Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEfient
ATC-koodiB01AC22
Lääkeaineprasugrel
ValmistajaDaiichi Sankyo Europe GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIPAKKAUS, 5 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Efient 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen prasugreeli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää prasugreelihydrokloridia, joka vastaa 5 mg prasugreelia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

56 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

98 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä ilmalle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/503/001 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/002 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/003 30 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

EU/1/08/503/004 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/005 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/006 90 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

EU/1/08/503/007 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/015 30 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Efient 5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS, 5 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Efient 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen prasugreeli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

<MA, TI, KE, TO, PE, LA, SU, >

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIPAKKAUS, 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Efient 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen prasugreeli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää prasugreelihydrokloridia, joka vastaa 10 mg prasugreelia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

56 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

98 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä ilmalle. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/503/008 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/009 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/010 30 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

EU/1/08/503/011 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/012 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/013 90 x 1 kalvopäällysteistä tabletti

EU/1/08/503/014 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/503/016 30 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

16.KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Efient 10 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS, 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Efient 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen prasugreeli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

<MA, TI, KE, TO, PE, LA, SU, >

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä