Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Valmisteyhteenveto - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEnzepi
ATC-koodiA09AA02
Lääkeainepancreas powder
ValmistajaAllergan Pharmaceuticals International Ltd

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Enzepi 5 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Enzepi 10 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Enzepi 25 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Enzepi 40 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Enzepi 5 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

 

myyntilupaa

Yhdessä kapselissa on 39,8 mg siasta peräisin olevaa haimajauhetta, jonka entsymaattiset aktiivisuudet ovat

seuraavat:

 

 

lipolyyttinen aktiivisuus:

 

5 000 yksikköä*

amylolyyttinen aktiivisuus:

vähintään

1 600 yksikköä*

proteolyyttinen aktiivisuus:

vähintään

130 yksikköä*

Enzepi 10 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Yhdessä kapselissa on 83,7 mg siasta peräisin olevaa haimajauhetta, jonka entsymaattiset aktiivisuudet ovat

seuraavat:

 

enää

lipolyyttinen aktiivisuus:

 

10 000 yksikköä*

amylolyyttinen aktiivisuus:

vähintään

3 200 yksikköä*

proteolyyttinen aktiivisuus:

vähintään

270 yksikköä*

Enzepi 25 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

ole

 

 

 

Yhdessä kapselissa on 209,3 mg siasta peräisin olevaa haimajauhetta, jonka entsymaattiset aktiivisuudet ovat seuraavat:

lipolyyttinen aktiivisuus:

ei

25 000 yksikköä*

Lääkevalmisteella

vähintään

4 800 yksikköä*

amylolyyttinen aktiivisuus:

proteolyyttinen aktiivisuus:

vähintään

410 yksikköä*

Enzepi 40 000 yksikköä, enterokap elit, kovat

Yhdessä kapselissa on 334,9 g siasta peräisin olevaa haimajauhetta, jonka entsymaattiset aktiivisuudet ovat

seuraavat:

 

 

 

lipolyyttinen aktii isuus:

 

40 000 yksikköä*

 

amylolyyttin n aktii isuus:

vähintään

7 800 yksikköä*

 

proteolyyttin n aktiivisuus:

vähintään

650 yksikköä*

* Ph. Eur. -yksikköä

 

 

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

 

 

3.

LÄÄKEMUOTO

 

 

Enterokapseli, kova

 

 

Enzepi 5 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Kovat kapselit, joissa on valkoinen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja painettu teksti ”Enzepi 5”, ja jotka sisältävät vaaleanruskeita enterorakeita.

Enzepi on tarkoitettu imeväisten, lasten, nuorten ja aikuisten hoitoon.

Enzepi 10 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Kovat kapselit, joissa on keltainen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja painettu teksti ”Enzepi 10”, ja jotka sisältävät vaaleanruskeita enterorakeita.

Enzepi 25 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Kovat kapselit, joissa on vihreä läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja painettu teksti ”Enzepi 25”, ja jotka sisältävät vaaleanruskeita enterorakeita.

Enzepi 40 000 yksikköä, enterokapselit, kovat

Kovat kapselit, joissa on sininen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja painettu teksti ”Enzepi 40”, ja jotka sisältävät vaaleanruskeita enterorakeita.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Haimaentsyymien korvaushoito eksokriinisessä haiman vajaatoiminnassa,myyntilupaajoka joh uu kystisestä fibroosista tai muista tiloista (esim. kroonisesta haimatulehduksesta, haiman poistosta tai haimasyövästä).

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

 

Enzepi-valmisteen annostus määräytyy yksilöllisesti kliinist oireiden, rasvaripulin vaikeusasteen,

ruokavalion rasvapitoisuuden tai kehon todellisen painon p rusteella. Hoito on aloitettava pienimmällä

 

enää

suositellulla annoksella, jota suurennetaan vähitellen lääkärin valvonnassa seuraamalla tarkasti potilaan

vastetta ja oireita. Potilaille on kerrottava, että annostustaoleei saa suurentaa omin päin.

Annostuksen muuttaminen voi vaatia annoksen sovittamista useiden päivien aikana.

 

ei

Suositeltu enimmäisannos

 

Suurin suositeltu kokonaisannos on 2 500 lipaasiyksikköä/painokilo/ateria (tai

tehokkaita 3 vuorokauden aikana tehdyissä ulosteen rasvapitoisuuden mittauksissa, jotka osoittavat rasvan imeytymistehokkuuden parantuneen merkittävästi.

Jokaisen välipalan yhteydessä annetaan puolet kokonaiselle aterialle määrätystä Enzepi-annoksesta. Entsyymiannoksia, jotka ilmaistaan lipaasiyksikköinä/painokilo/ateria, on pienennettävä iäkkäämmille potilaille, sillä yleensä he nauttivat vähemmän rasvaa painokiloa kohden.

Potilaiden riitt stä nesteytyksestä on tärkeää huolehtia koko Enzepi-hoidon ajan. Liian vähäinen nesteiden saanti voi altistaa ummetukselle tai pahentaa sitä.

10 000 lipaasiyksikköä/painokilo/vrk)Lääkevalmisteellaai 4 000 lipaasiyksikköä/grammaa nautittua rasvaa/vrk. Suurempia annoksia on käytettävä varoen tarv ttaessa (ks. kohdat 4.4 ja 4.9) ja vain, jos niiden on dokumentoitu olevan

Aloitusannos

Alle 1-vuotiaat pediatriset potilaat

Alle 1-vuotiaille suositeltu aloitusannos on 5 000 lipaasiyksikköä/ateria (yleensä 120 ml maitoa) (ks. kohta

Antotapa).

Pediatriset potilaat, joiden ikä on 1 vuodesta alle 4 vuoteen

Lapsille, joiden ikä on 1 vuodesta alle 4 vuoteen, suositeltu aloitusannos on 1 000 lipaasiyksikköä/painokilo/ateria.

4-vuotiaat tai sitä vanhemmat pediatriset potilaat sekä aikuiset (mukaan lukien iäkkäät)

4-vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille, nuorille ja aikuisille suositeltu aloitusannos on 500 lipaasiyksikköä/painokilo/ateria.

Antotapa

Suun kautta.

Enzepi pitää ottaa aterioiden tai välipalojen yhteydessä veden tai mehun kanssa.

Kapselit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä saa pureskella tai murskata. Murskaaminen, pureskeleminen tai kapselin sisällön sekoittaminen ruokaan tai nesteeseen, jonka pH on yli 5, tai ruokaseoksen säilyttäminen (ks. alla) saattaa vaurioittaa suojaavaa enteropäällystettä. Tämän seurauksena voi olla entsyymien ennenaikainen vapautuminen suuontelossa, limakalvojen ärsytys ja entsyymiaktiivisuuden loppuminen.

Potilaat, jotka eivät pysty nielemään kapseleita kokonaisina

Jos potilaat eivät pysty nielemään kapseleita kokonaisina, kapselit voidaan avata varovasti ja sisältö sekoittaa (murskaamatta) pieneen määrään hapanta, pehmeää ruokaa, jonka pH on enintään 5 (esim. hedelmäsose [omena/päärynä], jogurtti tai mehu [appelsiini/ananas/omena]). Ei saa sekoittaa veteen, maitoon, äidinmaitoon, äidinmaidonkorvikkeeseen, maustettuun maitoon tai kuumaan ruokaan. Enzepi-v lmisteen ja pehmeän ruuan seos on nieltävä heti pureskelematta ja sen jälkeen on juotava vettä tai mehu , jotta seos on varmasti nielty kokonaan. On huolehdittava siitä, että Enzepi-valmistetta ei jää suuh . Seosta ei saa säilyttää.

Pediatriset potilaat

 

Alle 1-vuotiaille pediatrisille potilaille Enzepi on annettava juuri ennen jokaista syöttöä.

Kapselin sisältö (rakeet) tyhjennetään avaamalla kapseli varovasti. Rakeet voidaan antaa sekoitettuna

pieneen määrään sopivaa hapanta ruokaa tai suoraan suuhun. Sen j lkeen on annettava äidinmaitoa tai

 

myyntilupaa

äidinmaidonkorviketta, jotta varmistetaan, että annos on nielty kokonaan. Kapselin sisältöä ei saa sekoittaa

suoraan äidinmaidonkorvikkeeseen tai äidinmaitoon, sillä se saattaa heikentää tehoa. Suun limakalvojen

ärsytyksen välttämiseksi on huolehdittava siitä, että Enzepi-valmistetta ei murskata eikä pureskella eikä sitä

jää suuhun.

enää

ole

 

4.3 Vasta-aiheet

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Fibrotisoiva kolonopatia

Sykkyräsuolen-umpisuolen ja paksusuolen kuroumia (fibrotisoivaa kolonopatiaa) on raportoitu kystistä fibroosia sairastavilla potilai a, jotka ottavat suuria määriä pankreatiinivalmisteita. Varotoimena lääkärin on arvioitava epätavalliset ts oireet tai vatsaoireiden muutokset fibrotisoivan kolonopatian poissulkemiseksi, etenkin jos potilas ottaa yli 10 000 lipaasiyksikköä/kg/vrk.

Anafylaktiset reaktio

ei YliherkkyysLääkevalmisteellavaikuttavalle aineelle tai kohd ssa 6.1 mainituille apuaineille.

Harvinaisissa tapauksissa on raportoitu anafylaktisia reaktioita käytettäessä haimaentsyymivalmisteita, joissa on samaa vaikuttavaa ainetta (haimajauhetta) eri lääkemuodoissa. Jos tällainen reaktio ilmenee, potilaita on neuvottava lopettamaan hoito heti ja hakeutumaan kiireelliseen lääkärin hoitoon.

Mahdollinen hyperurikemia

On noudatettava varovaisuutta määrättäessä Enzepi-valmistetta potilaille, joilla on esiintynyt kihtiä, munuaisten vajaatoimintaa tai hyperurikemiaa. Siasta peräisin olevat haimaentsyymivalmisteet sisältävät puriineja, jotka voivat nostaa veren virtsahappopitoisuuksia.

Mahdollinen suun limakalvojen ärsytys

On huolehdittava siitä, että lääkevalmistetta ei jää suuhun. Enzepi-valmistetta ei saa murskata tai pureskella eikä sekoittaa ruokiin, joiden pH on yli 5. Muutoin suojaava enteropäällyste voi vaurioitua, jolloin seurauksena saattaa olla entsyymien ennenaikainen vapautuminen, suun limakalvojen ärsytys ja/tai entsyymiaktiivisuuden loppuminen (ks. kohta 4.2).

Poikkeavat veren glukoositasot

Verenglukoosin seurantaa on harkittava potilaille, joilla on poikkeavien verenglukoositasojen riski, sillä haimaentsyymien korvaushoito voi vaikuttaa glukoositasapainoon (ks. kohta 4.8).

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on käytännöllisesti natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Farmakologiansa perusteella haimaentsyymivalmisteet eivät aiheuta farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia, sillä ne eivät imeydy maha-suolikanavasta. Kliinisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia ei odoteta esiintyvän.

voiko se vaikuttaa lisääntymiskykyyn. Vaikka Enzepi-valmisteella ei ole tehty prekliinisiä tutkimuksia, ei ole näyttöä siitä, että tämä lääkevalmiste imeytyisi. Siksi lisääntymis- tai kehit stoksisuutta ei odoteta esiintyvän. Tämän lääkevalmisteen haittoja ja hyötyjä on arvioitava otta alla huomioon riittävä

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

 

 

 

Raskaus

 

 

 

Ei ole olemassa riittäviä tietoja tämän lääkevalmisteen käytöstä raskaana oleville na s

e. Ei

öskään

tiedetä, voiko tämä lääkevalmiste aiheuttaa haittaa sikiölle, kun sitä annetaan raskaa

olevalle naiselle, tai

 

myyntilupaa

ravitsemuksellinen tuki raskaana olevalle naiselle, jolla on eksokriininen haiman vajaatoiminta. Riittävä

Imetys

 

 

 

enää

kalorien saanti raskauden aikana on tärkeää äidin normaalin painonnousun ja sikiön kasvun kannalta. Äidin

painon lasku ja vajaaravitsemus voivat liittyä raskauskomplikaatioihin.

 

 

ole

 

Ei tiedetä, erittyykö tämä lääkevalmiste ihmisen rintamaitoon. Siitä huolimatta epätoivottuja vaikutuksia

rintaruokitulle vastasyntyneelle/imeväiselle ei pidetä t

dennäköisinä, koska imettävien äitien systeemistä

 

ei

 

 

 

altistumista Enzepi-valmisteen sisältämille haima ntsyymeille ei odoteta tapahtuvan.

Koska vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea, on päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Enzepi-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja Enzepi-hoidon jatkamisesta koituvat hyödyt imettävälle äidille.

Hedelmällisyys

Ihmisiä koskevia tietoja Enzepi-valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Enzepi-

ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

 

 

Lääkevalmisteella

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Tärkeimpiä vakavia haimaentsyymilääkevalmisteiden haittavaikutuksia ovat anafylaktiset reaktiot (ks. kohta 4.4) ja fibrotisoiva kolonopatia (ks. kohta 4.4).

Enzepi-valmisteen yleisimmät raportoidut haittavaikutukset olivat maha-suolikanavan vaivat [vatsakipu (16 %); ilmavaivat (12 %); vatsan turvotus (7 %); ripuli ja oksentelu (6 %); ummetus (5 %); pahoinvointi (3 %)] ja päänsärky, jota esiintyi noin 6 %:lla potilaista. Useimmat niistä olivat kliinisissä tutkimuksissa voimakkuudeltaan lieviä tai kohtalaisia.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Haimajauheeseen liittyvät, kliinisissä tutkimuksissa, myyntiluvan saamisen jälkeisessä valvonnassa ilmenneet haittavaikutukset sekä jotkin muut luokkavaikutukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Ne on

kuvattu MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaan ja luokiteltu yleisyyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinluokka

Hyvin yleinen

Immuunijärjestelmä

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hermosto

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Ruoansulatuselimistö Vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos

 

Lääkevalmisteella

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

 

Tutkimukset

*Allergisten reaktioiden oireita. **Luokkavaikutuksia

Yleinen

Päänsärky

Ripuli

 

Oksentelu

Pahoinvointi

 

 

enää

Ummetus

Vatsan turvotus

Ilmavaivat

Vatsavaivat

ei

ole

 

 

 

Tuntematon

Anafylaktinen reaktio**

Lääkeaineyliherkkyys/ yliherkkyys

Hyperurikemia/hyperurikuria**

Ruokahaluttomuus

myyntilupaaHuimaus

Hengenahdist s*

Fibrotisoiva kolonopatia**

Huulien turpoaminen ja turvonnut kieli* Suutulehdus Ylävatsakipu Dyspepsia Epänormaalit ulosteet Värjäytyneet ulosteet Tiheä ulostaminen

Kasvojen turpoaminen

Nokkosrokko

Laajalle levinnyt ihottuma

Ihottuma

Punoittava ihottuma

Kutina

Väsymys

Huonovointisuus

Verenglukoosin lasku

Verenglukoosin nousu

Painon lasku

Painon nousu

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Haimaentsyymien korvaushoito voi vaikuttaa glukoositasapainoon potilailla, joilla on poikkeavien verenglukoositasojen riski (ks. kohta 4.4). Verenglukoosin vaihteluja on raportoitu Enzepi-valmisteen yhteydessä; useimmat niistä eivät olleet vakavia ja ne korjaantuivat, kun diabeteksen hoitoa muutettiin.

Haimaentsyymituotteiden merkittävimpiä luokkavaikutuksia ovat fibrotisoiva kolonopatia, hyperurikemia/hyperurikuria ja anafylaktiset reaktiot.

Pediatriset potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa 110:lle kystistä fibroosia (CF) sairastavalle, vähintään 1 kuukauden ikäiselle lapselle annettiin Enzepi-valmistetta annoksena, joka varmisti oireiden vakautumisen. Enzepi-valmisteen turvallisuusprofiili pediatristen potilaiden osalta oli samankaltainen kuin aikuisilla.

Iäkkäät

Iäkkäillä potilailla ei havaittu erityisiä haittavaikutuksia. Haittavaikutusten esiintyvyys, tyyppi ja vaikeus iäkkäillä eksokriinistä haiman vajaatoimintaa sairastavilla potilailla olivat samankaltaisia kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Jatkuviin suuriin haimaentsyymivalmisteannoksiin on liittynyt fibrotisoivaamyyntilupaakolonopatiaa ja sen seurauksena joissakin tapauksissa paksusuolen kuroumia (ks. kohdat 4.2 ja 4.4). Suuriin haimaentsyymivalmisteannoksiin on liittynyt hyperurikuriaa ja hyperurikemiaa, ja niitä tulee käyttää varoen potilaille, joilla on esiintynyt kihtiä, munuaisten vajaatoimintaa tai hyperurikemiaa (ks. kohta 4.4). Tukitoime piteitä, mukaan lukien haimaentsyymihoidon lopettamista ja riittävän nesteytyksen varmistamista, suositellaan.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

 

ole

enää

 

 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Useita entsyymejä (lipaasi, proteaasi jne.) sisältävät valmisteet, ATC-koodi:

A09AA02

ei

 

 

Vaikutusmekanismi

 

 

proteaasia, jotka on uutettu sian haimasta ja puhdistettu virusten inaktivointiin tarkoitettua menetelmää käyttämällä.

Enterorakeet sekoittuvat täydell sesti ruokasulaan, kun kapseli liukenee mahassa, eivätkä ne inaktivoi happamuudelle herkkiä entsyy jä. Nämä ruuansulatusta edistävät entsyymit vapautuvat rakeista vasta ympäristöltään erilaisessa pohjukaissuolessa, jonka pH on yli 5.

Sen jälkeen entsyymit katalysoivat rasvojen hydrolyysin monoglyserideiksi, glyseroliksi ja vapaiksi rasvahapoiksi, proteiinin hydrolyysin peptideiksi ja aminohapoiksi sekä tärkkelyksen hydrolyysin dekstriineiksi ja lyhytketjuisiksi sokereiksi, kuten maltoosiksi ja maltotrioosiksi, pohjukaissuolessa ja proksimaalisessa ohutsuolessa, ja toimivat siten haiman fysiologisesti erittämien ruuansulatusentsyymien tavoin.

Enzepi kuuluuLääkevalmisteellahaimaentsyymivalmisteiden ryhmään ja se sisältää määritetyn määrän lipaasia, amylaasia ja

Kliininen teho

Enzepi-valmisteen teho on arvioitu yhdessä aktiivisella vertailuvalmisteella tehdyssä tutkimuksessa ja yhdessä lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Niissä oli mukana 130 potilasta, joilla oli kystiseen fibroosiin liittyvä eksokriininen haiman vajaatoiminta (EPI). Lisäksi on tehty kolme avaintutkimuksia tukevaa tutkimusta, joissa oli 34 pediatrista potilasta.

Tiedot, jotka kerättiin kystistä fibroosia sairastavasta potilasjoukosta, jolla on eksokriininen haiman vajaatoiminta, voidaan ekstrapoloida muihin eksokriinisen haiman vajaatoiminnan syihin, kuten krooniseen haimatulehdukseen, haiman poistoon tai haimasyöpään.

Tutkimus PR-005

Avaintutkimus PR-005 tehtiin Euroopassa. Se oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, aktiivikontrolloitu, kahden hoidon vaihtovuoroinen tutkimus, jossa verrattiin Enzepi-valmistetta tavanomaiseen haimaentsyymihoitoon 2 hoitojakson aikana. Ensimmäisen hoitojakson aikana potilaat saivat joko Enzepi- valmistetta tai vertailuvalmistetta 28 päivän ajan, minkä jälkeen hoidot vaihdettiin toisen 28 päivän jakson ajaksi. Potilaat saivat molempien hoitojaksojen ensimmäisenä päivänä annoksen, joka oli mahdollisimman lähellä heidän vakiintunutta senhetkistä haimaentsyymivalmisteannostaan. Tämä jälkeen, toisesta päivästä alkaen, määrätyn hoidon annosta voitiin muuttaa (sovittaa ylös- ja/tai alaspäin) eksokriinisen haiman vajaatoiminnan oireiden vakauttamiseksi. Oireet oli saatava vakautetuiksi ennen kummankin hoitojakson ensimmäisten 14 päivän päättymistä.

Yhteensä 96 potilasta, jotka olivat iältään 12–43-vuotiaita, satunnaistettiin lähtöryhmien mukaiseen potilasjoukkoon. Tutkimuksen aikana potilaita neuvottiin nauttimaan 100 g (± 15 g) rasvaa päivittäin ja pitämään aterioista ja välipaloista saadun ravintorasvan määrä tasaisena. Ensisijainen tehon päätepiste oli rasvan imeytymistehokkuus 72 tunnin aikana (CFA-72h) laskettuna kummankin hoitojakson lopussa ulosteista, jotka kerättiin kummankin hoitojakson viimeisten 3 päivän aikana. Kerääminen tehtiin hyväksytyssä, kontrolloidussa ympäristössä, joka mahdollisti ohjatun ravintorasvojen saannin ja ulosteiden kvantitatiivisen keräämisen.

Koehenkilöt saavuttivat Enzepi-valmisteella CFA-72h-keskiarvon 84,08 ja vertailuvalmisteella arvon 85,33. Keskiarvojen ero oli -1,25 (95 %:n LV, -3,62–1,12) ja p = 0,2972. Siten Enzepi osoittautui sekä vertailukelpoiseksi että samanarvoiseksi vertailuvalmisteen kanssa rasvan ime tymisen hallinnan suhteen (mitattu CFA-72h-arvona) nuorilla ja aikuisilla, jotka sairastivat kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä

haiman vajaatoimintaa.

myyntilupaa

 

Taulukko 1 Rasvan imeytymistehokkuuden analyysi 72 tunnin ajalta (CFA–72h) – lähtöryhmissä

 

pysyneiden joukko (tutkimus: PR–005)

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja-

 

Enzepi

Vakiohoito

parametri

 

(N = 83)

(N = 83)

 

 

ei

ole

 

 

 

Yhteenvetotilastotiedot

84,11

(11,073)

85,34

(9,099)

Keskiarvo (SD)

 

Mediaani (minimi – maksimi)

 

85,92

(47,4–99,5)

86,49

(53,5–97,3)

Mallipohjaiset tilastotiedot (Enzepi miinus Creon)

 

84,08

(1,109)

85,33

(1,109)

LS-keskiarvo (keskivirhe)

 

LS-keskiarvojen ero (95 %:n uottamusrajat)

 

 

 

-1,25 (-3,62, 1,12)

p-arvo

 

 

 

 

0,2972

 

 

 

 

 

N: potilaiden m r ; SD: standardipoikkeama; LS: pienin neliösumma.

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Mallipohjaiset tilastotiedot ovat lineaarisesta sekamallista, jossa käytettiin CFA-72h:ta vastemuuttujana, hoitoa, jaksoa ja hoitojärjestystä kiinteiden vaikutusten tekijöinä ja koehenkilön hoitojärjestystä satunnaisvaikutuksena.

Tutkimus EUR-1008-M

Yhdysvalloissa tehty tukitutkimus EUR-1008-M oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, vaihtovuoroinen tutkimus, johon osallistui 34 iältään 7–23-vuotiasta potilasta, jotka sairastivat kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä haiman vajaatoimintaa. Potilaat satunnaistettiin saamaan Enzepi- valmistetta tai vastaavaa lumelääkettä 6–7 hoitopäivän ajan, minkä jälkeen hoidot vaihdettiin ja he saivat vaihtoehtoista lääkettä 6–7 lisäpäivän ajan. Kaikki potilaat nauttivat rasvaista ruokaa (vähintään

100 grammaa rasvaa päivässä) hoitojakson aikana.

Ensisijainen tehon päätepiste oli keskimääräinen ero rasvan imeytymistehokkuudessa (CFA-72h) Enzepi- ja lumehoidon välillä. CFA-72h-arvo määritettiin molempien hoitojen yhteydessä 72 tunnin aikana kerättyjen ulosteiden perusteella mittaamalla sekä rasvan eritys että rasvan sisäänotto. Kunkin potilaan CFA-72h-arvoa lumehoidon aikana käytettiin heidän "ei hoitoa" -CFA-72h-arvonaan.

CFA-72h-keskiarvo oli Enzepi-hoidolla 88 % verrattuna 63 %:iin lumehoidolla. Keskimääräinen ero CFA- 72h-arvossa oli Enzepi-hoidolla 26 prosenttipistettä suurempi, luottamusväli 95 % (19, 32) ja p < 0,001.

Pediatriset potilaat

Enzepi-valmisteen lyhytaikaista tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kliinisissä tutkimuksissa, jossa oli mukana 1–17-vuotiaita pediatrisia potilaita, jotka sairastivat kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä haiman vajaatoimintaa.

Tutkimus EUR-1008-M

EUR-1008-M suoritettiin 34 kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä haiman vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle, joista 26 oli lapsia, mukaan lukien 8 iältään 7–11-vuotiasta lasta, sekä 18 iältään 12–17-vuotiasta nuorta. Tulokset on esitetty edellä. Pediatristen potilaiden osalta turvallisuus ja teho olivat tässä tutkimuksessa samankaltaiset kuin aikuisilla potilailla.

Tutkimus EUR-1009-M

myyntilupaa

EUR 1009-M oli avoin, yhden tutkimushaaran sisältävä tutkimus, jossa oli mukana 19 iältään 1–6-vuotiasta

potilasta, jotka sairastivat kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä haiman vajaa o mintaa. Noin puolet potilaista oli iältään 1–3-vuotiaita. Potilaat siirrettiin normaalista PEP (pancreatic e zyme product,

haimaentsyymivalmiste) -hoidostaan samaan Enzepi-valmistetta. Potilaat ottivat tavanomaista PEP-

lääkettään 4–14 päivän seurantajakson ajan, minkä jälkeen he saivat Enzepi-valmistetta yksilöllisesti

sovitettuina annoksina, jotka olivat 2 300–10 000 lipaasiyksikköä/painokilo/vrk, keskimäärin noin enää

5 000 lipaasiyksikköä/painokilo/vrk (enintään 2 500 lipaasiyksikköä/kg/ateria) 14 päivän ajan. Lääkkeetöntä jaksoa ei ollut.

Ensisijainen tehon päätepiste oli hoitoon vastanneiden pros nttiosuus. Tällaisiksi määriteltiin potilaat ilman rasvaripulia (ulosteen rasvapitoisuus < 30 %) ja ilmanoleim ytymishäiriön löydöksiä ja oireita yhden ja kahden viikon Enzepi-hoidon jälkeen. Rasvaripuli arvioitiin 11. ja 18. päivänä pistokokeilla mitatusta ulosteen rasvapitoisuudesta verrattuna lähtötasoon (tavanomaeisten PEP-hoitojen aikana).

jälkeen (vakautus) ja 11/19 (57,9 %) tois n viikon avoimesti annetun Enzepi-hoidon jälkeen. Keskimääräinen ulosteen rasvapitoisuus oli samankaltainen lähtötasolla (24,8 %), vakautuksen jälkeen (27,0 %) ja toisen, avoimen hoitov kon jälkeen (27,3 %).

Tutkimus PR-011

Tutkimus PR-011 oli avoin ihtovuoroinen tutkimus, jossa oli mukana 15 potilasta, jotka olivat iältään 1–11 kuukautta ja jotka sairasti at kystisen fibroosin aiheuttamaa eksokriinistä haiman vajaatoimintaa. Potilaat satunnaistettiin saamaan Enzepi-valmistetta avatusta kapselista sekoitettuna omenamehuun (tuttiruiskussa) tai omenasoseeseen (lusikalla) 10 hoitopäivän ajan, minkä jälkeen antotavat vaihdettiin 10 lisäpäivän ajaksi.

Hoitoon vastanneidenLääkevalmisteella(potilaat, joiden ulosteen r svapitoisuus oli alle 30 % ja joilla ei ollut imeytymishäiriön löydöksiä ja oireita) määrä o i lähtötasolla 10/19 (52,6 %), 13/19 (68,4 %) 1 viikon hoidon

Ensisijaisena tavoitteena oli arvioida kahden antotavan sopivuutta käyttämällä sopivuutta mittaavaa kyselylomaketta, jonka hoitaja täytti. 12 potilasta oli mukana molempien määriteltyjen hoitohaarojen loppuun ja heidät arvioitiin. Kaiken kaikkiaan hoitajat olivat tyytyväisiä omenasoseen käyttämiseen annostelumenetelmänä verrattuna omenamehuun.

Tutkimus PR-018

Tutkimus PR-018 oli 12 kuukautta kestänyt avoin tutkimuksen PR-011 jatkotutkimus. Potilaat saivat Enzepi- valmistetta saman annoksen kuin tutkimuksen PR-011 lopussa. Enzepi-annosta säädettiin 12 kuukauden tutkimuksen aikana potilaiden kasvaessa ja heidän painonsa noustessa.

12 potilasta oli mukana tutkimuksen loppuun. Kaiken kaikkiaan havaittiin, että potilaiden kasvua kuvaavat indeksit, mukaan lukien seuraavat persentiilit: paino ikään nähden, pituus ikään nähden ja paino pituuteen nähden, paranivat lähtötasosta tutkimuksen loppuun.

Lisäksi Enzepi 40 000 yksikön enterorakeissa
Indigotiini (E132)
Painomuste Sellakka Propyleeniglykoli Indigotiini (E132)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Kapselin kuoriLääkevalmisteella
Hypromelloosi Karrageeni (E407) Kaliumkloridi Titaanidioksidi (E171) Karnaubavaha Puhdistettu vesi
Lisäksi Enzepi 10 000 yksikön enterorakeissa
Keltainen rautaoksidi (E172)
Lisäksi Enzepi 25 000 yksikön enterorakeissa
Keltainen rautaoksidi (E172) Indigotiini (E132)

Iäkkäät

Enzepi-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ei ollut riittävästi 65-vuotiaita ja sitä vanhempia koehenkilöitä, jotta olisi voitu määrittää, eroaako heidän vasteensa nuorempien koehenkilöiden vasteesta. Muu raportoitu kliininen kokemus ei ole osoittanut eroja vanhempien ja nuorempien potilaiden vasteissa.

5.2 Farmakokinetiikka

Haimaentsyymit ovat enteromuodossa Enzepi-valmisteessa, jotta minimoidaan niiden tuhoutuminen tai inaktivoituminen mahahapossa. Enzepi on suunniteltu vapauttamaan suurimman osan entsyymeistä in vivo pH:n ollessa yli 5,5. Haimaentsyymit eivät imeydy maha-suolikanavasta.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Enzepi-valmisteella ei ole tehty prekliinisiä tutkimuksia. Kuitenkin, koska haimaentsyymit eivät imeydy maha-suolikanavasta, systeemistä toksisuutta ei odoteta, kun haimajauhe otetaan suun kautta.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

 

 

 

myyntilupaa

6.1

Apuaineet

 

 

 

Kapselin sisältö (enterorakeet)

 

 

 

Kroskarmelloosinatrium

 

 

enää

Hydrattu risiiniöljy

 

 

 

Vedetön kolloidinen piidioksidi

 

 

 

Mikrokiteinen selluloosa

 

ole

 

Magnesiumstearaatti

 

 

Hypromelloosiftalaatti

 

 

 

Talkki

ei

 

 

Trietyylisitraatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

2 vuotta
Avaamisen jälkeen: 6 kuukautta säilytettynä alle 25 °C:n lämpötilassa. Pidä pullo tiukasti suljettuna ja kuivausaine pullossa. Herkkä kosteudelle.

6.4 Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

HDPE-pullo, joka sisältää kuivausainepusseja ja on suljettu polypropyleenistä valmistet lla turvasulkimella ja repäistävällä suojakalvolla.

Pakkauskoko 20, 50, 100 ja 200 kapselia.

myyntilupaa

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttö pediatrisille potilailleenää

Avaa tarvittaessa kapseli varovasti ja anna sisältö (rake t) potilaalle, kuten on kuvattu kohdassa 4.2.

Hävitä kaikki vahingossa murskatut kapselit.

ole

Käyttämätön ääkevalmiste tai jäte on hävitettäväeipaikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

 

Allergan Pharmaceuticals Internat onal Limited

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

Coolock

 

 

Dublin 17

 

 

Irlanti

 

 

 

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

EU/1/16/1113/001-016

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä