Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Myyntipäällysmerkinnät - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiElocta
ATC-koodiB02BD02
Lääkeaineefmoroctocog alfa
ValmistajaSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ELOCTA 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 750 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

efmoroctocogum alfa

rekombinantti hyytymistekijä VIII, Fc-fuusioproteiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kuiva-aine: 250 IU efmoroctocogum alfa (n. 83 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 500 IU efmoroctocogum alfa (n. 167 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 750 IU efmoroctocogum alfa (n. 250 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 1000 IU efmoroctocogum alfa (n. 333 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 1500 IU efmoroctocogum alfa (n. 500 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 2000 IU efmoroctocogum alfa (n. 667 IU/ml käyttövalm. liuoksessa) Kuiva-aine: 3000 IU efmoroctocogum alfa (n. 1000 IU/ml käyttövalm. liuoksessa)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Kuiva-aine: sakkaroosi, natriumkloridi, L-histidiini, kalsiumklorididihydraatti, polysorbaatti 20, natriumhydroksidi, suolahappo.

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Sisältö: 1 injektiokuiva-ainepullo, 3 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa, 1 männän varsi, 1 injektiopullon adapteri, 1 infuusiovälineistö, 2 alkoholipyyhettä, 2 laastaria, 1 sideharsotaitos.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Voit katsoa opetusvideon ELOCTA-valmisteen valmistamisesta ja antamisesta lukemalla QR-koodin älypuhelimella tai menemällä verkkosivustolle.

Lisätään QR-koodi+ http://www.elocta-instructions.com

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytetään 6 tunnin kuluessa käyttövalmiiksi saattamisesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 30 °C:ssa) yksittäisen, enintään 6 kuukauden pituisen jakson ajan. Valmistetta ei saa siirtää takaisin jääkaappiin huoneenlämmössä säilyttämisen jälkeen. Päivämäärä, jolloin otettu jääkaapista:

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Ruotsi

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ELOCTA 250

ELOCTA 500

ELOCTA 750

ELOCTA 1000

ELOCTA 1500

ELOCTA 2000

ELOCTA 3000

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

ELOCTA 250 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 500 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 750 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 1000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 1500 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 2000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

ELOCTA 3000 IU injektiokuiva-aine, liuosta varten

efmoroctocogum alfa rekombinantti hyytymistekijä VIII i.v.

2.ANTOTAPA

-

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

250 IU

500 IU

750 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN RUISKUN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Liuotin ELOCTA-valmistetta varten

Injektionesteisiin käytettävä vesi

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä