Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEliquis
ATC-koodiB01AF02
Lääkeaineapixaban
ValmistajaBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIKOTELO 2,5 mg

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eliquis 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit apiksabaani

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

168 kalvopäällysteistä tablettia

200 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Eliquis 2,5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN: <NN: >

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUS 2,5 mg

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eliquis 2,5 mg tabletit apiksabaani

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUS 2,5 mg (symboli)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eliquis 2,5 mg tabletit apiksabaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

aurinko-symboli kuu-symboli

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIKOTELO 5 mg

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eliquis 5 mg kalvopäällysteiset tabletit apiksabaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg apiksabaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

168 kalvopäällysteistä tablettia

200 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Eliquis 5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

<NN: >

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUS 5 mg

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eliquis 5 mg tabletit apiksabaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

POTILASKORTTI

Eliquis (apiksabaani)

Potilaskortti

Pidä tämä kortti aina mukanasi.

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle, hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Saan verenhyytymistä estävää Eliquis-hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi Ole hyvä ja täytä tämä osio itse tai pyydä lääkäriäsi tekemään se

Nimi:

Syntymäaika:

Käyttöaihe:

Annos: mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Tietoa potilaille

Ota Eliquis säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa tavanomaisen aikataulun mukaan.

Älä lopeta Eliquis-lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.

Eliquis auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiäsi.

Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksennus.

Jos verenvuoto ei lopu itsestään, hakeudu heti hoitoon.

Jos tarvitset leikkaushoitoa, kerro lääkärillesi, että käytät Eliquis-lääkettä.

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Eliquis (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.

Eliquis saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.

Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Eliquis-hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, anti-FXa- määrityksestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), internationalized normalized ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) ‒ katso valmisteyhteenveto.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä