Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Corlentor (ivabradine hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - C01EB17

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiCorlentor
ATC-koodiC01EB17
Lääkeaineivabradine hydrochloride
ValmistajaLes Laboratoires Servier

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Corlentor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen ivabradiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg ivabradiinia (vastaa 5,39 mg ivabradiinihydrokloridia)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia, kalvopäällysteistä [28 tablettia, kalvopäällysteistä] [56 tablettia, kalvopäällysteistä] [84 tablettia, kalvopäällysteistä] [98 tablettia, kalvopäällysteistä] [100 tablettia, kalvopäällysteistä] [112 tablettia, kalvopäällysteistä]

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/05/317/001

[EU/1/05/317/002]

[EU/1/05/317/003]

[EU/1/05/317/004]

[EU/1/05/317/005]

[EU/1/05/317/006]

[EU/1/05/317/007]

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CORLENTOR 5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Corlentor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen ivabradiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Les Laboratoires Servier

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

LOT

5. MUUTA

Viikonpäivien lyhenteet

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Corlentor 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen ivabradiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 7,5 mg ivabradiinia (vastaa 8,085 mg ivabradiinihydrokloridia)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia, kalvopäällysteistä [28 tablettia, kalvopäällysteistä] [56 tablettia, kalvopäällysteistä] [84 tablettia, kalvopäällysteistä] [98 tablettia, kalvopäällysteistä] [100 tablettia, kalvopäällysteistä] [112 tablettia, kalvopäällysteistä]

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/05/317/008

[EU/1/05/317/009]

[EU/1/05/317/010]

[EU/1/05/317/011]

[EU/1/05/317/012]

[EU/1/05/317/013]

[EU/1/05/317/014]

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

CORLENTOR 7,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Corlentor 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen ivabradiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Les Laboratoires Servier

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

LOT

5. MUUTA

Viikonpäivien lyhenteet

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä