Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Myyntipäällysmerkinnät - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEvicel
ATC-koodiB02BC
Lääkeainehuman fibrinogen / human thrombin
ValmistajaOmrix Biopharmaceuticals N. V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kartonkipakkaus, joka sisältää 2 injektiopulloa

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVICEL liuokset kudosliimaa varten

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Liuokset kudosliimaa varten

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 1 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 1 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 2 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 2 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 5 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 5 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Ihmisen fibrinogeeni: arginiinihydrokloridi, glysiini, natriumkloridi, natriumsitraatti, kalsiumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Ihmisen trombiini: kalsiumkloridi, ihmisen albumiini, mannitoli, natriumasetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Liuokset kudosliimaa varten

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 1 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 1 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 2 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 2 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

Vaikuttavat aineet ovat

komponentti 1: 1 injektiopullo, jossa on 5 ml ihmisen koaguloituvaa proteiinia (50–90 mg/ml), komponentti 2: 1 injektiopullo, jossa on 5 ml ihmisen trombiinia (800–1 200 IU/ml).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Käytettävä paikallisesti.

Lue tämä pakkausseloste, ennen kuin ennen aloitat valmisteen käytön.

6. ERITYISVAROITUS LÄÄKKEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN NÄKYVILTÄ JA ULOTTUVILTA

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei saa käyttää suonensisäisesti

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidettävä pystyasennossa.

Ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.

Säilytä ulkopakkauksessa valolta suojaamiseksi vähintään -18 °C:ssa. Sulatuksen jälkeen säilytä avaamattomat injektiopullot ulkopakkauksessa 2–8 °C:ssa korkeintaan 30 päivän ajan alkaen:

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaan.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Injektiopullon etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihmisen fibrinogeeni:

EVICEL, liuokset kudosliimaa varten

Komponentti 1: ihmisen koaguloituva proteiini 50–90 mg/ml

2.ANTOTAPA

Käytettävä paikallisesti.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1ml

2ml

5ml

6.MUUTA

Käytetään kaksikomponenttisena lääkevalmisteena toimitetun applikaattorin kanssa.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Injektiopullon etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihmisen trombiini:

EVICEL, kudosliimaliuokset

Komponentti 2: ihmisen trombiini 800–1 200 IU/ml

2. ANTOTAPA

Käytettävä paikallisesti.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1ml

2ml

5ml

6. MUUTA

Käytetään kaksikomponenttisena lääkevalmisteena toimitetun applikaattorin kanssa.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä