Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Myyntipäällysmerkinnät - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEpisalvan
ATC-koodiD03AX13
Lääkeainebetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ValmistajaBirken AG

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS ja PUTKILO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Episalvan geeli

Koivunkuoriuute

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 gramma geeliä sisältää: 100 mg rauduskoivun (Betula pendula) ja hieskoivun (Betula pubescens) kuoresta valmistettua uutetta (puhdistettuna kuivauutteena), joka vastaa 72– 88 mg:aa betuliinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaine: auringonkukkaöljy.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Geeli. 23,4 g

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Iholle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöinen. Hävitä käytön jälkeen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 13

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C:ssa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1069/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke. -

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Episalvan geeli (vain pakkaus)

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 14

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä