Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Clopidogrel Krka d.d. (Zopya) (clopidogrel hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiClopidogrel Krka d.d. (Zopya)
ATC-koodiB01AC03
Lääkeaineclopidogrel hydrochloride
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO/CARTON

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelihydrokloridia vastaten 75 mg klopidogreelia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös hydrattua risiiniöljyä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MYYNTILUVAN NUMERO

7 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/001

14 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/002

28 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/003

30 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/004

50 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/005

56 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/006

84 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/007

90 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/008

100 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/09/562/009

13.ERÄNUMERO

Batch:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

<2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.>

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

<PC:

SN:

NN:>

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS/ BLISTER

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Batch:

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä