Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Capecitabine SUN (capecitabine) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiCapecitabine SUN
ATC-koodiL01BC06
Lääkeainecapecitabine
ValmistajaSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Alankomaat

B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET>

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Myyntiluvan myöntämisen ajankohtana tästä lääkevalmisteesta ei tarvitse toimittaa määräaikaisia turvallisuuskatsauksia. Myyntiluvan haltijan on kuitenkin toimitettava määräaik iset turvallisuuskatsaukset tästä lääkevalmisteesta, jos valmiste sisältyy unionin viitepäivien luetteloon (EURD-luettelo), josta säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan verkkoportaalissa.

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEENmyyntilupaa

 

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

 

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

 

ole

enää

Ei sovelleta.

ei

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä