Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Myyntipäällysmerkinnät - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBiopoin
ATC-koodiB03XA01
Lääkeaineepoetin theta
ValmistajaTeva GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 1 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (8,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 2 000 IU (16,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml).

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvaneula

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvalaite.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/001 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/002 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/029 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13.ERÄNUMERO

Batch

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 2 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (16,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 4 000 IU (33,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml).

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvaneula

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/003 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/004 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/030 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 3 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (25 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssä injektioliuosta, mikä vastaa 6 000 IU (50 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml).

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvaneula

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/005 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/006 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/031 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 4 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (33,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 8 000 IU (66,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml).

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvaneula

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/007 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/008 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/032 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 5 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (41,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 10 000 IU (83,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml).

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvaneula

6esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/009 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/010 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/033 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (83,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 10 000 IU (83,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1esitäytetty ruisku (1 ml).

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvaneula.

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvalaite. 4 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/011 1 esitäytetty ruisku

EU/1/09/565/012 1 esitäytetty ruisku, jossa turvalaite

EU/1/09/565/013 4 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/014 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/015 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/016 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/034 1 esitäytetty ruisku, jossa turvaneula

EU/1/09/565/035 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

EU/1/09/565/036 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 10 000 IU/1 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 20 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (166,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 20 000 IU (166,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1esitäytetty ruisku (1 ml).

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvaneula.

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvalaite. 4 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/017 1 esitäytetty ruisku

EU/1/09/565/018 1 esitäytetty ruisku, jossa turvalaite

EU/1/09/565/019 4 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/020 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/021 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/022 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/037 1 esitäytetty ruisku, jossa turvaneula

EU/1/09/565/038 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

EU/1/09/565/039 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 20 000 IU/1 ml

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Biopoin 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 30 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (250 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 30 000 IU (250 mikrogrammaa) epoetiini theetaa per millilitra.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1esitäytetty ruisku (1 ml).

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvaneula.

1esitäytetty ruisku (1 ml), jossa turvalaite. 4 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

4 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml).

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvaneula.

6 esitäytettyä ruiskua (1 ml), joissa turvalaite.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain kertakäyttöön.

Käyttöohje:

Kenttä lääkärin määräämää annostusta varten

Ihon alle tai laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) korkeintaan 7 vuorokautta kestoajan voimassaoloaikana.

7 vuorokauden huoneenlämmössä säilyttämisen päättymispäivä: __/__/____

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/565/023 1 esitäytetty ruisku

EU/1/09/565/024 1 esitäytetty ruisku, jossa turvalaite

EU/1/09/565/025 4 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/026 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/027 6 esitäytettyä ruiskua

EU/1/09/565/028 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvalaite

EU/1/09/565/040 1 esitäytetty ruisku, jossa turvaneula

EU/1/09/565/041 4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

EU/1/09/565/042 6 esitäytettyä ruiskua, joissa turvaneula

13. ERÄNUMERO

Batch

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Biopoin 30 000 IU/1 ml

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Batch

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6.MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 10 000 IU/1 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 20 000 IU/1 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

IU

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Biopoin 30 000 IU/1 ml injektioliuos

epoetiini theeta

s.c. i.v.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Batch

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

IU

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä