Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC-koodiB01AC04
Lääkeaineclopidogrel hydrobromide
ValmistajaTeva Pharma B.V.  

A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAT VALMISTAJAT

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimet ja osoitteet
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13
4042 Debrecen Unkari
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park Eastbourne
BN22 9AG East Sussex Iso-Britannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

TEVA Santé SA

myyntilupaa

Rue Bellocier

89107 Sens

Ranska

 

 

 

enää

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

 

 

ei

 

Lääkemääräystä edellyttävä lääkevalmiste

 

 

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset tur allisuuskatsaukset

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamista vastaavan valmistusluvan haltijan nimi ja osoite.

Myyntiluvan haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan verkkoportaalissa.

D.EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Ei sovelleta.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä