Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Pakkausseloste - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBronchitol
ATC-koodiR05CB16
Lääkeainemannitol
ValmistajaPharmaxis Pharmaceuticals Limited

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Bronchitol 40 mg, inhalaatiojauhe, kova kapseli

Mannitoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset sivuvaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi sivuvaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Bronchitol on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bronchitolia

3.Miten Bronchitolia käytetään

4.Mahdolliset sivuvaikutukset

5.Bronchitolin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Bronchitol on ja mihin sitä käytetään

Mitä Bronchitol on

Bronchitol sisältää mannitoli-nimistä lääkettä, joka on limaa irrottava aine.

Mihin Bronchitolia käytetään

Bronchitol on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaiden aikuisten käytettäväksi. Bronchitolin käytön lisäksi jatkat tavallisesti muiden kystisen fibroosin hoidossa käyttämiesi lääkkeiden ottamista.

Miten Bronchitol toimii

Bronchitol hengitetään sisään keuhkoihin helpottamaan kystistä fibroosia. Se on perinnöllinen sairaus, joka vaikuttaa keuhkojen, suoliston ja haiman nesteitä, kuten limaa ja ruoansulatusnesteitä, erittäviin rauhasiin.

Bronchitol vaikuttaa lisäämällä hengitysteiden pinnalla ja limassa olevan veden määrää. Näin keuhkot pystyvät poistamaan limaa helpommin. Se parantaa myös keuhkojen toimintakykyä ja helpottaa hengitystä. Tämän seurauksena sinulla voi olla limaista yskää, mikä myös auttaa poistamaan limaa keuhkoista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Bronchitolia

Älä käytä Bronchitolia

-jos olet allerginen mannitolille

-jos olet yliherkkä mannitolille. Ennen Bronchitolin käytön aloittamista lääkäri tarkistaa, ovatko

hengitystiesi yliherkät mannitolille. Jos olet yliherkkä mannitolille, hengitystiesi supistuvat ja hengittäminen voi vaikeutua.

Jos jompikumpi edellä mainituista vaihtoehdoista koskee sinua (tai jos et ole varma), keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen lääkkeen käyttämistä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät tätä lääkettä:

-jos sinulla on astma

-jos olet joskus yskinyt verta tai ysköksissäsi on ollut verta

-jos sinulla on vaikea kystinen fibroosi, erityisesti jos keuhkojesi toiminta uloshengityksen sekuntikapasiteetilla mitattuna (FEV1) on yleensä alle 30 prosenttia.

Sisään hengitettävät lääkkeet voivat aiheuttaa kiristävää tunnetta rinnassa ja vinkuvaa hengitystä, ja tämä saattaa ilmetä heti tämän lääkkeen ottamisen jälkeen. Lääkäri auttaa sinua ottamaan ensimmäisen Bronchitol-annoksesi ja tutkii keuhkojesi toiminnan ennen lääkkeen antamista, sen aikana ja sen jälkeen. Lääkäri voi pyytää sinua käyttämään muita lääkkeitä, kuten keuhkoputkia laajentavaa lääkettä, ennen Bronchitolin ottamista.

Sisään hengitettävät lääkkeet voivat aiheuttaa myös yskää, ja tätä saattaa tapahtua Bronchitolin käytön yhteydessä. Keskustele lääkärin kanssa, jos yskä ei parane tai jos olet siitä huolissasi.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ei tule käyttää Bronchitolia. Tämä johtuu siitä, että lääkkeen käyttämisestä tässä ihmisryhmässä on vain vähän tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Bronchitol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Voit jatkaa muiden kystisen fibroosin hoitoon määrättyjen lääkkeiden käyttöä Bronchitol-hoidon aikana, mukaan luettuina sisään hengitettävät antibiootit, kuten tobramysiini ja kolistimetaattinatrium. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Bronchitolin käyttämistä.

Raskaus ja imetys

-Kysy neuvoa lääkäriltä ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista. Vältä tämän lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana.

-Kysy neuvoa lääkäriltä ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos imetät tai suunnittelet imettämistä. Ei tiedetä, erittyykö tämä lääke rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bronchitol ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

3.Miten Bronchitolia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota keuhkoputkia laajentavaa lääkettä aina ennen Bronchitolin käyttöä.

Miten paljon tätä lääkettä otetaan

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Aloitusannos

Ennen Bronchitolin määräämistä lääkäri auttaa sinua ottamaan ensimmäisen Bronchitol-annoksen ja tutkii keuhkojesi toiminnan jokaisessa vaiheessa sen varmistamiseksi, ettet ole yliherkkä mannitolille. Ensimmäinen annos otetaan neljässä vaiheessa:

Vaihe 1 – 1 kapseli (40 mg)

Vaihe 2 – 2 kapselia (80 mg)

Vaihe 3 – 3 kapselia (120 mg)

Vaihe 4 – 4 kapselia (160 mg)

Aloitusannoksen aikana otat 10 kapselia (400 mg), mikä on sama kuin tavanomainen annos.

Hoitoannos (kahden viikon pakkaukset)

-Bronchitolia on käytettävä joka päivä.

-Tavanomainen annos on 10 kapselia (400 mg) aamulla sisään hengitettynä ja 10 kapselia illalla sisään hengitettynä.

-Ilta-annos otetaan vähintään 2–3 tuntia ennen nukkumaanmenoa.

-Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi hengitä kapselit sisään yksi kerrallaan peräkkäin siten, että kapselien sisään hengityksen välillä on mahdollisimman lyhyt viive.

Missä järjestyksessä tätä lääkettä käytetään

Käytä Bronchitolia osana tavallista jokapäiväistä hoitorutiiniasi. Suositeltu järjestys on seuraava, ellei lääkäri ole määrännyt toisin:

1.Ota keuhkoputkia laajentava lääke.

2.Odota 5–15 minuuttia.

3.Ota Bronchitol ennen fysioterapiaa, jos se kuuluu hoitoosi.

4.Ota dornaasialfaa (Pulmozyme), jos se kuuluu hoitoosi.

5.Ota hengitettävä antibiootti, jos se kuuluu hoitoosi.

Miten lääkettä käytetään

-Bronchitol hengitetään (inhaloidaan) jauheena kapselista pakkauksessa olevan inhalaattorin avulla. Se on tarkoitettu vain inhalaatiokäyttöön eikä sitä saa antaa mitään muuta kautta. Kapseleita ei saa niellä.

-Kapselien sisältämä jauhe tulee hengittää sisään pakkauksessa mukana olevan inhalaattorin avulla.

-Käytä joka viikko uutta inhalaattoria.

-Kukin kymmenestä kapselista laitetaan inhalaattoriin yksi kerrallaan.

-Hengitä kapselin sisältö sisään inhalaattorin avulla yhdellä tai kahdella sisäänhengityksellä.

Katso inhalaattorin käyttöä koskevat ohjeet selosteen lopusta.

Jos käytät enemmän Bronchitolia kuin sinun pitäisi

Jos epäilet ottaneesi liian paljon lääkettä, kerro siitä heti lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Mahdollisia seurauksia ovat

-hengenahdistus

-hengityksen vinkuminen

-voimakas yskiminen.

Lääkäri voi antaa sinulle happea ja lääkkeitä, jotka auttavat hengittämistä.

Jos unohdat ottaa Bronchitolia

-Jos unohdat annoksen, ota se heti muistaessasi ja jatka käyttöä tavalliseen tapaan. Jos seuraavan annoksen ottamisen aika on kuitenkin lähellä, jätä unohtunut annos väliin.

-Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Bronchitolin käytön

Jos lopetat Bronchitolin käytön, oireesi saattavat pahentua. Älä lopeta Bronchitolin käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa, vaikka vointisi olisi parempi. Lääkäri kertoo, kuinka pitkään tätä lääkettä käytetään.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Bronchitolin käyttö ja mene heti lääkärille, jos havaitset seuraavia vakavia haittavaikutuksia:

-Hengitysvaikeudet, joiden syynä voi olla hengitysteiden supistuminen, astmaoireiden paheneminen tai hengityksen vinkuna. Tämä on yleistä, ja sitä ilmenee harvemmalla kuin yhdellä kymmenestä.

-Veren yskiminen tai ysköksessä oleva veri. Tämä on yleistä.

Kerro heti lääkärille, jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia:

-Vaikea yskä. Tämä on yleistä.

-Oireiden paheneminen. Tämä on yleistä.

Muita haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

-Yskä Yleiset

-Epämiellyttävä tunne rinnassa

-Päänsärky

-Kipu suun takaosassa ja kurkussa sekä epämiellyttävä tunne niellessä

-Kurkun ärsytys

-Oksentelu, oksentelu yskimisen jälkeen

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä sadasta)

-Polttava tunne tai kipu kielessä

-Kystiseen fibroosiin liittyvä diabetes

-Rinta- ja vatsakipu

-Äänenmuutos

-Kylmä hiki

-Liman kertyminen

-Kuivuminen

-Heikentynyt ruokahalu

-Ripuli

-Korvakipu

-Väsymys

-Huimaus

-Huonovointisuus

-Flunssa ja kuume

-Ilmavaivat

-Närästys

-Tyräkipu

-Hyperventilaatio

-Kutina, ihottuma, akne

-Nivelten jäykkyys ja kipu

-Itsetuhoajatukset

-Suun haavaumat

-Hengitystieinfektio

-Nenän vuotaminen

-Yskökset

-Nukkumisvaikeudet

-Suun hiivatulehdus (sammas)

-Virtsankarkailu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset mitä tahansa sivuvaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi sivuvaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. . Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Bronchitolin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C:ssa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa kosteudelta suojattuna.

Läpipainopakkauksesta irrottamisen jälkeen kapseli on käytettävä heti.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bronchitol sisältää:

Vaikuttava aine on mannitoli. Jokainen kapseli sisältää 40 milligrammaa mannitolia. Keskimääräinen sisään hengitettävä annos kapselia kohti on 32,2 milligrammaa mannitolia.

Bronchitolin kuvaus ja pakkauskoko:

Bronchitol on koviin kapseleihin täytetty inhalaatiojauhe. Bronchitol 40 mg inhalaatiojauhe, kovat kapselit, sisältää valkoista tai melkein valkoista jauhetta, joka on täytetty kirkkaisiin, värittömiin, koviin kapseleihin, joissa on painatus ”PXS 40 mg”. Jauhe hengitetään keuhkoihin pakkauksessa olevan inhalaattorin avulla.

Yksi aloitusannospakkaus Bronchitolia sisältää yhden läpipainoliuskan, jossa on 10 kapselia, ja yhden inhalaattorin. Aloitusannospakkausta käytetään aloitusannoksen arvioinnin yhteydessä lääkärin kanssa.

Yksi kahden viikon hoitopakkaus Bronchitolia sisältää 28 läpipainoliuskaa, joista jokaisessa on 10 kapselia (yhteensä 280 kapselia), sekä kaksi inhalaattoria. Kahden viikon hoitopakkaus on tarkoitettu varsinaiseen hoitoon.

Myyntiluvan haltija

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Iso-Britannia.

Valmistaja

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, Iso- Britannia.

Arvato distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Straβe 1,33428 Harsewinkel, North Rhine-Westphalia, Saska.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

UAB "PharmaSwiss

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 370 5 279 07 62

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Teл.: + 44 (0) 1628

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

 

Česká republika

Magyarország

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +420 244 403 003

Tel.: +36 30 303 96 31

Danmark

Malta

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tlf:+44 (0)1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +49 (0) 40 897 240

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 44 (0) 1628 902121

Ελλάδα

Österreich

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

España

Polska

Medicare Pharma S.L.C

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 91 848 9534

Tel: +48 22 663 43 10

France

Portugal

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tél: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 385(1)6311-833

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Ireland

Slovenija

Cheisi Limited

PharmaSwiss d.o.o

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: + 386 (0) 1 2364 700

Ísland

Slovenská republika

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Sími: +44 (0) 1628 902121

Tel: + 420 244 403 003

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +39 0521 2791

Puh/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Κύπρος

Sverige

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Latvija

United Kingdom

UAB PharmaSwiss

Cheisi Limited

Tel: + 371 67502185

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2017.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhalaattorin käyttö

Alla on kuva inhalaattorista. Bronchitol-kapseleita voi käyttää ainoastaan pakkauksen mukana tulleella inhalaattorilla.

English

Suomi

‚Spinning’ chamber

Pyörivä kammio

Mouthpiece

Suukappale

Filter

Suodatin

‚Piercing’ Chamber

Lävistyskammio

‚Piercing’ Buttons

Lävistyspainikkeet

Inhalaattori

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten inhalaattoria käytetään. Lisätietoa inhalaattorin hoidosta on ohjeiden lopussa.

1.Ota korkki pois

-Pidä inhalaattori molemmin käsin pystyasennossa ja ota korkki pois.

2.Avaa inhalaattori

-Pidä inhalaattorin alaosasta lujasti kiinni yhdellä kädellä.

-Pitele inhalaattoria pohjan suuntaisesti, jotta et paina lävistyspainikkeita.

-Avaa inhalaattori kääntämällä suukappaletta inhalaattorissa olevan nuolen suuntaan.

3.Laita kapseli sisään

-Tarkista ensin, että kätesi ovat kuivat.

-Ota sen jälkeen kapseli läpipainopakkauksesta (irrota kapseli vasta juuri ennen käyttöä).

-Laita kapseli kapselin muotoiseen tilaan inhalaattorin alaosaan.

4.Sulje inhalaattori

-Pidä inhalaattori pystyasennossa.

-Käännä sitten suukappale kiinni-asentoon

– kuulet naksahduksen, kun se lukkiutuu.

5.Tee reikä kapseliin

-Näin kapselissa oleva jauhe pääsee vapautumaan, kun hengität sisään. Tässä selosteessa reiän tekemistä sanotaan lävistämiseksi.

-Pidä inhalaattori pystyasennossa ja paina molemmat inhalaattorin kyljissä olevat lävistyspainikkeet kokonaan sisään yhtä aikaa ja vapauta ne sitten. Tee tämä vain kerran. Jos kapseli lävistetään useamman kerran, se voi haljeta tai hajota.

6.Valmistaudu hengittämään lääke sisään

-Kallista inhalaattoria siten, että suukappale osoittaa hieman alaspäin.

-Näin kapseli pääsee putoamaan eteenpäin pyörivään kammioon.

-Pidä inhalaattori tällä tavoin kallistettuna ja hengitä syvään ulos (poispäin inhalaattorista).

7.Inhaloi

-Taivuta päätäsi hieman taaksepäin.

-Pidä inhalaattori hieman alaspäin kallistettuna, laita inhalaattori suuhusi ja purista huulesi tiukasti suukappaleen ympärille.

-Vedä syvään ja tasaisesti henkeä sisään, jotta keuhkot täyttyvät, ja pidätä sitten hengitystäsi viiden sekunnin ajan. Hengittäessäsi sisään sinun pitäisi kuulla rahiseva ääni, kun kapseli pyörii

inhalaattorissa. Jos näin ei käy, kapseli saattaa olla jumissa.

-Jos et kuule rahinaa, käännä inhalaattori suukappale alaspäin ja kopauta pohjaa napakasti. Älä yritä irrottaa kapselia painamalla

lävistyspainikkeita uudelleen. Toista sisäänhengitys, jotta saat tarvittavan annoksen lääkettä.

8.Hengitä ulos

-Ota inhalaattori pois suustasi.

-Hengitä ulos ja jatka sitten hengittämistä tavalliseen tapaan.

9.Tarkista kapseli

-Tarkista, onko kapseli tyhjä – kapselin pitää pyöriä inhalaattorissa, jotta se tyhjentyisi. Jos kapseli ei ole tyhjentynyt, voi olla, että vaiheet 6–8 on toistettava uudelleen.

10.Ota käytetty kapseli pois

-Käännä inhalaattori ylösalaisin, kopauta pohjaa ja ota tyhjä kapseli pois.

11.Toista vaiheet 3–10 jokaisen kapselin kohdalla

-Tee nämä vaiheet jokaisen kymmenen kapselin kanssa.

-Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi Bronchitol-lääkkeestä hengitä sisään kaikki kapselit peräkkäin.

Lisätietoja inhalaattorin hoidosta

-Pidä inhalaattori kuivana ja varmista aina, että kätesi ovat kuivat, ennen kuin käytät sitä.

-Älä koskaan hengitä tai yski inhalaattoriin.

-Älä koskaan pura inhalaattoria.

-Älä koskaan laita kapselia suoraan inhalaattorin suukappaleeseen.

-Älä koskaan jätä käytettyä kapselia inhalaattorin kammioon.

-Käytä joka viikko uutta inhalaattoria.

-Jos inhalaattori hajoaa, käytä toista inhalaattoria ja käänny lääkärin puoleen.

Inhalaattorin puhdistaminen – Tavallisesti inhalaattori annostelee oikean lääkeannoksen seitsemän päivän ajan ilman että sitä pitää puhdistaa. Jos inhalaattori on kuitenkin tarpeen puhdistaa, toimi seuraavasti:

1.Tarkista, että inhalaattori on tyhjä.

2.Pese inhalaattori lämpimässä vedessä suukappale auki.

3.Ravista inhalaattoria, kunnes siinä ei ole enää suuria vesipisaroita.

4.Jätä se kuivumaan kyljelleen suukappale auki.

5.Inhalaattorin pitää antaa kuivua täysin, mikä voi kestää jopa 24 tuntia. Käytä sillä välin toista inhalaattoria.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä