Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Efavirenz Teva (efavirenz) - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEfavirenz Teva
ATC-koodiJ05AG03
Lääkeaineefavirenz
ValmistajaTeva B.V.

Efavirenz Teva

efavirentsi

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Efavirenz Teva - lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut

lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin Efavirenz Tevan käytön ehdoista.

Mitä Efavirenz Teva on?

Efavirenz Teva on lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on efavirentsi. Sitä saa tabletteina (600 mg).

Efavirenz Teva on geneerinen lääke. Se tarkoittaa sitä, että Efavirenz Teva on samanlainen kuin alkuperäislääke Sustiva, jolla on jo myyntilupa EU:n alueella. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa tässä.

Mihin Efavirenz Tevaa käytetään?

Efavirenz Teva on viruslääke. Sitä käytetään yhdessä muiden viruslääkkeiden kanssa aikuisilla ja vähintään 3-vuotiailla lapsilla tyypin 1 ihmisen immuunikatovirusinfektion (HIV-1) hoitoon. Virus aiheuttaa hankinnaisen immuunikato-oireyhtymän (AIDS).

Lääkettä saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Efavirenz Tevaa käytetään?

Efavirenz Teva -hoito aloitetaan HIV-infektion hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Efavirenz Teva on annettava yhdistelmähoitona muiden viruslääkkeiden kanssa. Efavirenz Teva on suositeltavaa ottaa tyhjään mahaan, mieluiten nukkumaan mennessä.

Aikuisten suositeltu Efavirenz Teva -annos on 600 mg kerran vuorokaudessa. Efavirenz Teva -tabletit eivät sovi alle 40 kiloa painaville lapsille. Heille on saatavana efavirentsia sisältäviä kapseleita.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Efavirenz Teva -annosta on pienennettävä potilailla, jotka käyttävät vorikonatsolia (käytetään sieni- infektioiden hoitoon). Rifampisiinia (antibiootti) käyttävät potilaat voivat tarvita suuremman Efavirenz Teva -annoksen.

Tarkemmat tiedot sisältyvät valmisteyhteenvetoon (joka on tämän EPAR-lausunnon liitteenä).

Miten Efavirenz Teva vaikuttaa?

Efavirenz Tevan vaikuttava aine efavirentsi on ei-nukleosidinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NNRTI). Se estää käänteiskopioijan toiminnan. Käänteiskopioija on HI-viruksen tuottama entsyymi, joka mahdollistaa elimistön solujen infektoitumisen ja viruksen lisääntymisen. Estämällä tämän entsyymin toiminnan Efavirenz Teva, muiden viruslääkkeiden kanssa otettuna, alentaa elimistön HI- viruskuormaa veressä ja pitää sen alhaisella tasolla. Efavirenz Teva ei paranna HIV-infektiota tai AIDSia, mutta se saattaa hidastaa immuunijärjestelmän vaurioitumista ja AIDSiin liittyvien infektioiden ja sairauksien kehittymistä.

Miten Efavirenz Tevaa on tutkittu?

Koska Efavirenz Teva on geneerinen lääke, potilastutkimukset ovat rajoittuneet kokeisiin sen biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi alkuperäisvalmiste Sustivaan nähden. Kaksi lääkettä on biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta elimistössä.

Mikä on Efavirenz Tevan hyöty-riskisuhde?

Koska Efavirenz Teva on geneerinen lääke ja biologisesti samanarvoinen kuin alkuperäislääke, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin alkuperäislääkkeen.

Miksi Efavirenz Teva on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Efavirenz Tevan laadun on voitu osoittaa olevan Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti verrattavissa Sustivaan ja että se on siihen nähden biologisesti samanarvoinen. Näin ollen komitea katsoi, että Sustivan tavoin sen edut ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Efavirenz Tevalle.

Muuta tietoa Efavirenz Tevasta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Efavirenz Tevaa varten 09. tammikuuta 2012.

Efavirenz Tevan EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja Efavirenz Teva -hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Alkuperäislääkevalmisteen EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2011.

Efavirenz Teva

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä