Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Myyntipäällysmerkinnät - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBuccolam
ATC-koodiN05CD08
Lääkeainemidazolam
ValmistajaShire Services BVBA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Rasia (2,5 mg / 0,5 ml)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 2,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 3 kk:n ja alle 1 vuoden ikäisille lapsille.

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty mittaruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg midatsolaamia (hydrokloridina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Liuos suuonteloon

4 esitäytettyä mittaruiskua

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain suuonteloon.

Jokainen ruisku on vain kertakäyttöä varten.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä tukehtumisvaaran välttämiseksi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brysseli

Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/709/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

BUCCOLAM 2,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muoviputkilon etiketti 2,5 mg / 0,5 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 2,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 3 kk:n ja alle 1 vuoden ikäisille lapsille.

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Shire logo

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

Vain suuonteloon.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessa.

Avaa tästä

Miten tämä lääke annetaan

BUCCOLAMia ei saa injisoida. Älä kiinnitä neulaa ruiskuun.

Annos on yhden ruiskun koko sisältö. Anna vain yksi annos.

Vaihe 1

Pidä kiinni muovisesta putkesta, riko toisessa päässä oleva sinetti ja vedä korkki irti. Poista ruisku suojaputkesta.

Vaihe 2

Vedä punainen korkki irti ruiskun päästä ja hävitä korkki turvallisesti.

Vaihe 3

Nipistä ja vedä lapsen poskea varovasti ulospäin käyttämällä etusormea ja peukaloa. Aseta ruiskun pää posken sisäsivun ja alaikenen väliin jäävään tilaan.

Vaihe 4

Paina ruiskun mäntää hitaasti, kunnes mäntä pysähtyy.

Koko liuosmäärä annetaan hitaasti ikenen ja posken väliseen tilaan.

Voit antaa lääkärin määräyksen mukaisesti (suurempia annoksia ja/tai pienemmille lapsille) noin puolet annoksesta hitaasti toiselle puolelle lapsen suuta ja sen jälkeen hitaasti toiselle puolelle.

Milloin on soitettava ambulanssi

Noudata AINA potilaan lääkärin antamia hoito-ohjeita tai terveydenhoidon ammattilaisen neuvoja. Jos jokin asia on sinulle vähänkin epäselvää, hae välittömästi lääkärin apua, jos:

kohtaus ei lopu 10 minuutin kuluessa

et pysty tyhjentämään ruiskua tai läikytät osan sisällöstä

lapsen hengitys hidastuu tai pysähtyy, esim. hengitys on hidasta tai pinnallista tai huulet ovat siniset

huomaat merkkejä sydänkohtauksesta, joita saattavat olla rintakipu tai kipu, joka leviää kaulaan ja hartioihin sekä vasempaan käsivarteen

lapsi voi pahoin (oksentaa), ja kohtaus ei lopu 10 minuutissa

annat liian paljon BUCCOLAMia ja potilaalla esiintyy yliannostuksen oireita, joita ovat:

o uneliaisuus, väsymys, voimattomuus

o sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen

o polvirefleksin tai nipistykseen reagoimisen puuttuminen

o hengitysvaikeudet (hidas tai pinnallinen hengitys)

o matala verenpaine (pyörrytyskohtaus ja pyörtyminen) o kooma.

Ota ruisku talteen ja näytä se ambulanssihenkilökunnalle tai lääkärille.

Älä anna enempää kuin lääkärin potilaalle määräämä lääkemäärä.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muovinen mittaruisku 2,5 mg / 0,5 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BUCCOLAM 2,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 3 kk:n ja alle 1 vuoden ikäisille lapsille. Vain suuonteloon.

2.ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,5 mg

6.MUUTA

Vain kertakäyttöön.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Rasia (5 mg / 1 ml)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 1-vuotiaille ja alle 5-vuotiaille lapsille.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty mittaruisku (1 ml) sisältää 5 mg midatsolaamia (hydrokloridina)

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Liuos suuonteloon

4 esitäytettyä mittaruiskua

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain suuonteloon.

Jokainen ruisku on vain kertakäyttöä varten.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä tukehtumisriskin välttämiseksi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brysseli

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/709/002

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

BUCCOLAM 5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muoviputkilon etiketti 5 mg / 1 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 1-vuotiaille ja alle 5-vuotiaille lapsille.

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Shire logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Vain suuonteloon.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessa.

Avaa tästä

Miten tämä lääke annetaan

BUCCOLAMia ei saa injisoida. Älä kiinnitä neulaa ruiskuun.

Annos on yhden ruiskun koko sisältö. Anna vain yksi annos.

Vaihe 1

Pidä kiinni muovisesta putkesta, riko toisessa päässä oleva sinetti ja vedä korkki irti. Poista ruisku suojaputkesta.

Vaihe 2

Vedä punainen korkki irti ruiskun päästä ja hävitä korkki turvallisesti.

Vaihe 3

Nipistä ja vedä lapsen poskea varovasti ulospäin käyttämällä etusormea ja peukaloa. Aseta ruiskun pää posken sisäsivun ja alaikenen väliin jäävään tilaan.

Vaihe 4

Paina ruiskun mäntää hitaasti, kunnes mäntä pysähtyy.

Koko liuosmäärä annetaan hitaasti ikenen ja posken väliseen tilaan.

Voit antaa lääkärin määräyksen mukaisesti (suurempia annoksia ja/tai pienemmille lapsille) noin puolet annoksesta hitaasti toiselle puolelle lapsen suuta ja sen jälkeen hitaasti toiselle puolelle.

Milloin on soitettava ambulanssi

Noudata AINA potilaan lääkärin antamia hoito-ohjeita tai terveydenhoidon ammattilaisen neuvoja. Jos jokin asia on sinulle vähänkin epäselvää, hae välittömästi lääkärin apua, jos:

kohtaus ei lopu 10 minuutin kuluessa

et pysty tyhjentämään ruiskua tai läikytät osan sisällöstä

lapsen hengitys hidastuu tai pysähtyy, esim. hengitys on hidasta tai pinnallista tai huulet ovat siniset

huomaat merkkejä sydänkohtauksesta, joita saattavat olla rintakipu tai kipu, joka leviää kaulaan ja hartioihin sekä vasempaan käsivarteen

lapsi voi pahoin (oksentaa), ja kohtaus ei lopu 10 minuutissa

annat liian paljon BUCCOLAMia ja potilaalla esiintyy yliannostuksen oireita, joita ovat:

o uneliaisuus, väsymys, voimattomuus

o sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen

o polvirefleksin tai nipistykseen reagoimisen puuttuminen

o hengitysvaikeudet (hidas tai pinnallinen hengitys)

o matala verenpaine (pyörrytyskohtaus ja pyörtyminen) o kooma.

Ota ruisku talteen ja näytä se ambulanssihenkilökunnalle tai lääkärille.

Älä anna enempää kuin lääkärin potilaalle määräämä lääkemäärä.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muovinen mittaruisku 5 mg / 1 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BUCCOLAM 5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 1-vuotiaille ja alle 5-vuotiaille lapsille.

Vain suuonteloon.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 mg

6. MUUTA

Vain kertakäyttöön.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Rasia (7,5 mg / 1,5 ml)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 7,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 5-vuotiaille ja alle 10-vuotiaille lapsille.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty mittaruisku (1,5 ml) sisältää 7,5 mg midatsolaamia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Liuos suuonteloon

4 esitäytettyä mittaruiskua

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain suuonteloon.

Jokainen ruisku on vain kertakäyttöä varten.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä tukehtumisriskin välttämiseksi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brysseli

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/709/003

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

BUCCOLAM 7,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muoviputkilon etiketti 7,5 mg / 1,5 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 7,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 5-vuotiaille ja alle 10-vuotiaille lapsille.

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Shire logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Vain suuonteloon.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessa.

Avaa tästä

Miten tämä lääke annetaan

BUCCOLAMia ei saa injisoida. Älä kiinnitä neulaa ruiskuun.

Annos on yhden ruiskun koko sisältö. Anna vain yksi annos.

Vaihe 1

Pidä kiinni muovisesta putkesta, riko toisessa päässä oleva sinetti ja vedä korkki irti. Poista ruisku suojaputkesta.

Vaihe 2

Vedä punainen korkki irti ruiskun päästä ja hävitä korkki turvallisesti.

Vaihe 3

Nipistä ja vedä lapsen poskea varovasti ulospäin käyttämällä etusormea ja peukaloa. Aseta ruiskun pää posken sisäsivun ja alaikenen väliin jäävään tilaan.

Vaihe 4

Paina ruiskun mäntää hitaasti, kunnes mäntä pysähtyy.

Koko liuosmäärä annetaan hitaasti ikenen ja posken väliseen tilaan.

Voit antaa lääkärin määräyksen mukaisesti (suurempia annoksia ja/tai pienemmille lapsille) noin puolet annoksesta hitaasti toiselle puolelle lapsen suuta ja sen jälkeen hitaasti toiselle puolelle.

Milloin on soitettava ambulanssi

Noudata AINA potilaan lääkärin antamia hoito-ohjeita tai terveydenhoidon ammattilaisen neuvoja. Jos jokin asia on sinulle vähänkin epäselvää, hae välittömästi lääkärin apua, jos:

kohtaus ei lopu 10 minuutin kuluessa

et pysty tyhjentämään ruiskua tai läikytät osan sisällöstä

lapsen hengitys hidastuu tai pysähtyy, esim. hengitys on hidasta tai pinnallista tai huulet ovat siniset

huomaat merkkejä sydänkohtauksesta, joita saattavat olla rintakipu tai kipu, joka leviää kaulaan ja hartioihin sekä vasempaan käsivarteen

lapsi voi pahoin (oksentaa), ja kohtaus ei lopu 10 minuutissa

annat liian paljon BUCCOLAMia ja potilaalla esiintyy yliannostuksen oireita, joita ovat:

o uneliaisuus, väsymys, voimattomuus

o sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen

o polvirefleksin tai nipistykseen reagoimisen puuttuminen o hengitysvaikeudet (hidas tai pinnallinen hengitys)

o matala verenpaine (pyörrytyskohtaus ja pyörtyminen) o kooma.

Ota ruisku talteen ja näytä se ambulanssihenkilökunnalle tai lääkärille.

Älä anna enempää kuin lääkärin potilaalle määräämä lääkemäärä.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muovinen mittaruisku 7,5 mg / 1,5 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BUCCOLAM 7,5 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 5-vuotiaille ja alle 10-vuotiaille lapsille Vain suuonteloon.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

7,5 mg

6. MUUTA

Vain kertakäyttöön.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Rasia (10 mg / 2 ml)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 10 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 10-vuotiaille ja alle 18-vuotiaille lapsille

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty mittaruisku (2 ml) sisältää 10 mg midatsolaamia (hydrokloridina)

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Liuos suuonteloon

4 esitäytettyä mittaruiskua

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain suuonteloon.

Jokainen mittaruisku on vain kertakäyttöä varten.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä tukehtumisvaaran välttämiseksi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brysseli

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/709/004

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

BUCCOLAM 10 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muoviputkilon etiketti 10 mg / 2 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BUCCOLAM 10 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 10-vuotiaille ja alle 18-vuotiaille lapsille.

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Shire logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Vain suuonteloon.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

Säilytä mittaruisku muovisessa suojaputkessa.

Avaa tästä

Miten tämä lääke annetaan

BUCCOLAMia ei saa injisoida. Älä kiinnitä neulaa ruiskuun.

Annos on yhden ruiskun koko sisältö. Anna vain yksi annos.

Vaihe 1

Pidä kiinni muovisesta putkesta, riko toisessa päässä oleva sinetti ja vedä korkki irti. Poista ruisku suojaputkesta.

Vaihe 2

Vedä punainen korkki irti ruiskun päästä ja hävitä korkki turvallisesti.

Vaihe 3

Nipistä ja vedä lapsen poskea varovasti ulospäin käyttämällä etusormea ja peukaloa. Aseta ruiskun pää posken sisäsivun ja alaikenen väliin jäävään tilaan.

Vaihe 4

Paina ruiskun mäntää hitaasti, kunnes mäntä pysähtyy.

Koko liuosmäärä annetaan hitaasti ikenen ja posken väliseen tilaan.

Voit antaa lääkärin määräyksen mukaisesti (suurempia annoksia ja/tai pienemmille lapsille) noin puolet annoksesta hitaasti toiselle puolelle lapsen suuta ja sen jälkeen hitaasti toiselle puolelle.

Milloin on soitettava ambulanssi

Noudata AINA potilaan lääkärin antamia hoito-ohjeita tai terveydenhoidon ammattilaisen neuvoja. Jos jokin asia on sinulle vähänkin epäselvää, hae välittömästi lääkärin apua, jos:

kohtaus ei lopu 10 minuutin kuluessa

et pysty tyhjentämään ruiskua tai läikytät osan sisällöstä

lapsen hengitys hidastuu tai pysähtyy, esim. hengitys on hidasta tai pinnallista tai huulet ovat siniset

huomaat merkkejä sydänkohtauksesta, joita saattavat olla rintakipu tai kipu, joka leviää kaulaan ja hartioihin sekä vasempaan käsivarteen

lapsi voi pahoin (oksentaa), ja kohtaus ei lopu 10 minuutissa

annat liian paljon BUCCOLAMia ja potilaalla esiintyy yliannostuksen oireita, joita ovat:

o uneliaisuus, väsymys, voimattomuus

o sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen

o polvirefleksin tai nipistykseen reagoimisen puuttuminen

o hengitysvaikeudet (hidas tai pinnallinen hengitys)

o matala verenpaine (pyörrytyskohtaus ja pyörtyminen) o kooma.

Ota ruisku talteen ja näytä se ambulanssihenkilökunnalle tai lääkärille.

Älä anna enempää kuin lääkärin potilaalle määräämä lääkemäärä.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Muovinen mittaruisku 10 mg / 2 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

BUCCOLAM 10 mg liuos suuonteloon midatsolaami

Vähintään 10-vuotiaille ja alle 18-vuotiaille lapsille Vain suuonteloon.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 mg

6. MUUTA

Vain kertakäyttöön.

Poista mittaruiskun korkki ennen käyttöä.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä