Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Myyntipäällysmerkinnät - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEvra
ATC-koodiG03AA13
Lääkeainenorelgestromin / ethinyl estradiol
ValmistajaJanssen-Cilag International NV

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVRA 203 mikrog/24 tuntia + 33,9 mikrog/24 tuntia depotlaastari norelgestromiini/etinyyliestradioli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 laastari (20 cm2) sisältää: 6 mg norelgestromiinia ja 600 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

1 laastari vapauttaa: 203 mikrogrammaa norelgestromiinia ja 33,9 mikrogrammaa etinyyliestradiolia vuorokautta (24 tuntia) kohden.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Taustakerros: värillinen pientiheyspolyeteeniulkokerros, polyesterisisäkerros.

Keskikerros: polyisobuteeni-/polybuteeniliima, krospovidoni, lauryylilaktaatti, polyesterikuitukangas.

Kolmas kerros: polyeteenitereftalaattikalvo (PET), polydimetyylisiloksaanipinnoite.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

3 depotlaastaria

9 depotlaastaria

18 depotlaastaria

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi tapahtuvaan antoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Älä huuhtele käytettyjä tai käyttämättömiä laastareita WC:n viemäriin. Ks. hävittämisohjeet oheisesta pakkausselosteesta.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/223/001 3 depotlaastaria

EU/1/02/223/002 9 depotlaastaria

EU/1/02/223/003 18 depotlaastaria

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

evra

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

EVRA 203 mikrog/24 tuntia + 33,9 mikrog/24 tuntia depotlaastari

norelgestromiini/etinyyliestradioli

2.ANTOTAPA

Ihon läpi tapahtuvaan antoon

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Sisältää 1 depotlaastarin

6.MUUTA

Muistutustarrat

Liimaa nämä tarrat kalenteriisi muistuttamaan laastarin vaihtamisesta.

 

 

 

Nykyinen jakso

Seuraava jakso

Ensimmäinen

Toinen laastari

Kolmas laastari

Irrota laastari

Ensimmäinen

laastari

 

 

 

laastari

(Viikko 1)

(Viikko 2)

(Viikko 3)

Hanki lisää

 

 

 

 

laastareita

 

Tarraetiketti laastarin hävittämistä varten

TARRAETIKETTI LAASTARIN HÄVITTÄMISTÄ VARTEN

Hävittääksesi käytetyn laastarin:

1.Kiinnitä käytetty laastari tarraetiketin paikalle siten, että laastarin liimapinta peittää tummennetun alueen.

2.Poista taustapaperi.

3.Aseta tarraetiketti takaisin ja liimaa se kiinni.

4.Hävitä kiinteiden jätteiden mukana.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä