Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Myyntipäällysmerkinnät - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBeneFIX
ATC-koodiB02BD04
Lääkeainenonacog alfa
ValmistajaPfizer Ltd  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BeneFIX 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten BeneFIX 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten BeneFIX 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten BeneFIX 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten BeneFIX 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten BeneFIX 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten nonakogi alfa (rekombinantti hyytymistekijä IX)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 injektiopullo: 250 IU nonakogi alfaa (noin 50 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen). 1 injektiopullo: 500 IU nonakogi alfaa (noin 100 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen) 1 injektiopullo: 1000 IU nonakogi alfaa (noin 200 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen) 1 injektiopullo: 1500 IU nonakogi alfaa (noin 300 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen) 1 injektiopullo: 2000 IU nonakogi alfaa (noin 400 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen) 1 injektiopullo: 3000 IU nonakogi alfaa (noin 600 IU/ml käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sakkaroosi, glysiini, L-histidiini, natriumkloridi, polysorbaatti 80

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

1 injektiopullo, jossa on 250 IU nonakogi alfaa

1 injektiopullo, jossa on 500 IU nonakogi alfaa

1 injektiopullo, jossa on 1000 IU nonakogi alfaa

1 injektiopullo, jossa on 1500 IU nonakogi alfaa

1 injektiopullo, jossa on 2000 IU nonakogi alfaa

1 injektiopullo, jossa on 3000 IU nonakogi alfaa

1 esitäytetty ruisku, jossa on 5 ml liuotinta

1 steriili liitinosa (adapteri) liuottimen lisäämiseen

1 steriili infuusiosetti

2 alkoholipyyhettä

1 laastari

1 sideharso

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon, kerta-annosteluun.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa liuottimella esitäytettyä ruiskua injektion valmistamiseen.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä heti tai viimeistään 3 tunnin kuluessa liuotuksesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BeneFIX 250 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

BeneFIX 500 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

BeneFIX 1000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

BeneFIX 1500 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

BeneFIX 2000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

BeneFIX 3000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

nonakogi alfa (rekombinantti hyytymistekijä IX) Laskimoon

2.ANTOTAPA

Kerta-annosinjektio.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

Lot, EXP: ks. etusivu

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

250 IU

500 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.MUUTA

Säilytä alle 30 ºC. Ei saa jäätyä.

Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa esitäytettyä ruiskua injektion valmistamiseen.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LIUOTINRUISKUN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BeneFIXin liuotin

Laskimoon.

2. ANTOTAPA

Käytä koko määrä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

Pfizer Limited

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Sisältää 5 ml 0,234 % natriumkloridi-injektioliuosta

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä