Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEvista
ATC-koodiG03XC01
Lääkeaineraloxifene hydrochloride
ValmistajaDaiichi Sankyo Europe GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

PURKIN ETIKETTI, PURKIN KOTELO:

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVISTA 60 mg kalvopäällysteisiä tabletteja raloksifeenihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 60 mg raloksifeenihydrokloridia, vastaa 56 mg raloksifeenia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Tabletit sisältävät laktoosia.

Lisätietoja pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Tabletit eivät saa jäätyä.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/98/073/004

13.ERÄNUMERO

Erä {numero}

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Evista

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KALVOPÄÄLLYSTEISEN TABLETIN LÄPIPAINOPAKKAUKSEN KOTELO:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVISTA 60 mg kalvopäällysteisiä tabletteja raloksifeenihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 60 mg raloksifeenihydrokloridia, vastaa 56 mg raloksifeenia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Tabletit sisältävät laktoosia.

Lisätietoja pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Tabletit eivät saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/98/073/001 14 kalvopäällysteitä tablettia

EU/1/98/073/002 28 kalvopäällysteitä tablettia

EU/1/98/073/003 84 kalvopäällysteitä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Evista

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT:

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN FOLION TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVISTA 60 mg kalvopäällysteisiä tabletteja raloksifeenihydrokloridi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp. {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Lot {numero}

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä