Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cometriq (cabozantinib) – Myyntipäällysmerkinnät - L01XE

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiCometriq
ATC-koodiL01XE
Lääkeainecabozantinib
ValmistajaIpsen Pharma

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 60 mg annos

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg kabotsantinibia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg

60 mg annos

Pakkaus 60 mg:n vuorokausiannosta varten

21 x 20 mg kapselia (60 mg/vuorokausi -annos 7 päivän ajaksi)

Yksi 60 mg:n vuorokausiannos sisältää kolme harmaata 20 mg kapselia.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1. Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

Annos 60 mg/vuorokausi

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

28 PÄIVÄN PAKKAUKSEN ULOMPI KOTELO, 60 mg annos (SISÄLTÄÄ BLUE BOX - TIEDOT)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

60 mg annos

28 päivän pakkaus: 84 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa: 21 x 20 mg kapselia) 60 mg:n vuorokausiannosta varten 28 päivän ajaksi.

Yksi 60 mg:n vuorokausiannos sisältää kolme harmaata 20 mg kapselia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Katso annostusohjeita erillisestä läpipainokortista.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/004

84 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 21 x 20 mg) (60 mg/vuorokausi -

 

annos 28:n päivän ajaksi)

 

13. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

Annos 60 mg/vuorokausi

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 28 PÄIVÄN PAKKAUS, 60 mg annos (ILMAN BLUE BOX -TIETOJA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg

60 mg annos

21 x 20 mg kapselia (60 mg/vuorokausi -annos 7 päivän ajaksi). Osa 28 päivän pakkauksesta, ei myydä erikseen.

Pakkaus 60 mg:n vuorokausiannosta varten

Yksi 60 mg:n vuorokausiannos sisältää kolme harmaata 20 mg kapselia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1. Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/004 84 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 21 x 20 mg) (60 mg/vuorokausi - annos 28:n päivän ajaksi)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 100 mg annos

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg ja 80 mg 100 mg annos

Pakkaus 100 mg:n vuorokausiannosta varten

7 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia (100 mg/vuorokausi –annos 7 päivän ajaksi).

Yksi 100 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on yksi harmaa 20 mg kapseli ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1. Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/002

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Annos 100 mg/vuorokausi

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

28 PÄIVÄN PAKKAUKSEN ULOMPI KOTELO, 100 mg annos (SISÄLTÄÄ BLUE BOX - TIEDOT)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 mg annos

28 päivän pakkaus: 56 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa: 7 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia) 100 mg:n vuorokausiannosta varten 28 päivän ajaksi.

Yksi 100 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on yksi harmaa 20 mg kapseli ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Katso annostusohjeita erillisestä läpipainokortista.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/005

56 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 7 x 20 mg ja 7 x 80 mg)

 

(100 mg/vuorokausi -annos 28:n päivän ajaksi)

 

13. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Annos 100 mg/vuorokausi

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 28 PÄIVÄN PAKKAUS, 100 mg annos (ILMAN BLUE BOX -TIETOJA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg ja 80 mg 100 mg annos

7 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia (100 mg/vuorokausi –annos 7 päivän ajaksi). Osa 28 päivän pakkauksesta, ei myydä erikseen.

Pakkaus 100 mg:n vuorokausiannosta varten

Yksi 100 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on yksi harmaa 20 mg kapseli ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1.Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/005 56 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 7 x 20 mg ja 7 x 80 mg) (100 mg/vuorokausi -annos 28:n päivän ajaksi)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 140 mg annos

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg ja 80 mg 140 mg annos

Pakkaus 140 mg:n vuorokausiannosta varten

21 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia (140 mg/vuorokausi -annos 7 päivän ajaksi)

Yksi 140 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on kolme harmaata 20 mg kapselia ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1. Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/003

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Annos 140 mg/vuorokausi

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

28 PÄIVÄN PAKKAUKSEN ULOMPI KOTELO, 140 mg annos (SISÄLTÄÄ BLUE BOX - TIEDOT)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

140 mg annos

28 päivän pakkaus: 112 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa: 21 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia) 140 mg:n vuorokausiannosta varten 28 päivän ajaksi.

Yksi 140 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on kolme harmaata 20 mg kapselia ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Katso annostusohjeita erillisestä läpipainokortista.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/006

112 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 21 x 20 mg ja 7 x 80 mg)

 

(140 mg/vuorokausi -annos 28:n päivän ajaksi)

 

13. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Annos 140 mg/vuorokausi

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVILLA VARUSTETTU LÄPIPAINOPAKKAUS, 28 PÄIVÄN PAKKAUS, 140 mg annos (ILMAN BLUE BOX -TIETOJA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

COMETRIQ 20 mg kovat kapselit COMETRIQ 80 mg kovat kapselit kabotsantinibi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää kabotsantinibi (S)-malaattia, joka vastaa 20 mg tai 80 mg kabotsantinibia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat kapselit 20 mg ja 80 mg 140 mg annos

21 x 20 mg kapselia ja 7 x 80 mg kapselia (140 mg/vuorokausi -annos 7 päivän ajaksi). Osa 28 päivän pakkauksesta, ei myydä erikseen.

Pakkaus 140 mg:n vuorokausiannosta varten

Yksi 140 mg:n vuorokausiannos sisältää yhdistelmän, jossa on kolme harmaata 20 mg kapselia ja yksi oranssi 80 mg kapseli.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Pakkausseloste pussin sisällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annostusohjeet

Ota kaikki kapselit yhdestä rivistä joka päivä ilman ruokaa (potilaiden pitää aloittaa paasto vähintään 2 tuntia ennen kapselien ottamista ja jatkaa sitä 1 tunti kapselien ottamisen jälkeen). Merkitse ensimmäisen annoksen päivämäärä muistiin.

1.Paina merkkinappi sisään

2.Poista paperitausta

3.Työnnä kapselit folion läpi

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alle 25ºC.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/890/006 112 kapselia (4 läpipainopakkausta, joissa 21 x 20 mg ja 7 x 80 mg) (140 mg/vuorokausi -annos 28:n päivän ajaksi)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä