Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – Myyntipäällysmerkinnät - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEmend
ATC-koodiA04AD12
Lääkeaineaprepitant
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS- TAVALLINEN PAKKAUS (KOTELO)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 40 mg kovat kapselit aprepitantti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 40 mg aprepitanttia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kova kapseli

5 x 1 kovaa kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/007 1 kova kapseli

EU/1/03/262/008 5 x 1 kovaa kapselia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 40 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 40 mg kovat kapselit aprepitantti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

--

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS- TAVALLINEN PAKKAUS (KOTELO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 80 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 80 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kova kapseli

Kahden hoitopäivän pakkauksessa on: 2 x 80 mg kovaa kapselia 5 x 1 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/001 1 kova kapseli

EU/1/03/262/002 2 x 1 kovaa kapselia

EU/1/03/262/003 5 x 1 kovaa kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 80 mg

SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT (PAKKAUKSESSA KAKSI 80 MG:N KOVAA KAPSELIA)

SISÄPAKKAUS –KOLMOISPAKKAUS- kahden hoitopäivän pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 80 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 80 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kahden hoitopäivän pakkauksessa on: 2 x 80 mg kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue oheinen pakkausseloste ennen käyttöä.

Katso oheisesta pakkausselosteesta miten EMENDiä otetaan.

MILLOIN ja MITEN EMENDiä otetaan

Lääkärisi on määrännyt EMENDiä estämään solunsalpaajahoidon yhteydessä esiintyvää pahoinvointia ja oksentelua.

MITEN:

EMEND 80 mg kovat kapselit otetaan vain kerran päivässä kahtena peräkkäisenä päivänä. EMEND-kapselit voidaan ottaa ruoan yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Älä poista kaikkia kapseleita pakkauksesta yhdellä kertaa.

Irroita kapseli painamalla tältä puolelta.

Hoidon aloittaminen MILLOIN

Ota yksi 80 mg:n EMEND-kapseli suun kautta joka aamu. Aloita solunsalpaajahoidon jälkeisenä päivänä.

Päivä 1

Päivä 2

EMEND 80 mg kapseli

Koska pahoinvointia ja oksentelua voi esiintyä solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, on tärkeää, että otat EMENDin lääkärin ohjeen mukaan kahtena peräkkäisenä päivänä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/002

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 80 mg kovat kapselit aprepitantti

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

--

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS- TAVALLINEN PAKKAUS (KOTELO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 125 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kova kapseli

5 x 1 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/004 1 kova kapseli

EU/1/03/262/005 5 x 1 kovaa kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 125 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg kovat kapselit aprepitantti

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS- TAVALLINEN PAKKAUS (KOTELO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 165 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 165 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kova kapseli

6 x 1 kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/009 1 kova kapseli

EU/1/03/262/010 6 x 1 kovaa kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 165 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 165 mg kovat kapselit aprepitantti

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – KOLMOISPAKKAUS (KOTELO) – kolmen hoitopäivän pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg kovat kapselit EMEND 80 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi 125 mg:n kova kapseli sisältää 125 mg aprepitanttia.

Yksi 80 mg:n kova kapseli sisältää 80 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kolmen hoitopäivän pakkauksessa on: 1 x 125 mg kova kapseli ja

2 x 80 mg kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/006

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 125 mg/80 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT (PAKKAUKSESSA YKSI 125 MG:N KOVA KAPSELI JA KAKSI 80 MG:N KOVAA KAPSELIA)

SISÄPAKKAUS –KOLMOISPAKKAUS - kolmen hoitopäivän pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg kovat kapselit EMEND 80 mg kovat kapselit aprepitantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi 125 mg:n kova kapseli sisältää 125 mg aprepitanttia.

Yksi 80 mg:n kova kapseli sisältää 80 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kolmen hoitopäivän pakkauksessa on: 1 x 125 mg kova kapseli ja

2 x 80 mg kovaa kapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue oheinen pakkausseloste ennen käyttöä.

Katso oheisesta pakkausselosteesta miten EMENDiä otetaan.

MILLOIN ja MITEN EMENDiä otetaan

Lääkärisi on määrännyt EMENDiä estämään solunsalpaajahoidon yhteydessä esiintyvää pahoinvointia ja oksentelua.

MITEN:

EMEND otetaan vain kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä.

EMEND-kapselit voidaan ottaa ruoan yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Älä poista kaikkia kapseleita pakkauksesta yhdellä kertaa.

Irroita kapseli painamalla tältä puolelta.

Hoidon aloittaminen MILLOIN:

Ota yksi 125 mg:n EMEND-kapseli suun kautta yksi tunti ENNEN solunsalpaajahoidon aloittamista.

Päivä 1

EMEND 125 mg kapseli

MILLOIN:

Ota yksi 80 mg:n EMEND-kapseli kahden seuraavan päivän aamuna.

Päivä 2

Päivä 3

EMEND 80 mg kapseli

Koska pahoinvointia ja oksentelua voi esiintyä solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, on tärkeää, että otat EMENDiä lääkärin ohjeen mukaan kolmena peräkkäisenä päivänä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/006

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS EMEND 125 mg jauhe oraalisuspensiota varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg jauhe oraalisuspensiota varten aprepitantti

6 kuukauden alle 12 vuoden ikäisille lapsille.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annospussi sisältää 125 mg aprepitanttia. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen 1 ml oraalisuspensiota sisältää 25 mg aprepitanttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia ja laktoosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraalisuspensiota varten

Yksi annospussi, kaksi annostelulaitetta, yksi korkki ja yksi sekoitusastia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/262/011

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

EMEND 125 mg jauhe oraalisuspensiota varten

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT Annospussi EMEND 125 mg jauhe oraalisuspensiota varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EMEND 125 mg jauhe oraalisuspensiota varten aprepitantti

Suun kautta

2.ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO <, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä