Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystagon (mercaptamine bitartrate) – Myyntipäällysmerkinnät - A16AA04

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiCystagon
ATC-koodiA16AA04
Lääkeainemercaptamine bitartrate
ValmistajaOrphan Europe S.A.R.L.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS CYSTAGON 50 mg x 100 kovat kapselit

ULKOPAKKAUS CYSTAGON 50 mg x 500 kovat kapselit

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CYSTAGON 50 mg kovat kapselit

Kysteamiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 50 mg kysteamiinia (merkaptamiinibitartraattia).

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

500 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {kuukausi/vuosi}

9.ERIKOISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle +25°C.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa sen suojaamiseksi valoa ja kosteutta vastaan.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/039/001 – 100 kovaa kapselia

EU/1/97/039/002 – 500 kovaa kapselia

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Cystagon 50 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS CYSTAGON 150 mg x 100 kovat kapselit

ULKOPAKKAUS CYSTAGON 150 mg x 500 kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CYSTAGON 150 mg kovat kapselit

Kysteamiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova CYSTAGON 150 mg kapseli sisältää 150 mg kysteamiinia (merkaptamiinibitartraattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

500 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {kuukausi/vuosi}

9. ERIKOISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle +25°C.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa sen suojaamiseksi valoa ja kosteutta vastaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/039/003 – 100 kovaa kapselia

EU/1/97/039/004 – 500 kovaa kapselia

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Cystagon 150 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS CYSTAGON 50 mg x 100 kovat kapselit

SISÄPAKKAUS CYSTAGON 50 mg x 500 kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CYSTAGON 50 mg kovat kapselit

Kysteamiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 50 mg kysteamiinia (merkaptamiinibitartraattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

500 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {kuukausi/vuosi}

9. ERIKOISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle +25°C.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa sen suojaamiseksi valoa ja kosteutta vastaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/039/001 – 100 kovaa kapselia

EU/1/97/039/002 – 500 kovaa kapselia

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS CYSTAGON 150 mg x 100 kovat kapselit

SISÄPAKKAUS CYSTAGON 150 mg x 500 kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CYSTAGON 150 mg kovat kapselit

Kysteamiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova CYSTAGON 150 mg kapseli sisältää 150 mg kysteamiinia (merkaptamiinibitartraattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

500 kovaa kapselia (tölkki sisältää kuivausainesäiliön)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {kuukausi/vuosi}

9. ERIKOISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle +25°C.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa sen suojaamiseksi valoa ja kosteutta vastaan.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/039/003 – 100 kovaa kapselia

EU/1/97/039/002 – 500 kovaa kapselia

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä