haittavaikutukset naisilla

Alavatsakipu yhdessä pahoinvoinnin tai oksentelun kanssa voi olla munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS) oire. Tämä voi olla merkki siitä, että munasarjat ylireagoivat hoitoon ja että sinulle on kehittynyt suuria munasarjakystia (ks. myös kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”). Tämä haittavaikutus on yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä).

OHSS voi muuttua vaikeaksi, jolloin munasarjat ovat selkeästi suurentuneet, virtsantuotanto vähenee, paino nousee, sinulla on hengitysvaikeuksia ja/tai vatsaan tai rintakehään voi kertyä nestettä. Tämä haittavaikutus on melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta).

OHSS:n komplikaatioita, kuten munasarjojen kiertymistä tai veren hyytymistä, voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa (voi esiintyä enintään yhdellä tuhannesta).

Vakavia OHSS:ään liittymättömiä verenhyytymiskomplikaatioita (veritulppia) voi esiintyä hyvin harvinaisissa tapauksissa (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta). Tämä voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta, aivohalvauksen tai sydänkohtauksen (ks. myös kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Vakavat haittavaikutukset miehillä ja naisilla

Allergiset reaktiot, kuten esimerkiksi ihottuma, ihon punoitus, nokkosihottuma ja kasvojen turvotus, johon liittyy hengitysvaikeuksia, voivat joskus olla vakavia. Tämä haittavaikutus on hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta).

Jos huomaat jonkin edellä luetelluista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, joka saattaa määrätä sinut lopettamaan Bemfola-hoidon.

Muut haittavaikutukset naisilla

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

Nestettä sisältävät rakkulat munasarjoissa (munasarjakystat)

Päänsärky

Paikalliset pistoskohdan reaktiot, kuten kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä)

Vatsakipu

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakrampit ja vatsan turpoaminen

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta)

Allergiset reaktiot, kuten ihottuma, ihon punoitus, nokkosihottuma ja kasvojen turvotus, johon liittyy hengitysvaikeuksia. Nämä reaktiot voivat olla vakavia

Astman pahenemisvaihe

Muut haittavaikutukset miehillä

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

Paikalliset pistoskohdan reaktiot, kuten kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä)

Kivesten yläpuolella ja takana olevien verisuonten turvotus (kivessuonikohju)

Rintojen kehittyminen, akne tai painonnousu

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta)

Allergiset reaktiot, kuten ihottuma, ihon punoitus, nokkosihottuma ja kasvojen turvotus, johon liittyy hengitysvaikeuksia. Nämä reaktiot voivat olla vakavia.

Astman pahenemisvaihe.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Bemfolan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä eli jos liuoksessa on hiukkasia tai se ei ole kirkas.

Avattu lääkevalmiste on pistettävä välittömästi.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bemfola sisältää

Vaikuttava aine on follitropiini alfa.

Bemfola 75 IU / 0,125 ml: Yksi sylinteriampulli sisältää 75 IU (vastaa 5,5 mikrogrammaa) follitropiini alfaa 0,125 ml:ssa liuosta.

Bemfola 150 IU / 0,25 ml: Yksi sylinteriampulli sisältää 150 IU (vastaa 11 mikrogrammaa) follitropiini alfaa 0,25 ml:ssa liuosta.

Bemfola 225 IU / 0,375 ml: Yksi sylinteriampulli sisältää 225 IU (vastaa 16,5 mikrogrammaa) follitropiini alfaa 0,375 ml:ssa liuosta.

Bemfola 300 IU / 0,50 ml: Yksi sylinteriampulli sisältää 300 IU (vastaa 22 mikrogrammaa) follitropiini alfaa 0,50 ml:ssa liuosta.

Bemfola 450 IU / 0,75 ml: Yksi sylinteriampulli sisältää 450 IU (vastaa 33 mikrogrammaa) follitropiini alfaa 0,75 ml:ssa liuosta.

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa.

Muut aineet ovat poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Bemfola on kirkas, väritön liuos injektiota varten esitäytetyssä kynässä.

Bemfola on pakattu laatikoihin, joissa on 1, 5 tai 10 kynää, 1, 5 tai 10 kertakäyttöistä neulaa ja 1, 5 tai 10 alkoholipyyhettä. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

Valmistaja:

FINOX Biotech AG, Gewerbestrasse 7, FL-9496 Balzers

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budapest, Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Bemfola 75 IU / 0,125 ml, esitäytetty kynä

Bemfola 150 IU / 0,25 ml, esitäytetty kynä

Bemfola 225 IU / 0,375 ml, esitäytetty kynä

Bemfola 300 IU / 0,50 ml, esitäytetty kynä

Bemfola 450 IU / 0,75 ml, esitäytetty kynä

Käyttöohjeet

SISÄLTÖ

1.Esitäytetyn Bemfola-kynän käyttäminen

2.Ennen esitäytetyn kynän käytön aloittamista

3.Esitäytetyn kynän valmistelu pistosta varten

4.Annoksen valitseminen

5.Annoksen pistäminen

6.Pistoksen jälkeen

1. Esitäytetyn Bemfola-kynän käyttäminen

Lue nämä ohjeet kokonaan läpi ennen esitäytetyn kynän käytön aloittamista.

Tämä kynä on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Älä anna kenenkään muun käyttää sitä.

Annosnäytön numerot ovat kansainvälisiä yksikköjä (IU). Lääkäri on kertonut sinulle, kuinka monta IU:ta pistät päivittäin.

Lääkäri tai apteekkihenkilökunta kertoo sinulle, kuinka monta Bemfola-kynää tarvitset koko hoitojakson aikana.

Ota pistos samaan aikaan joka päivä.

2. Ennen esitäytetyn kynän käytön aloittamista

2.1.Pese kädet

On tärkeää, että kätesi ja kynän valmistelussa käyttämäsi välineet ovat mahdollisimman puhtaita.

2.2.Etsi puhdas työskentelyalue

Hyvä paikka on puhdas pöytä tai taso.

3. Esitäytetyn kynän valmistelu pistosta varten

Ota pistos joka päivä samaan aikaan. Ota kynä jääkaapista 5–10 minuuttia

ennen käyttöä. Huomio: Tarkista, ettei lääke ole jäätynyt.

Poista suojapaperi injektioneulasta.

Paina injektioneula

tukevasti kiinni paikalleen. Varoitus: Älä paina annosvalitsinta, kun napsautat injektioneulan paikoilleen.

Irrota ulompi ja sisempi neulansuojus.

4. Annoksen valitseminen

Pidä kynää siten, että neula osoittaa ylöspäin. Näpäytä kynää

kevyesti, jotta mahdolliset ilmakuplat nousevat ylös.

Pidä kynää siten, että neula osoittaa ylöspäin. Paina annosvalitsin ääriasentoon. Huomio: Aktivointipalkki katoaa näkyvistä ja pieni

määrä nestettä tulee ulos.

Jos yhtään nestettä ei tule ulos, kynää ei saa käyttää.

Käännä annosvalitsinta, kunnes haluttu annos (annospalkki) näkyy annosnäytössä. Huomio: Kynä

on nyt käyttövalmis. Varoitus: Älä paina annosvalitsinta.

5. Annoksen pistäminen

Pistä liuos heti. Lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut, mihin kohtaan lääke pistetään (esim. mahaan tai etureiteen). Valitse eri pistoskohta joka päivä, jotta iho ärtyy mahdollisimman vähän.

Puhdista pistoskohdan iho

alkoholitaitoksella. Paina iho kevyesti poimulle ja työnnä injektioneula nopealla liikkeellä kokonaan ihon sisään 45–90 asteen kulmassa. Varoitus: Älä paina

annosvalitsinta, kun työnnät neulaa.

Työnnä annosvalitsin

ääriasentoon. Huomio: Työnnä hitaalla jatkuvalla liikkeellä,

kunnes annospalkki katoaa näkyvistä.

Pistoksen lopussa: Annospalkki on hävinnyt kokonaan näkyvistä annosnäytön takana (annosnäytössä näkyy pistetty annos). Odota viisi sekuntia ja vedä injektioneula ulos.

Neulan ulosvetämisen jälkeen: puhdista iho pyyhkimällä se pyörivin liikkein alkoholitaitoksella.

6. Pistoksen jälkeen

Laita ulompi neulansuojus varovasti paikoilleen.

Hävitä pakkaus,

sisempi neulansuojus, suojapaperi, alkoholitaitos ja käyttöohjeet kotitalousjätteen mukana. Palauta käytetyt esitäytetyt kynät apteekkiin.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä