Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Myyntipäällysmerkinnät - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEcalta
ATC-koodiJ02AX06
Lääkeaineanidulafungin
ValmistajaPfizer Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ECALTA 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten

Anidulafungiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg anidulafungiinia.

Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraattiliuos sisältää anidulafungiinia 3,33 mg/ml ja laimennettu liuos 0,77 mg/ml.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Fruktoosi, mannitoli, polysorbaatti 80, viinihappo, NaOH ja/tai HCl happamuuden säätöön.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 injektiopullo

Infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Saata käyttövalmiiksi liuottamalla sisältö injektionesteisiin käytettävällä vedellä ja laimenna ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain laskimoon.

Infuusionopeus ei saa ylittää 1,1 mg/min.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/416/002

13.ERÄNUMERO

Batch:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Injektiopullon etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

ECALTA 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten

Anidulafungiini

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

100 mg

6.MUUTA

Säilytä jääkaapissa.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä