Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Accord (capecitabine) - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiCapecitabine Accord
ATC-koodiL01BC06
Lääkeainecapecitabine
ValmistajaAccord Healthcare Ltd

Capecitabine Accord

kapesitabiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Capecitabine Accord -lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt puoltavaan lausuntoon myyntiluvan myöntämisestä sekä suosituksiin lääkevalmisteen käytön ehdoista.

Mitä Capecitabine Accord on?

Capecitabine Accord on lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on kapesitabiini. Lääkevalmistetta saa tabletteina (150, 300 ja 500 mg).

Capecitabine Accord on "hybridi geneerinen lääke". Tämä tarkoittaa, että se on samanlainen kuin "alkuperäisvalmiste" sisältäen saman vaikuttavan aineen, mutta sitä on saatavana uutena vahvuutena jo käytössä olevien lisäksi: Alkuperäisvalmiste on saatavana 150 ja 500 mg:n tabletteina, mutta Capecitabine Accord -valmistetta saa myös 300 mg:n tabletteina.

Mihin Capecitabine Accordia käytetään?

Capecitabine Accord on syöpälääke. Sitä käytetään hoitamaan

paksusuolen syöpää. Capecitabine Accordia käytettään yksin tai muiden syöpälääkkeiden kanssa hoitamaan potilaita, joilta on poistettu kirurgisesti luokan III (Dukesin C-luokka) paksusuolisyöpä;

metastasoitunutta kolorektaalisyöpää (paksusuolen syöpää, joka on levinnyt muihin kehon osiin). Capecitabine Accordia käytetään yksin tai yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa;

pitkälle edennyttä mahasyöpää. Capecitabine Accordia käytetään muiden syöpälääkkeiden kuten platinaa sisältävien syöpälääkkeiden, esim. sisplatiini, kanssa;

paikallisesti edennyttä tai metastasoitunutta rintasyöpää (rintasyöpää, joka on alkanut levitä muihin kehon osiin). Capecitabine Accordia käytetään dosetakselin (toisen syöpälääkkeen) kanssa, kun hoito antrasykliineillä (toisen tyyppinen syöpälääke) on epäonnistunut. Sitä voidaan käyttää

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

myös yksin, kun hoito sekä antrasykliineillä ja taksaaneilla (erityyppinen syöpälääke) on epäonnistunut tai kun potilaalle ei voida antaa jatkohoitoa antrasykliineillä.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Capecitabine Accordia käytetään?

Capecitabine Accordia tulisi käyttää ainoastaan syöpälääkkeiden käyttöön perehtyneen lääkärin määräyksellä.

Capecitabine Accordia otetaan kahdesti päivässä 625–1250 mg jokaista kehon pinta-alaneliömetriä kohden (lasketaan potilaan pituudesta ja painosta). Annos riippuu hoidettavasta syöpätyypistä. Lääkäri laskee, kuinka monta 150, 300 ja 500 mg:n tablettia potilaan on otettava. Capecitabine Accord - tabletit tulisi niellä veden kanssa 30 min sisällä aterioinnista.

Hoitoa jatketaan paksusuolen leikkauksen jälkeen kuusi kuukautta. Muissa syöpätyypeissä hoito lopetetaan, jos tauti pahenee tai jos potilas ei siedä hoitoa. Annosta pitää säätää potilailla, joilla on maksa- tai munuaissairaus sekä potilailla, joille kehittyy tiettyjä haittavaikutuksia.

Lisätietoja hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon).

Miten Capecitabine Accord toimii?

Capecitabine Accordin vaikuttava aine, kapsitabiini, on sytotoksinen lääke (lääke, joka tappaa jakautuvia soluja, kuten syöpäsoluja), joka kuuluu ns. antimetaboliittien ryhmään. Kapesitabiini on ns. aihiolääke, joka muuttuu elimistössä 5-fluorourasiiliksi (5-FU). Muuttumista tapahtuu enemmän syöpäsoluissa kuin normaaleissa kudoksissa. Sitä otetaan tabletteina, kun taas 5-FU pitää normaalisti antaa injektiona.

5-FU on pyrimidiinin analogi. Pyrimidiini on osa solun geneettistä materiaalia (DNA:ta ja RNA:ta). Elimistössä 5-FU ottaa pyrimidiinin paikan ja häiritsee uuden DNA:n valmistamiseen osallistuvien entsyymien toimintaa. Näin se estää syöpäsolujen kasvua ja lopulta tappaa ne.

Miten Capecitabine Accordia on tutkittu?

Yhtiö toimitti tietoja tutkimuksesta, jossa Capecitabine Accordin määritettiin olevan biologisesti samanlainen alkuperäisvalmisteen, Xelodan kanssa. Kaksi lääkettä on biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa.

Mitkä ovat Capecitabine Accordin hyödyt ja riskit?

Koska Capecitabine Accord on biologisesti samanarvoinen alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyötyjen ja riskien katsotaan olevan samat kuin alkuperäisvalmisteen.

Miksi Capecitabine Accord on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Capecitabine Accordin on osoitettu vastaavan laadullisesti Xelodaa ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Xelodan tavoin sen hyödyt ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Capecitabine Accordille.

Capecitabine Accord

Muita tietoja Capecitabine Accordista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Capecitabine Accordia varten 20. huhtikuuta 2012.

Capecitabine Accordia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai apteekista.

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2012.

Capecitabine Accord

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä