Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Myyntipäällysmerkinnät - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEmadine
ATC-koodiS01GX06
Lääkeaineemedastine
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PULLON KOTELO 5 ml ja 10 ml

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos.

Emedastiini

2.VAIKUTTAVA AINE

Emedastiini 0,5 mg/ml difumaraattina

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää: bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml, trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, kloorivetyhappo/natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), puhdistettu vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Silmään. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

Avattu:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.NUMERO YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

emadine

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI, 5 ml ja 10 ml

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos.

Emedastiini.

Silmään.

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

Avattu:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

10ml

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 30 x 0,35 ml pakkauksen ja 60 x 0,35 ml pakkauksen kotelo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

Emedastiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Emedastiini 0,5 mg/ml difumaraattina.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää: trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos; 0,35 ml x 30. 0,35 ml x 60

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Silmään. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen; yhdellä kerta-annoksella voidaan hoitaa molemmat silmät. Säilytysaineeton.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Käyttämätön liuos hävitetään heti käytön jälkeen.

Käyttämättömät pipetit hävitetään 1 viikon kuluttua pussin avaamisesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia.

12.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

emadine

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

FOLIOPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

Emedastiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Emedastiini 0,5 mg/ml difumaraattina.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää: trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos; 0,35 ml x 5.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Silmään. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Kertakäyttöinen; yhdellä kerta-annoksella voidaan hoitaa molemmat silmät. Säilytysaineeton.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Käyttämätön liuos hävitetään heti käytön jälkeen.

Käyttämättömät pipetit hävitetään 1 viikon kuluttua pussin avaamisesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia.

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Repäise pussi auki merkin kohdalta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Kerta-annospakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

EMADINE.

Silmään

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä