Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Pakkausseloste - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEpisalvan
ATC-koodiD03AX13
Lääkeainebetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ValmistajaBirken AG

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Episalvan geeli

Koivunkuoriuute

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset sivuvaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Episalvan on ja mihin sitä käytetään?

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Episalvania?

3.Miten Episalvania käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Episalvanin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Episalvan on ja mihin sitä käytetään?

Episalvan geeli on kasvirohdosvalmiste, joka sisältää koivun kuoresta valmistettua kuivauutetta.

Sillä hoidetaan aikuisten ihohaavoja, jotka johtuvat esimerkiksi asteen 2a palovammoista tai kirurgisista ihosiirteistä. Episalvanin käytöstä kroonisten haavojen hoidossa, kuten diabeettisten jalkahaavaumien tai laskimoperäisen säärihaavojen hoidossa, ei ole kliinistä kokemusta.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Episalvania?

Älä käytä Episalvania

-jos olet allerginen koivun kuorelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Episalvan ei sisällä koivun siitepölyä, joten se soveltuu koivuallergikoille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Episalvania.

Lisähoito voi olla tarpeen, jos haavassa on infektio. Haavainfektio on vakava komplikaatio, joka voi ilmetä haavan parantumisen aikana.

Haavainfektion mahdollisia oireita ovat keltainen tai vihertävä vuoto haavasta (märkä) sekä punoitus, kuumotus, turvotus ja lisääntyvä kipu haavaa ympäröivässä ihossa.

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 16

Lapset ja nuoret

Episalvanin käytöstä alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole riittävästi kokemusta, joten sitä ei saa käyttää näillä potilailla.

Muut lääkevalmisteet ja Episalvan

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Episalvanin mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu. Koska Episalvania kuitenkin imeytyy elimistöön äärimmäisen vähän, yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole odotettavissa.

Episalvanin ja muiden iholla käytettävien lääkkeiden välisistä yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Älä käytä ihohaavassa muita valmisteita samaan aikaan Episalvanin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Episalvanin vaikutuksia raskaana oleville naisille ei ole tutkittu, mutta koska lääkettä imeytyy elimistöön äärimmäisen vähän, syntymättömälle lapselle aiheutuva riski on erittäin pieni. Episalvania voi käyttää raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Episalvan ihmisen rintamaitoon, mutta koska lääkettä imeytyy elimistöön äärimmäisen vähän, lapselle aiheutuva riski on erittäin pieni. Episalvania voi käyttää rintaruokinnan aikana, ellei hoidon kohteena ole rinnan alue.

Episalvanin vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu, mutta koska lääkettä imeytyy elimistöön äärimmäisen vähän, sen ei odoteta vaikuttavan hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke ei vaikuta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

3.Miten Episalvania käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Antotapa

Haavat on tarvittaessa puhdistettava antiseptisella liuoksella ennen Episalvanin käyttöä.

Episalvania levitetään haavan pinnalle noin 1 mm:n paksuinen kerros, ja se peitetään steriilillä haavasidoksella.

Lisää geeliä aina sidoksen vaihdon yhteydessä, kunnes haava on parantunut.

Käytä geeli heti kertakäyttöisen putkilon avaamisen jälkeen ja hävitä putkilo, vaikka geeliä olisi jäänyt jäljelle.

Hoidon kesto

Episalvania käytetään siihen saakka, että haava paranee. Käyttöä voi jatkaa enintään neljä viikkoa. Lääkäri tai sairaanhoitaja kertoo, miten kauan geeliä käytetään. Episalvanin yli neljä viikkoa kestävästä käytöstä ei ole kokemusta.

Jos käytät enemmän Episalvania kuin sinun pitäisi

Episalvania levitetään iholle, ja sitä imeytyy elimistöön äärimmäisen vähän. Siksi yliannostus on epätodennäköinen, vaikka sitä käytettäisiin pitkään isoille ihoalueille.

Jos unohdat ottaa Episalvania

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka tavalliseen tapaan ja käytä Episalvania, kun vaihdat siteen seuraavan kerran suunnitelman mukaan.

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 17

Jos lopetat Episalvanin käytön

Episalvania on käytettävä lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti. Älä lopeta Episalvanin käyttöä ilman lääkärin tai sairaanhoitajan lupaa. Jos haava ei osoita ajan mittaan paranemisen merkkejä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yhdellä potilaalla kymmenestä):

-kipeä iho

-kutina

-haavan paranemiseen liittyvät komplikaatiot.

Muita haittavaikutuksia:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

-haavainfektio

-allerginen reaktio (yliherkkyys)

-ihoärsytys (ihotulehdus)

-kutiava ihottuma

-violetti ihottuma

-kipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

liitteessä Vluetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Episalvanin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C:ssa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja putkilossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Valmiste on kertakäyttöinen. Se on käytettävä heti pakkauksen avaamisen jälkeen.

Hävitä putkilo yhden käyttökerran jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 18

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Episalvan sisältää

Vaikuttava aine on koivun kuoresta valmistettu kuivauute.

1 gramma geeliä sisältää: 100 mg rauduskoivun (Betula pendula) ja hieskoivun (Betula pubescens) sekä kummankin lajin hybridien kuoresta valmistettua uutetta (puhdistettuna kuivauutteena) (vastaa 0,5–1,0:tä grammaa koivun kuorta), joka vastaa 72-88 mg:aa betuliinia.

Uuttoliuotin: n-heptaani.

Valmiste sisältää myös puhdistettua auringonkukkaöljyä.

Episalvanin kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Episalvan on väritön tai lievästi kellertävä opalisoiva geeli.

Episalvan geeli on pakattu valkoiseen kokoonpainuvaan alumiiniputkiloon. Putkilot on suljettu sisältöön puuttumisen paljastavalla alumiinikalvolla ja valkoisella polypropeenikierrekorkilla. Kertakäyttöinen putkilo on pakattu pahvipakkaukseen.

Pakkauskoko: 1 putkilo, joka sisältää 23,4 grammaa geeliä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Saksa

puh. +49 (0) 7233 9749 - 0 faksi +49 (0) 7233 9749 – 210 sähköposti: info@birken.eu

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938fi

Pg. 19

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä