Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Valmisteyhteenveto - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEklira Genuair
ATC-koodiR03BB
Lääkeaineaclidinium bromide, micronised
ValmistajaAstraZeneca AB

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eklira Genuair 322 mikrogrammaa inhalaatiojauhe

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi potilaan saama annos (suukappaleen kautta saatava annos) sisältää 375 mikrogrammaa aklidiniumbromidia, mikä vastaa 322 mikrogrammaa aklidiniumia. Tämä vastaa mitattuna annoksena 400 mikrogrammaa aklidiniumbromidia, mikä vastaa 343 mikrogrammaa aklidiniumia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi potilaan saama annos sisältää noin 12 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Inhalaatiojauhe.

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe valkoisessa inhalaattorissa, jossa on kiinteä annoslaskuri ja vihreä annostelupainike.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Eklira Genuair -valmiste on tarkoitettu aikuispotilaiden keuhkoahtaumataudin (COPD) bronkodilatoivaan ylläpitohoitoon ja oireiden lievittämiseen.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Suositusannos on yksi inhalaatio eli 322 mikrogrammaa aklidiniumia kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jos annoksen ottaminen unohtuu, seuraava annos tulee ottaa mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin mikäli on lähes seuraavan annoksen ottamisen aika, unohtunut annos tulee jättää ottamatta.

Iäkkäät

Annoksen muuttaminen iäkkäitä potilaita hoidettaessa ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on munuaisten vajaatoimintaa (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on maksan vajaatoimintaa (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Eklira Genuair -valmistetta lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille) keuhkoahtaumataudin hoitoon.

Antotapa

Inhaloitava.

Potilaat tulee ohjeistaa käyttämään tuotetta oikein.

Käyttöohjeet:

Eklira Genuair -inhalaattoriin tutustuminen:

Annos-

Vihreä painike

laskuri

 

Suojakorkki

Värillinen tarkistusikkuna

Suukappale

Poista Genuair-inhalaattori pussista ja tutustu sen osiin.

Kuinka Eklira Genuair -inhalaattoria käytetään

Yhteenveto

Käyttäessäsi Genuair-inhalaattoria sinun on suoritettava kaksi vaihetta suojakorkin poistamisen jälkeen:

Vaihe 1 – Paina vihreää painiketta, VAPAUTA se ja hengitä keuhkot tyhjiksi inhalaattorista poispäin. Vaihe 2 – Aseta huulesi tiukasti suukappaleen ympärille ja hengitä sisään VOIMAKKAASTI ja SYVÄÄN inhalaattorin kautta.

Muista laittaa suojakorkki takaisin paikoilleen inhalaation jälkeen.

Aloittaminen

Revi suljettu pussi ennen ensimmäistä käyttökertaa auki loven kohdalta ja ota Genuair- inhalaattori pussista esiin.

Kun aiot ottaa lääkeannoksesi, poista suojakorkki puristamalla kevyesti sen kummallakin puolella näkyviä nuolia ja vetämällä sitä ulospäin (ks. kuva 1).

KUVA 1

Varmista, ettei mikään tuki suukappaletta.

Pidä Genuair-inhalaattoria vaakatasossa siten, että suukappale on itseesi päin ja vihreä painike suoraan ylöspäin (ks. kuva 2).

Pitele inhalaattoria siten, että vihreä painike on suoraan ylöspäin. ÄLÄ KALLISTA.

KUVA 2

VAIHE 1: PAINA vihreä painike kokonaan alas ja VAPAUTA se tämän jälkeen (ks. kuvat 3 ja 4).

ÄLÄ JATKA VIHREÄN PAINIKKEEN PITÄMISTÄ ALHAALLA.

PAINA vihreä painike

VAPAUTA vihreä painike

kokonaan alas

 

KUVA 3

KUVA 4

Pysähdy ja tarkista: Varmista, että annos on valmis inhalaatiota varten

Varmista, että tarkistusikkunan väri on muuttunut vihreäksi (ks. kuva 5).

Vihreä ikkuna varmistaa, että lääkevalmisteesi on valmiina inhalaatiota varten.

Käyttövalmis

VIHREÄ

KUVA 5

JOS VÄRILLINEN TARKISTUSIKKUNA ON YHÄ PUNAINEN, PAINA VIHREÄÄ PAINIKETTA JA VAPAUTA SE UUDELLEEN (KS. VAIHE 1).

Hengitä keuhkot tyhjiksi, ennen kuin tuot inhalaattorin huulillesi. Älä uloshengitä inhalaattoriin.

VAIHE 2: Aseta huulesi tiukasti Genuair-inhalaattorin suukappaleen ympärille ja hengitä sisään VOIMAKKAASTI ja SYVÄÄN inhalaattorin kautta (ks. kuva 6).

Tämä voimakas, syvä sisäänhengitys vetää lääkeaineen inhalaattorin läpi keuhkoihisi.

VAROITUS: ÄLÄ PIDÄ VIHREÄÄ PAINIKETTA ALAS

PAINETTUNA SISÄÄNHENGITYKSEN AIKANA.

OIKEIN

VÄÄRIN

KUVA 6

Kun hengität sisään, kuulet NAKSAHTAVAN äänen, joka on merkki siitä, että käytät Genuair- inhalaattoria oikein.

Jatka sisäänhengitystä myös NAKSAHTAVAN äänen kuulemisen jälkeen, jotta voit olla varma, että saat koko annoksen.

Ota Genuair-inhalaattori pois suustasi, pidätä hengitystäsi niin kauan kuin tuntuu mukavalta ja hengitä sitten hitaasti nenän kautta ulos.

Huomaa: Jotkut potilaat saattavat tuntea miedon makean ja jotkut hiukan kitkerän maun, tai hiukkasmaisen tunteen lääkevalmistetta hengittäessään. Älä ota uutta annosta, vaikka et huomaisi mitään makua tai tuntisi hiukkasia sisäänhengityksen jälkeen.

Pysähdy ja tarkista: Varmista, että olet hengittänyt sisään oikein

Varmista, että tarkistusikkunan väri on muuttunut punaiseksi (ks. kuva 7). Punainen ikkuna varmistaa, että olet hengittänyt koko annoksesi oikein.

Oikein hengitetty

PUNAINEN

KUVA 7

JOS VÄRILLINEN IKKUNA ON YHÄ VIHREÄ, HENGITÄ UUDELLEEN SISÄÄN VOIMAKKAASTI JA SYVÄÄN SUUKAPPALEEN LÄPI (KS. VAIHE 2).

Jos ikkuna ei vieläkään muutu punaiseksi, olet ehkä unohtanut vapauttaa vihreän painikkeen ennen sisäänhengitystä tai et ole hengittänyt oikein. Jos näin käy, yritä uudelleen.

Varmista, että olet VAPAUTTANUT vihreän painikkeen ja hengitä sisään VOIMAKKAASTI ja syvään suukappaleen läpi.

Huomaa: Mikäli oikein hengittäminen ei usean yrityksen jälkeen onnistu, pyydä neuvoa lääkäriltäsi.

Kun ikkuna on muuttunut punaiseksi, laita suojakorkki paikoilleen painamalla se takaisin suukappaleeseen (ks. kuva 8).

KUVA 8

Milloin tarvitset uuden Genuair-inhalaattorin?

Genuair-inhalaattorissa on annoslaskuri, joka näyttää, kuinka monta annosta inhalaattorissa on suurin piirtein jäljellä. Annoslaskuri siirtyy alaspäin hitaasti, kymmenien välein (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (ks. kuva A). Jokaisesta Genuair-inhalaattorista voi ottaa vähintään 30 tai 60 annosta pakkauskoon mukaan.

Kun annoslaskurissa näkyy punaraitainen nauha (ks. kuva A), lähestyt viimeistä annostasi ja sinun tulisi hankkia uusi Genuair-inhalaattori.

Annoslaskuri siirtyy alaspäin kymmenien välein: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Punaraitainen

Annoslaskuri

KUVA A

Huomaa: Jos Genuair-inhalaattorisi vaikuttaa vaurioituneelta tai jos hukkaat suojakorkin, inhalaattori tulisi vaihtaa. Sinun EI TARVITSE puhdistaa Genuair-inhalaattoriasi. Jos kuitenkin haluat sen puhdistaa, voit pyyhkiä suukappaletta kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Älä KOSKAAN käytä vettä Genuair-inhalaattorin puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa lääkettäsi.

Kuinka tiedät, että Genuair-inhalaattori on tyhjä?

Kun annoslaskurin keskellä näkyy 0 (nolla), sinun tulisi jatkaa Genuair-inhalaattorisi käyttöä, kunnes se on tyhjä.

Kun viimeinen annos on ladattu inhalaatiota varten, vihreä painike ei enää palaa kokonaan yläasentoonsa, vaan lukittuu keskiasentoon (ks. kuva B). Vaikka vihreä painike on lukittu, voit kuitenkin ottaa viimeisen annoksesi. Sen jälkeen Genuair-inhalaattoria ei voi enää käyttää ja sinun tulisi ottaa käyttöön uusi Genuair-inhalaattori.

Lukittu

KUVA B

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys aklidiniumbromidille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Paradoksaalinen bronkospasmi:

Eklira Genuair -valmisteen käyttö voi aiheuttaa paradoksaalisen bronkospasmin. Jos näin tapahtuu, Eklira Genuair -hoito on lopetettava ja harkittava muita hoitoja.

Sairauden paheneminen:

Aklidiniumbromidi on tarkoitettu bronkodilatoivaan ylläpitohoitoon ja sitä ei pidä käyttää akuuttien bronkospasmiepisodien hoitoon, ts. kohtauslääkkeenä. Jos keuhkoahtaumatauti pahenee aklidiniumbromidihoidon aikana niin, että potilas arvioi tarvitsevansa lisälääkitystä, potilaan tilanne ja hoito on arvioitava uudelleen.

Kardiovaskulaariset vaikutukset:

Kardiovaskulaarinen turvallisuusprofiili määritetään antikolinergisten vaikutusten perusteella. Eklira Genuairia on käytettävä varoen, jos potilaalla on ollut sydäninfarkti 6 edeltävän kuukauden aikana, epävakaa angina pectoris tai äskettäin diagnosoitu rytmihäiriö 3 edeltävän kuukauden aikana tai jotka olivat olleet 12 edellisen kuukauden aikana sairaalahoidossa sydämen vajaatoiminnan (vaikeusaste NYHA-asteikolla [”New York Heart Association”], III tai IV) vuoksi. Tällaiset potilaat rajattiin pois kliinisistä tutkimuksista, koska antikolinergiset toimintamekanismit voivat vaikuttaa näihin sairauksiin.

Antikolinergiset vaikutukset:

Suun kuivuminen, jota on havaittu antikolinergisen hoidon yhteydessä, saattaa pitkään jatkuessaan aiheuttaa kariesta.

Antikolinergisen vaikutuksensa vuoksi aklidiniumbromidia on käytettävä varoen potilaille, joilla on oireista eturauhasen liikakasvua, virtsarakon kaulan ahtauma tai ahdaskulmaglaukooma (vaikka tuotteen suora kosketus silmiin on hyvin epätodennäköinen).

Apuaineet:

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi- intoleranssi, laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Aklidiniumbromidin samanaikaista käyttöä muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu eikä siksi niiden samanaikaista käyttöä suositella.

Vaikka virallisia in vivo -yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty, inhaloitavaa aklidiniumbromidijauhetta on käytetty samanaikaisesti muiden keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa ilman, että käyttöön on liittynyt kliinistä näyttöä yhteisvaikutuksista. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. sympatomimeettiset bronkodilaattorit, metyyliksantiinit ja oraaliset ja inhaloitavat steroidit.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että terapeuttisella annoksella aklidiniumbromidin tai aklidiniumbromidin metaboliittien ei odoteta aiheuttavan yhteisvaikutuksia lääkeaineiden kanssa, jotka ovat P-glykoproteiinin (P-gp) substraatteja, tai sytokromi P450:n (CYP450) entsyymien ja esteraasien kautta metaboloituvien lääkeaineiden kanssa (ks. kohta 5.2).

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja aklidiniumbromidin käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa on havaittu sikiötoksisuutta vain annostasoilla, jotka ovat ihmisen aklidiniumbromidin enimmäisaltistusmäärää paljon suurempia (ks. kohta 5.3). Raskauden aikana aklidiniumbromidia tulee käyttää vain, jos odotettavan hyödyn arvioidaan ylittävän mahdolliset riskit.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö aklidiniumbromidi ja/tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeissa maitoon on erittynyt pieniä määriä aklidiniumbromidia ja/tai sen metaboliitteja. Riskiä vastasyntyneille ja vauvoille ei voida sulkea pois. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai

lopetetaanko tai keskeytetäänkö Eklira Genuair -hoito, ottaen huomioon rintaruokinnan tuomat hyödyt lapselle ja hoidosta saatavat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa rotilla on havaittu pientä hedelmällisyyden heikkenemistä vain annostasoilla, jotka ovat ihmisen aklidiniumbromidin enimmäisaltistusmäärää paljon suurempia (ks. kohta 5.3). On epätodennäköistä, että aklidiniumbromidi vaikuttaa ihmisen hedelmällisyyteen suositeltuina annoksina.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aklidiniumbromidilla saattaa olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Aklidiniumbromidin annon jälkeisen päänsäryn, huimauksen tai näön hämärtymisen esiintyminen (ks. kohta 4.8) saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja Eklira Genuair -hoidon yhteydessä ilmenneitä haittavaikutuksia ovat päänsärky (6,6 %) ja nenänielun tulehdus (5,5 %).

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Alla lueteltujen haittavaikutusten esiintyvyys perustuu karkeaan haittavaikutusten määrään (ts. Eklira Genuair -valmisteesta johtuviksi katsottujen tapahtumien määrään), joka havaittiin Eklira Genuair 322 mikrogrammaa -valmisteen (636 potilasta) yhdistetyssä analyysissä, jossa analysoitiin yhtä 6 kuukauden ja kahta 3 kuukauden satunnaistettua, lumelääkekontrolloitua kliinistä tutkimusta.

Haittavaikutusten esiintyvyys on määritelty seuraavassa: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100 < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000 < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000 < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinryhmä

Haittavaikutus

Yleisyys

Infektiot

Sinuiitti

Yleinen

 

 

 

 

Nenänielun tulehdus

Yleinen

 

 

 

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

Harvinainen

 

 

 

 

Angioedeema

Tuntematon

 

 

 

 

Anafylaktinen reaktio

Tuntematon

 

 

 

Hermosto

Päänsärky

Yleinen

 

 

 

 

Huimaus

Melko harvinainen

 

 

 

Silmät

Näön hämärtyminen

Melko harvinainen

 

 

 

Sydän

Sydämen

Melko harvinainen

 

tiheälyöntisyys

 

 

 

 

 

Sydämentykytykset

Melko harvinainen

 

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja

Yskä

Yleinen

välikarsina

 

 

Käheys

Melko harvinainen

 

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

Yleinen

 

 

 

 

Pahoinvointi*

Yleinen

 

 

 

 

Suun kuivuminen

Melko harvinainen

 

 

 

 

Suutulehdus

Melko harvinainen

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Melko harvinainen

 

 

 

 

Kutina

Melko harvinainen

 

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

Virtsaumpi

Melko harvinainen

 

 

 

* Pahoinvointia esiintyi kliinisissä tutkimuksissa vähemmän aklidiniumbromidia saaneiden joukossa verrattuna lumelääkettä saaneisiin (43,9 vs 48,3 tuhatta potilasvuotta kohti, tässä järjestyksessä)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Suuret aklidiniumbromidiannokset saattavat aiheuttaa antikolinergisia merkkejä ja oireita. Systeemisiä antikolinergisia haittavaikutuksia ei kuitenkaan esiintynyt, kun terveille tutkimushenkilöille annettiin enimmillään 6 000 mikrogramman inhalaatiokerta-annos aklidiniumbromidia. Kliinisesti merkitseviä haittavaikutuksia ei myöskään havaittu, kun terveille tutkimushenkilöille annettiin enimmillään 800 mikrogrammaa aklidiniumbromidia kaksi kertaa vuorokaudessa 7 päivän ajan.

Koska aklidiniumbromidin oraalinen hyötyosuus on pieni ja koska Genuair-inhalaattorissa on sisäänhengityksestä aktivoituva annostelumekanismi, on epätodennäköistä että lääkkeen tahaton nauttiminen suun kautta aiheuttaisi myrkytyksen.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet, antikolinergit, ATC- koodi: R03BB05

Vaikutusmekanismi

Aklidiniumbromidi on kompetitiivinen, selektiivinen muskariinireseptoriantagonisti (tunnetaan myös nimellä antikolinergi), jonka viipymä M3-reseptoreissa on pidempi kuin M2-reseptoreissa. M3- reseptorit välittävät hengitysteiden sileän lihaksen supistumista. Inhaloitu aklidiniumbromidi vaikuttaa keuhkoissa paikallisesti estäen hengitysteiden sileän lihaksen M3-reseptoreita ja saaden aikaan bronkodilataation. Prekliinisissä in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa havaittiin, että aklidiniumbromidi estää nopeasti, annoksesta riippuen ja pitkävaikutteisesti asetyylikoliinin aiheuttamaa keuhkoputkien supistumista. Aklidiniumbromidi hajoaa plasmassa nopeasti, ja sen vuoksi systeemiset antikolinergiset haittavaikutukset ovat vähäiset.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Tutkimukset valmisteen kliinisestä tehokkuudesta osoittivat, että Eklira Genuair paransi kliinisesti merkitsevästi keuhkojen toimintaa (mitattuna uloshengityksen sekuntikapasiteettina [FEV1]) 12 tuntia aamuannoksen ja ilta-annoksen jälkeen (nousu lähtötasosta 124-133 ml). Vaikutus alkoi 30 minuutin kuluessa ensimmäisen annoksen antamisesta. Enimmäisbronkodilataatio ja keskimääräinen FEV1- arvon huippunousu verrattuna vakaan tilan perustasoon 227-268 ml saavutettiin 1-3 tunnin kuluessa annoksen antamisesta.

Sydämen elektrofysiologia

Aklidiniumbromidi (200 tai 800 mikrogrammaa) annettuna kerran vuorokaudessa 3 päivän ajan terveille tutkimushenkilöille ei vaikuttanut QT-aikaan perusteellisessa QT-tutkimuksessa (korjattu joko Fridericia- tai Bazett-menetelmällä tai yksilöllisesti).

Eklira Genuair -hoidolla ei myöskään havaittu olevan kliinisesti merkitsevää vaikutusta sydämen rytmiin 336 potilaalla (joista 164 sai Eklira Genuair 322 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa) 24 tunnin Holter-seurannassa 3 kuukauden hoidon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Eklira Genuair -valmisteen faasi III kliininen kehitysohjelma käsitti 269 potilasta, jotka saivat Eklira Genuair 322 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa 6 kuukautta satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, sekä 190 potilasta, jotka saivat Eklira Genuair 322 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa 3 kuukautta satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa. Tehoa arvioitiin mittaamalla keuhkojen toimintaa sekä oireenmukaisten hoitotulosten, kuten hengenahdistuksen, terveyteen liittyvän elämänlaadun, lisälääkityksen ja pahenemisvaiheiden ilmaantumisen perusteella. Pitkän aikavälin turvallisuustutkimuksissa Eklira Genuair on yhdistetty bronkodilatoivaan vaikutukseen, kun hoito on kestänyt yli 1 vuoden.

Bronkodilataatio

6 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa Eklira Genuair 322 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa saaneiden potilaiden keuhkojen toiminta parani kliinisesti merkitsevästi (FEV1-arvolla mitattuna). Enimmäisbronkodilataatiovaikutukset näkyivät heti ensimmäisenä päivänä ja säilyivät koko 6 kuukautta kestäneen hoitojakson ajan. 6 kuukauden hoidon jälkeen keskimääräinen paraneminen aamulla ennen annosta FEV1-arvolla mitattuna lumelääkkeeseen verrattuna oli 128 ml (95 %

CI = 85-170; p < 0,0001).

Eklira Genuair -valmisteesta tehtiin samanlaisia havaintoja 3 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa.

Tautikohtainen terveydentila ja symptomaattiset edut

Eklira Genuair lievensi potilaiden hengenahdistusta kliinisesti merkitsevästi (Transition Dyspnoea - indeksin [TDI] perusteella arvioituna) ja paransi terveyteen liittyvää elämänlaatua (St. George’s Respiratory -kyselylomakkeella [SGRQ] arvioituna). Alla olevassa taulukossa näkyy oireiden lieventyminen 6 kuukauden Eklira Genuair -hoidon jälkeen.

 

 

Hoito

 

Nousu

 

 

Muuttuja

Eklira Genuair

 

Lumelääke

lumelääkkeeseen

p-arvo

 

 

 

verrattuna

 

 

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

1,68-kertainen c

 

 

MCID :n saaneiden

56,9

 

45,5

kasvu

0,004

 

potilaiden %-osuus

 

 

 

 

 

todennäköisyydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen muutos

1,9

 

0,9

1,0 yksikkö

< 0,001

 

lähtötasosta

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

MCIDb:n saaneiden

57,3

 

41,0

1,87-kertainen c

< 0,001

 

potilaiden %-osuus

 

kasvu

 

 

 

 

todennäköisyydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen muutos

-7,4

 

-2,8

-4,6 yksikköä

< 0,0001

 

lähtötasosta

 

 

 

 

 

aKliinisesti merkitsevä vähimmäisero (MCID), joka on vähintään 1 yksikön muutos TDI:ssä.

bMCID, joka on vähintään -4 yksikön muutos SGRQ:ssa.

cTodennäköisyyssuhde, todennäköisyyden kasvu MCID:n saavuttamiseen lumelääkkeeseen verrattuna.

Potilaat, jotka saivat Eklira Genuair -valmistetta, tarvitsivat vähemmän lisälääkitystä kuin potilaat, joita hoidettiin lumelääkkeellä (0,95 henkäyksen väheneminen päivässä kuuden kuukauden aikana [p = 0,005]). Eklira Genuair lievensi myös keuhkoahtaumataudin oireita (hengenahdistusta, yskää ja limannousua) sekä yö- ja aamuyöoireita.

6 ja 3 kuukauden lumelääkekontrolloitujen tutkimusten yhdistetty analyysi osoitti tilastollisesti merkitsevän vähenemisen kohtalaisten ja vaikeiden pahenemisvaiheiden (jotka vaativat antibiootti- tai kortikosteroidihoitoa tai jotka johtivat sairaalahoitoon) ilmaantumisessa aklidiniumilla (322 mikrogrammaa kahdesti päivässä) hoidettaessa verrattuna lumelääkkeeseen (ilmaantuvuussuhteet potilasta kohti vuodessa: aklidinium 0,31 ja lumelääke 0,44; p = 0,0149).

Liikuntakestävyys

Kolmen viikon vaihtovuoroisessa, satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa Eklira Genuair paransi tilastollisesti merkitsevästi kuntoliikuntakestävyyttä lumelääkkeeseen verrattuna. Parannus oli 58 sekuntia (95 % CI = 9–108; p = 0,021; hoitoa edeltävä arvo: 486 sekuntia). Eklira Genuair vähensi tilastollisesti merkitsevästi keuhkojen hyperinflaatiota levossa (toiminnallinen jäännöskapasiteetti [FRC]=0,197 L [95 % CI = 0,321, 0,072; p = 0,002]; jäännöstilavuus [RV] = 0,238 L [95 % CI = 0,396, 0,079; p = 0,004]) ja paransi myös sisäänhengityksen tilavuutta (0,078 L; 95 % CI = 0,01, 0,145; p = 0,025) ja vähensi hengenahdistusta liikunnan aikana Borg-asteikolla mitattuna (0,63 Borg-yksikköä; 95 %, CI = 1,11, 0,14; p = 0,012).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Eklira Genuair -valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasalaryhmien keuhkoahtaumatautien hoidossa (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Aklidiniumbromidi imeytyy keuhkoista nopeasti, ja huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan terveiden tutkimushenkilöiden elimistössä 5 minuutin kuluessa inhalaatiosta ja keuhkoahtaumapotilaiden elimistössä yleensä ensimmäisen 15 minuutin aikana. Osuus inhaloidusta annoksesta, joka saavuttaa systeemisen verenkierron muuttumattomana aklidiniumbromidina, on hyvin pieni, alle 5 %.

Vakaan tilan huippupitoisuudet plasmassa, kun keuhkoahtaumapotilaat inhaloivat jauhetta

400 mikrogramman aklidiniumbromidiannoksen verran, olivat noin 224 pg/ml. Vakaan tilan tasot plasmassa saavutettiin 7 vuorokauden kuluessa, kun annoksia otettiin kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jakautuminen

Genuair-inhalaattorin kautta inhaloidun aklidiniumbromidin kokonaiskulkeutuma keuhkoihin on keskimäärin 30 % mitatusta annoksesta.

Aklidiniumbromidin sitoutuminen plasman proteiineihin määritettynä in vitro tuotti tuloksen, joka todennäköisesti ilmaisi metaboliittien sitoutumista, sillä aklidiniumbromidi hydrolysoituu nopeasti plasmassa; karboksyylihappometaboliitti sitoutuu plasman proteiineihin 87-prosenttisesti ja alkoholimetaboliitti ja 15-prosenttisesti. Pääasiallinen aklidiniumbromidia sitova plasman proteiini on albumiini.

Biotransformaatio

Aklidiniumbromidi hydrolysoituu nopeasti ja kattavasti sen farmakologisesti inaktiivisiksi alkoholi- ja karboksyylihappojohdannaisiksi. Hydrolysoituminen tapahtuu sekä kemiallisesti (ei-entsymaattisesti) sekä entsymaattisesti esteraasien kautta. Butyryylikoliiniesteraasi on pääasiallinen esteraasi hydrolysoitumisessa. Happometaboliitin tasot plasmassa ovat noin 100-kertaisia alkoholimetaboliittien tasoihin sekä inhalaatiosta saatavaan muuttumattomaan aktiiviseen vaikuttavaan aineeseen verrattuna.

Inhaloidun aklidiniumbromidin pieni absoluuttinen hyötyosuus (< 5 %) johtuu siitä, että keuhkoihin kertynyt tai nielty aklidiniumbromidi hydrolysoituu perusteellisesti systeemisesti ja presysteemisesti.

CYP450-entsyymien kautta tapahtuvalla biotransformaatiolla on vähäinen osuus aklidiniumbromidin metabolisessa kokonaispuhdistumassa.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että terapeuttisina annoksina aklidiniumbromidi tai sen metaboliitit eivät inhiboi tai indusoi mitään sytokromi P450:n (CYP450) entsyymejä eivätkä inhiboi esteraaseja (karboksyyliesteraasi, asetyylikoliiniesteraasi ja butyryylikoliiniesteraasi).

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että aklidiniumbromidi ja sen metaboliitit eivät ole P-glykoproteiinin substraatteja tai estäjiä.

Eliminaatio

Kun keuhkoahtaumatautipotilaat ottavat kaksi 400 mikrogramman inhalaatiota vuorokaudessa, aklidiniumbromidin terminaalinen eliminaation puoliintumisaika on noin 14 tuntia ja efektiivinen puoliintumisaika noin 10 tuntia.

Radioaktiivisesti merkitystä, terveille tutkimushenkilöille laskimoon annetusta 400 mikrogrammasta aklidiniumbromidia erittyi muuttumattomana virtsaan noin 1 %. Enintään 65 % annoksesta eliminoitui metaboliitteina virtsaan ja enintään 33 % metaboliitteina ulosteeseen.

Terveiden tutkimushenkilöiden ja keuhkoahtaumatautipotilaiden inhaloitua 200 tai 400 mikrog aklidiniumbromidia oli virtsaan erittyneen muuttumattoman aklidiniumbromidin määrä hyvin vähäinen, noin 0,1 % annetusta annoksesta. Tämä viittaa siihen, että munuaispuhdistumalla on vähäinen osuus aklidiniumbromidin plasman kokonaispuhdistumassa.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Aklidiniumbromidi osoitti kineettistä lineaarisuutta ja ajasta riippumatonta farmakokineettistä käyttäytymistä terapeuttisella alueella.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Aklidiniumbromidin farmakokineettiset ominaisuudet potilaissa, joilla on keskivaikea tai vaikea keuhkoahtaumatauti, näyttävät olevan samanlaisia 40-59-vuotiaissa ja yli 70-vuotiaissa potilaissa. Siksi annoksen muuttaminen ei ole tarpeen iäkkäille keuhkoahtaumatautipotilaille.

Maksan vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta. Koska aklidiniumbromidi metaboloituu pääasiassa plasman kemiallisen ja entsymaattisen pilkkoutumisen kautta, on hyvin epätodennäköistä, että maksan vajaatoiminta muuttaisi sen systemaattista altistumista. Annoksen muuttaminen keuhkoahtaumapotilaille, joilla on maksan vajaatoimintaa, ei ole tarpeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Verrattaessa tutkimushenkilöitä, joiden munuaistoiminta on normaalia, ja tutkimushenkilöitä, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, ei ole havaittu merkitseviä farmakokineettisiä eroja. Siksi annoksen muuttaminen tai lisäseuranta ei ole tarpeen hoidettaessa keuhkoahtaumapotilaita, joilla on munuaisten vajaatoimintaa.

Rotu

Toistuvien inhalaatioiden jälkeen aklidiniumbromidin systeemisen altistuksen on havaittu olevan samankaltainen japanilaisilla ja valkoihoisilla potilailla.

Farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välinen suhde

Koska aklidiniumbromidi vaikuttaa paikallisesti keuhkoissa ja hajoaa nopeasti plasmassa, farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välillä ei ole suoraa suhdetta.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Prekliinisissä tutkimuksissa havaitut vaikutukset, jotka liittyvät kardiovaskulaarisiin parametreihin (nopeutunut sydämensyke koirilla), lisääntymistoksisuuden (sikiötoksiset vaikutukset) ja hedelmällisyyteen (lievä lasku hedelmöittymisluvuissa ja keltarauhasten määrässä sekä munasolun kiinnittymistä edeltäviä ja sen jälkeisiä keskenmenoja), havaittiin vain ihmisen enimmäisaltistusmäärää suurempien määrien yhteydessä. Kliinisen käytön kannalta niiden merkitys on siis vähäinen.

Prekliinisissä toksisuustutkimuksissa havaittu vähäinen toksisuus johtuu osittain aklidiniumbromidin nopeasta metaboloitumisesta plasmassa sekä pääasiallisten metaboliittien merkittävän farmakologisen vaikutuksen puutteesta. Turvamarginaalien NOAEL-taso (no observed adverse effect levels) ihmisen systeemiselle altistukselle 400 mikrog:n annoksella kaksi kertaa vuorokaudessa oli näissä tutkimuksissa 7-73-kertainen.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Laktoosimonohydraatti.

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

Käytettävä 90 päivän kuluessa pussin avaamisesta.

6.4Säilytys

Pidä inhalaattori pussissa, kunnes aloitat sen käytön.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Inhalaattori on useista osista koostuva laite, joka on valmistettu polykarbonaatista, akryylinitriilibutadieenistyreenistä, polyasetaalista, polybutyleenitereftalaatista, polypropeenista, polystyreenistä ja ruostumattomasta teräksestä. Se on väriltään valkoinen ja siinä on kiinteä annoslaskuri ja vihreä annostelupainike. Suukappale on peitetty irrotettavalla vihreällä suojakorkilla. Inhalaattori toimitetaan muovilaminaatti pussissa pahvikoteloon pakattuna.

Kotelo, jossa yksi 30 annosta sisältävä inhalaattori.

Kotelo, jossa yksi 60 annosta sisältävä inhalaattori.

Kotelo, jossa kolme 60 annosta sisältävää inhalaattoria.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Ks. käyttöohjeet kohdasta 4.2.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

8.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20 heinäkuuta 2012

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 20 huhtikuu 2017

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä