Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Qualimed (clopidogrel hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiClopidogrel Qualimed
ATC-koodiB01AC06
Lääkeaineclopidogrel hydrochloride
ValmistajaQualimed
ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
KOTELO/CARTON

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel Qualimed 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

 

2.

VAIKUTTAVA AINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelihydrokloridia vastaten 75 mg klopidogreelia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältää myös hydrattua risiiniöljyä.

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalenteriläpipa nopakkaus

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka enteri äpipainopakkaus

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

-

ka

nteriläpipainopakkaus

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 x 1 kalvopäällysteistä abl

 

ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablet ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 x 1 kalvopäällyste tä

tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

-

 

 

 

 

 

 

kalenteriläpipainopakkaus

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

-

kalenteriläpipainopakkaus

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

 

 

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

 

 

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

 

Qualimed, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Ranska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/559/001

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia:

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/002

 

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia:

EU/1/09/559/003

 

 

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia:

EU/1/09/559/004

 

 

 

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/005

 

 

 

 

 

 

alvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/006

 

 

 

 

 

 

alvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/007

 

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/008

 

 

 

 

 

 

 

100 kalvopäällysteistä tablettia:

 

EU/1/09/559/009

 

 

 

 

 

 

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia : EU/1/09/559/010

 

 

 

 

50 x 1 kalvopäällysteistä tablettia : EU/1/09/559/011

7 kalvopäällysteistä tablettia kalenteriläpipainopakkaus: EU/1/09/559/012

14 kalvopäällysteistä tablettia kalenteriläpipainopakkaus: EU/1/09/559/013

28 kalvopäällysteistä tablettia kalenteriläpipainopakkaus: EU/1/09/559/014

56 kalvopäällysteistä tablettia kalenteriläpipainopakkaus: EU/1/09/559/015

84 kalvopäällysteistä tablettia kalenteriläpipainopakkaus: EU/1/09/559/016

13. ERÄNUMERO

Batch:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

myyntilupaa

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Clopidogrel Qualimed 75 mg

 

 

 

 

 

ei

enää

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS/ BLISTER (LAATIKOT 7, 14, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 84, 90 ja 100)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel Qualimed 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Qualimed

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

EXP:

 

 

enää

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

Batch:

ei

 

5.

MUUTA

 

Lääkevalmisteella

 

 

myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KALENTERI LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA (LAATIKOT 7, 14, 28, 56 ja 84)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clopidogrel Qualimed 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli

 

 

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualimed

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch:

ei

 

 

 

5.

MUUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikonpäivät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikko 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikko 2 ( ain 14, 28, 56 ja 84 tabletin pakkaukset)

 

 

 

 

 

Viikko 3 ( ain 28, 56 ja 84 tabletin pakkaukset)

 

 

 

 

 

 

Vii

o 4 (vain 28, 56 ja 84 tabletin pakkaukset)

 

 

 

myyntilupaa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä