Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Myyntipäällysmerkinnät - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEbilfumin
ATC-koodiJ05AH02
Lääkeaineoseltamivir
ValmistajaActavis Group PTC ehf

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HDPE tablettipurkin etiketti ja ulkopakkaus tablettipurkille ja läpipainopakkaukselle

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 30 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kova kapseli sisältää oseltamiviirifosfaattia, joka vastaa 30 mg:aa oseltamiviiria.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kovaa kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Islanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/915/001 (10 kovaa kapselia läpipainopakkauksessa)

EU/1/14/915/002 (10 kovaa kapselia tablettipurkissa)

13.ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

[Koskee vain ulkopakkausta:]

Ebilfumin 30 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

[Koskee vain ulkopakkausta:]

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLISET TUNNISTEET – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

[Koskee vain ulkopakkausta:]

PC: {numero} SN: {numero} NN: {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 30 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

4.ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HDPE tablettipurkin etiketti ja ulkopakkaus tablettipurkille ja läpipainopakkaukselle

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 45 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kova kapseli sisältää oseltamiviirifosfaattia, joka vastaa 45 mg:aa oseltamiviiria.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/915/003 (10 kovaa kapselia tablettipurkissa)

EU/1/14/915/004 (10 kovaa kapselia läpipainopakkauksessa)

13. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

[Koskee vain ulkopakkausta:]

Ebilfumin 45 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

[Koskee vain ulkopakkausta:]

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLISET TUNNISTEET – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

[Koskee vain ulkopakkausta:]

PC: {numero} SN: {numero} NN: {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 45 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

4. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HDPE tablettipurkin etiketti ja ulkopakkaus tablettipurkille ja läpipainopakkaukselle

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 75 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen kova kapseli sisältää oseltamiviirifosfaattia, joka vastaa 75 mg:aa oseltamiviiria.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/915/005 (10 kovaa kapselia läpipainopakkauksessa)

EU/1/14/915/006 (10 kovaa kapselia tablettipurkissa)

13. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

[Koskee vain ulkopakkausta:]

Ebilfumin 75 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

[Koskee vain ulkopakkausta:]

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLISET TUNNISTEET – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

[Koskee vain ulkopakkausta:]

PC: {numero} SN: {numero} NN: {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebilfumin 75 mg kovat kapselit

oseltamiviiri

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

4. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä