Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiDesloratadine ratiopharm
ATC-koodiR06AX27
Lääkeainedesloratadine
Valmistajaratiopharm GmbH

Desloratadine ratiopharm

desloratadiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta nimeltä Desloratadine ratiopharm. Asiakirjassa selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on

arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin Desloratadine ratiopharmin käytön ehdoista.

Mitä Desloratadine ratiopharm on?

Desloratadine ratiopharm on lääke, jonka vaikuttava aine on desloratadiini. Sitä saa tabletteina (5mg).

Desloratadine ratiopharm on ns. geneerinen lääke. Se tarkoittaa sitä, että Desloratadine ratiopharm on samanlainen kuin alkuperäislääke Aerius, jolla on jo voimassaoleva myyntilupa Euroopan unionin alueella. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa tässä.

Mihin Desloratadine ratiopharmia käytetään?

Desloratadine ratiopharmia käytetään allergisen nuhan (allergian, esimerkiksi heinäkuumeen tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenäontelon tulehdus) tai nokkosihottuman (allergian aiheuttama ihosairaus, jonka oireita ovat kutina ja nokkospaukamat) oireiden lievittämiseen.

Lääkettä saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Desloratadine ratiopharm -valmistetta käytetään?

Suositeltu annos aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla on 5 mg kerran päivässä.

Miten Desloratadine ratiopharm vaikuttaa?

Desloratadine ratiopharmin vaikuttava aine desloratadiini on antihistamiini. Se vaikuttaa salpaamalla reseptorit, joihin histamiini (allergisia oireita aiheuttava elimistössä esiintyvä aine) yleensä kiinnittyy. Kun reseptorit on salvattu, histamiini ei voi vaikuttaa, mikä vähentää allergian oireita.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Miten Desloratadine ratiopharmia on tutkittu?

Koska Desloratadine ratiopharm on geneerinen lääke, potilastutkimukset ovat rajoittuneet kokeisiin sen biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi Aerius-alkuperäisvalmisteeseen nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta elimistössä.

Mikä on Desloratadine ratiopharmin hyöty-riskisuhde?

Koska Desloratadine ratiopharm on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeeseen nähden, sen etujen ja riskien katsotaan olevan samat kuin alkuperäislääkkeen.

Miksi Desloratadine ratiopharm on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Desloratadine ratiopharmin on Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti osoitettu olevan laadullisesti ja biologisesti samanarvoinen Aerius-valmisteen kanssa. Näin ollen komitea katsoi, että Aerius-valmisteen tavoin sen edut ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suositteli, että Desloratadine ratiopharmia varten annetaan myyntilupa.

Muuta tietoa Desloratadine ratiopharm-valmisteesta

Euroopan komissio myönsi Desloratadine ratiopharmia varten koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan 13. tammikuuta 2012.

Desloratadine ratiopharmia koskeva EPAR-arviointilausto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja Desloratadine ratiopharm -hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai apteekista.

Myös alkuperäislääkevalmisteen EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 12-2011.

Desloratadine ratiopharm

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä