Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Capecitabine SUN (capecitabine) – Myyntipäällysmerkinnät - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiCapecitabine SUN
ATC-koodiL01BC06
Lääkeainecapecitabine
ValmistajaSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Capecitabine SUN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit kapesitabiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kalvopäällystetty tabletti sisältää 150 mg kapesitabiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Sisältää myös vedetöntä laktoosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

60 kalvopäällysteistä tablettia.

 

ole

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/831/001

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ole

 

 

ei

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

Lääkevalmisteella

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

Capecitabine SUN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Capecitabine SUN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit kapesitabiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ei

Lääkevalmisteella

 

 

enää

myyntilupaa

ole

 

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Capecitabine SUN 500 mg kalvopäällysteiset tabletit kapesitabiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kalvopäällystetty tabletti sisältää 500 mg kapesitabiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös vedetöntä laktoosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.myyntilupaa

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

120 kalvopäällysteistä tablettia.

 

 

enää

 

 

 

 

5.

 

 

ole

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

ei

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/831/002

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ole

 

 

ei

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

Lääkevalmisteella

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

Capecitabine SUN 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Capecitabine SUN 500 mg kalvopäällysteiset tabletit kapesitabiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ei

Lääkevalmisteella

 

 

enää

myyntilupaa

ole

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä