Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Myyntipäällysmerkinnät - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBronchitol
ATC-koodiR05CB16
Lääkeainemannitol
ValmistajaPharmaxis Pharmaceuticals Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIPAKKAUS – ALOITUSANNOSPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bronchitol 40 mg, inhalaatiojauhe, kova kapseli mannitoli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kova kapseli sisältää 40 mg mannitolia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe, kova kapseli.

10 kovaa kapselia ja yksi inhalaattori

5.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Aloitusannos tulee ottaa lääkärin valvonnassa, ja samalla on seurattava keuhkojen toimintaa. Käytä lääkärin ohjeiden mukaan.

Katso inhalaattorin käyttöohjeet pakkausselosteesta.

Kapselit sisältävät jauhetta, joka hengitetään sisään suun kautta pakkauksessa olevan inhalaattorin avulla.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain inhalaatioon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Kapseleita ei saa niellä.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäisessä läpipainopakkauksessa niiden suojaamiseksi kosteudelta. Irrota kapselit läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/760/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Bronchitol 40 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Sisältää 2D-viivakoodin, jossa on yksilöllinen tunniste.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIPAKKAUS – KAHDEN VIIKON HOITOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bronchitol 40 mg, inhalaatiojauhe, kova kapseli mannitoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kova kapseli sisältää 40 mg mannitolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe, kova kapseli.

Kahden viikon hoitopakkaus, 280 kovaa kapselia ja kaksi inhalaattoria

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Käytä lääkärin ohjeiden mukaan.

Katso inhalaattorin käyttöohjeet mukana olevasta selosteesta.

Kapselit sisältävät jauhetta, joka hengitetään sisään suun kautta pakkauksessa olevan inhalaattorin avulla.

Irrota kapselit läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain inhalaatioon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Kapseleita ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/760/002

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Bronchitol 40 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Sisältää 2D-viivakoodin, jossa on yksilöllinen tunniste.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bronchitol 40 mg inhalaatiojauhe, kova kapseli

Mannitoli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmaxis

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä