Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Myyntipäällysmerkinnät - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiDuoTrav
ATC-koodiS01ED51
Lääkeainetravoprost / timolol
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO, JOSSA YKSI 2,5 ml:n PULLO + PAHVIKOTELO, JOSSA 3 x 2,5 ml:n PULLOA + PAHVIKOTELO, JOSSA 6 x 2,5 ml:n PULLOA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

DuoTrav 40 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos travoprosti/timololi

2.VAIKUTTAVAT AINEET

1 ml liuosta sisältää 40 mikrogrammaa travoprostia ja 5 mg timololia (timololimaleaattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää: polykvaternium-1:tä, mannitolia (E421), propyleeniglykolia (E1520), hydrattua polyoksietyleenirisiiniöljy-40:tä (HCO-40), boorihappoa, natriumkloridia, natriumhydroksidia ja/tai suolahappoa (pH:n säätämiseen), puhdistettua vettä.

Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Silmään.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

Avattu:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP-pullo

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP-pullo

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP-pullo

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE-pullo

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE-pullo

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE-pullo

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

duotrav

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

DuoTrav 40 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat travoprosti/timololi

Silmään

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. <Avataan tästä>

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

Avattu:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,5 ml

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

DuoTrav 40 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat

travoprosti/timololi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,5 ml

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä