Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Clopidogrel HCS (clopidogrel hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiClopidogrel HCS
ATC-koodiB01AC04
Lääkeaineclopidogrel hydrochloride
ValmistajaHCS bvba  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel HCS 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelihydrokloridia vastaten 75 mg klopidogreelia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös hydrattua risiiniöljyä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

28 kalvopäällysteistä tablettia

28x1 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

30x1 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

50x1 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

56x1 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

84x1 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

100x1 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B-2650 Edegem

Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/651/001

28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/002

30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/003

50 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/004

56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/005

84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/006

90 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/007

100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/008

28x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/009

28x1 kalvopäällysteistä tablettia (päivyripakkaus)

EU/1/10/651/010

30x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/011

50x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/012

56x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/013

84x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/014

90x1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/10/651/015

100x1 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Clopidogrel HCS 75 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS/ BLISTER (28, 28x1, 30, 30x1 or, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 kalvopäällysteistä tablettia)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel HCS 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

HCS bvba

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS/ BLISTER (28x1 kalvopäällysteistä tablettia kalenteripakkauksessa)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel HCS 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

HCS bvba

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä