Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Pakkausseloste - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEvra
ATC-koodiG03AA13
Lääkeainenorelgestromin / ethinyl estradiol
ValmistajaJanssen-Cilag International NV

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

EVRA 203 mikrog/24 tuntia + 33,9 mikrog/24 tuntia depotlaastari norelgestromiini/etinyyliestradioli

Tärkeitä tietoja hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista:

-Oikein käytettyinä ne ovat yksi luotettavimmista palautuvista raskaudenehkäisykeinoista.

-Ne lisäävät hieman laskimo- ja valtimoveritulppien riskiä varsinkin ensimmäisen käyttövuoden aikana tai kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

-Tarkkaile vointiasi ja mene lääkäriin, jos sinulla esiintyy veritulpan oireita (ks. kohta 2 ”Veritulpat”)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä EVRA on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVRAa

3.Miten EVRAa käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.EVRAn säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä EVRA on ja mihin sitä käytetään

EVRA sisältää kahta erityyppistä sukupuolihormonia, norelgestromiini-nimistä progestiinia ja etinyyliestradioli-nimistä estrogeenia.

Koska EVRAssa on kahta hormonia, sitä kutsutaan hormonaaliseksi yhdistelmäehkäisyvalmisteeksi.

Sitä käytetään raskauden ehkäisyyn.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVRAa

Yleistä

Ennen kuin aloitat EVRAn käyttämisen, lue veritulppia koskevat tiedot kohdasta 2. On erityisen tärkeää, että luet veritulpan oireita kuvaavan kohdan – ks. kohta 2 “Veritulpat”).

Milloin sinun ei pidä käyttää EVRAa

Sinun ei pidä käyttää EVRAa, jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista. Jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista, sinun on kerrottava siitä lääkärille. Lääkäri keskustelee kanssasi, mitkä muut ehkäisymenetelmät olisivat sopivampia.

jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonistossa (syvä laskimotukos), keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muualla elimistössä

jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus – esimerkiksi C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, FaktoriV Leiden tai fosfolipidivasta- aineet

joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta ”Veritulpat")

jos sinulla on joskus ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus

jos sinulla on (tai on joskus ollut) angina pectoris (sairaus, joka aiheuttaa vaikeaa rintakipua ja joka voi olla sydänkohtauksen ensimmäinen merkki) tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA

– ohimenevän aivohalvauksen oireita)

jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, jotka saattavat lisätä tukosten muodostumisen riskiä valtimoissasi:

- vaikea diabetes, joka on vaurioittanut verisuonia - hyvin korkea verenpaine

- hyvin korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)

- sairaus nimeltä hyperhomokystinemia (veren homokysteiinirunsaus)

jos sinulla on (tai on joskus ollut) sellainen migreenin tyyppi, jota kutsutaan auralliseksi migreeniksi.

jos olet allerginen norelgestromiinille, etinyyliestradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on koskaan epäilty rintasyöpää tai kohtu-, kohdunkaulan tai emätinsyöpää

jos sinulla on koskaan ollut maksakasvain tai maksasairaus, jonka vuoksi maksasi ei toimi kunnolla

jos sinulla on selittämätöntä emätinverenvuotoa

jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sisältävää lääkevalmistetta sekä dasabuviiria (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja EVRA).

Älä käytä tätä lääkettä, jos mikä tahansa yllä kuvatuista tiloista koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Milloin on oltava erityisen varovainen EVRAn suhteen

Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai aivohalvaus (ks. jäljessä olevaa ”Veritulppa (tromboosi)” -kohtaa).

Näiden vakavien haittavaikutusten kuvauksen löydät kohdasta "Miten tunnistan veritulpan".

Varoitukset ja varotoimet

Ennen tämän lääkkeen käyttöä sinun on käytävä lääkärintarkastuksessa.

Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista sairauksista koskee sinua.

Kerro lääkärille myös silloin, jos jokin näistä sairauksista kehittyy tai pahenee sinä aikana, kun käytät EVRAa.

jos sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus (krooninen suoliston tulehdus)

jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – immuunipuolustusjärjestelmää heikentävä sairaus)

jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS – munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö)

jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen, punasoluihin liittyvä sairaus)

jos sinulla on kohonneet rasva-arvot veressä (hypertriglyseridemia) tai jos suvussasi on ollut tätä sairautta. Hypertriglyseridemia on liitetty haimatulehduksen (pankreatiitin) kehittymisen suurempaan riskiin.

jos joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta 2 ”Veritulpat”)

jos olet juuri synnyttänyt, sinulla on suurentunut veritulppariski. Kysy lääkäriltä, kuinka pian synnytyksen jälkeen voit alkaa käyttämään EVRAa

jos sinulla on ihon alla olevien verisuonten tulehdus (pinnallinen laskimontukkotulehdus)

jos sinulla on suonikohjuja.

VERITULPAT

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi EVRAn, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa verihyytymä voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia ongelmia.

Veritulppia voi kehittyä:

laskimoihin (tällöin puhutaan laskimotromboosista, laskimotromboemboliasta tai laskimoveritulpista)

valtimoihin (tällöin puhutaan valtimotromboosista, valtimotromboemboliasta tai valtimoveritulpista)

Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa esiintyy vakavia, pysyviä vaikutuksia tai hyvin harvoin ne voivat johtaa kuolemaan.

On tärkeää muistaa, että haitallisen veritulpan saamisen riski EVRA-valmisteen käytön vuoksi on kaiken kaikkiaan pieni.

MITEN TUNNISTAN VERITULPAN

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista ja merkeistä.

 

Onko sinulla jokin näistä merkeistä?

Mikä sairaus sinulla

 

 

 

 

mahdollisesti on?

 

 

toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen turvotus jalassa

Syvä laskimoveritulppa

 

 

varsinkin, kun siihen liittyy

 

 

 

-

kivun tai arkuuden tunne jalassa; tämä voi tuntua

 

 

 

 

ainoastaan seistessä tai kävellessä

 

 

 

-

lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa

 

 

 

-

jalan ihon värin muuttuminen esim. muuttuu

 

 

 

 

kalpeaksi, punaiseksi tai siniseksi

 

 

 

äkillinen selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys

Keuhkoembolia

 

 

äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla

(keuhkoveritulpat)

 

 

veriysköksiä

 

 

pistävä rintakipu, joka voi lisääntyä syvään hengitettäessä

 

 

 

vaikea pyörrytys tai huimaus

 

 

 

nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

 

 

 

vaikea vatsakipu

 

 

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä

 

 

oireista, esimerkiksi yskä ja hengenahdistus, voidaan sekoittaa

 

 

lievempiin sairauksiin, kuten hengitystieinfektioon (esim.

 

 

tavalliseen flunssaan).

 

 

Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

Verkkokalvon laskimotukos

 

 

välitön näön menetys tai

(veritulppa silmässä)

 

 

kivuton näön hämärtyminen, mikä voi edetä näön

 

 

 

menetykseen

 

 

rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne, painon tunne

Sydänkohtaus

 

puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa

 

 

tai rintalastan takana

 

täysinäisyyden tunne, ruoansulatushäiriöt tai tukehtumisen

 

 

tunne

 

ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään,

 

 

leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan

 

hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus

 

 

erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus ja

 

 

hengenahdistus

 

nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

 

 

äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus,

Aivohalvaus

 

varsinkin vartalon yhdellä puolella

 

äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet

 

 

äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa

 

 

silmissä

 

äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai

 

 

koordinaatiokyvyn menetys

 

äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä

 

 

syytä

 

tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä

 

 

kouristuskohtaus.

 

Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisiaja

 

toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä, mutta sinun pitää

 

silti mennä välittömästi lääkäriin, sillä sinulla voi olla toisen

 

aivohalvauksen riski.

 

 

raajan turvotus ja värin muuttuminen sinertäväksi

Muita verisuonia tukkivat

 

vaikea vatsakipu (akuutti vatsa)

veritulpat

 

 

 

LASKIMOVERITULPAT

Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) lisääntynyt riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Jos jalan laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotromboosin (SLT).

Jos hyytymä lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi saada aikaan keuhkoveritulpan.

Hyvin harvoin tällainen hyytymä voi muodostua jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).

Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?

Laskimoveritulpankehittymisen riski on suurin sen vuoden aikana, jolloin yhdistelmäehkäisyvalmistetta käytetään ensimmäisen kerran. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman korkeampi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.

Kun lopetat EVRAn käytön, veritulppariski palautuu normaalille tasolle muutaman viikon kuluessa.

Kuinka suuri on veritulpan kehittymisen riski?

Tämä riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.

Kaiken kaikkiaan veritulpan kehittymisen riski jalkaan tai keuhkoihin EVRAa käytettäessä on pieni.

-10 000:sta naisesta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, noin kahdelle (2) naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.

-10 000:sta naisesta, jotka käyttävät levonorgestreelia tai noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, noin 5–7 naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.

-10 000:sta naisesta, jotka käyttävät etonorgestreelia tai norelgestromiinia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi EVRAa, noin 6–12 naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.

-Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempää kohta "Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada veritulppa").

 

Veritulpan saamisen riski vuoden

 

aikana

Naiset, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisytablettia/-

Noin 2 naista 10 000:sta

laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana

 

Naiset, jotka käyttävät levonorgestreelia, noretisteronia tai

Noin 5–7 naista 10 000:sta

norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta

 

Naiset, jotka käyttävät EVRAa

Noin 6–12 naista 10 000:sta

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa

Veritulpan riski EVRAa käytettäessä on pieni, mutta jotkin tilat tai sairaudet suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:

jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)

jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.

jos joudut leikkaukseen tai jos joudut olemaan vuodelevossa pitkään jonkin vamman tai sairauden takia, tai jos sinulla on kipsi jalassa. EVRAn käyttö on ehkä lopetettava muutama viikko ennen leikkausta tai siksi aikaa, kun et pääse juuri liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa EVRAn käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.

iän myötä (erityisesti yli 35-vuotiailla)

jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.

Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.

Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.

On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että EVRAn käyttö on lopetettava.

Jos jokin ylläolevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät EVRAa, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti, kerro lääkärille.

VALTIMOVERITULPAT

Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoon muodostunut veritulppakin voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulppa

On tärkeää huomata, että EVRAn käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:

iän myötä (yli 35 ikävuoden jälkeen)

jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi EVRAa, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35-vuotias, lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään muun tyyppistä raskaudenehkäisyä.

jos olet ylipainoinen

jos sinulla on korkea verenpaine

jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.

jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli- tai triglyseridiarvot)

jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia

jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)

jos sinulla on diabetes.

Jos yllämainituista tilanteista useampi kuin yksi koskee sinua tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.

Jos jokin ylläolevista tilanteista muuttuu sinä aikana, kun käytät EVRAa, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti, kerro lääkärille.

Käänny lisäksi lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen EVRAn käyttöä, jos sinulla on jokin alla luetelluista tiloista, jos jokin niistä pahenee tai ilmenee ensimmäistä kertaa:

epäilet olevasi raskaana

sinulla on päänsärkyä, joka pahenee tai jota esiintyy aiempaa tiheämmin

painat 90 kg tai enemmän

sinulla on korkea verenpaine tai verenpaineesi kohoaa

sinulla on sappirakkosairaus, kuten sappikiviä tai sappirakon tulehdus

sinulla on porfyriaksi kutsuttu aineenvaihduntasairaus

sinulla on Sydenhamin korea (tanssitauti), johon liittyy äkillisiä kehon liikkeitä

sinulla on ollut raskaudenaikainen rakkulainen ihottuma (raskausrokahtuma eli ”herpes gestationis”)

sinulla on huonokuuloisuutta

sinulla on diabetes

sinulla on masennus

sinulla on epilepsia tai mikä tahansa muu sairaus, joka voi aiheuttaa kouristuskohtauksia

sinulla on maksasairaus, johon liittyy ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta

sinulla on tai on ollut kellanruskeita läiskiä erityisesti kasvojen iholla, joita kutsutaan myös raskausajan maksaläiskiksi (kloasma). Nämä läiskät eivät ehkä häviä täysin EVRAn käytön lopettamisenkaan jälkeen. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteilyltä. Tämä saattaa estää läiskien muodostumisen tai niiden pahenemisen.

sinulla on munuaisten toimintahäiriöitä

Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä kuvatuista tiloista sinua, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen EVRAn käyttöä.

Sukupuolitauti

Tämä lääke ei suojaa HIV-infektiolta (AIDS) tai miltään muulta sukupuolitaudilta, kuten klamydialta, genitaaliherpekseltä, visvasyylältä, tippurilta, B-hepatiitilta ja kupalta. Käytä aina kondomia suojaamaan itseäsi tartunnalta.

Laboratoriokokeet

Jos sinulle on tarpeen tehdä veri- tai virtsakokeita, ilmoita terveydenhuoltohenkilöstölle, että käytät EVRAa, koska hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.

Lapset ja nuoret

EVRAa ei ole tutkittu lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. EVRAa ei saa käyttää lapsille tai nuorille, joiden kuukautiset eivät ole vielä alkaneet.

Muut lääkevalmisteet ja EVRA

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä EVRAa, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sisältävää lääkevalmistetta sekä dasabuviiria, koska verinäytteestä tehtävän maksan toimintakokeen tulos saattaa tällöin suurentua (ALAT-maksaentsyymipitoisuus suurenee). Lääkäri määrää sinulle toisentyyppisen ehkäisymenetelmän ennen kuin aloitat hoidon näillä lääkevalmisteilla. EVRAn käyttöä voidaan jatkaa noin 2 viikon kuluttua tällaisen hoidon päättymisen jälkeen. Ks. kohta Milloin sinun ei pidä käyttää EVRAa.

Eräät lääkkeet ja rohdosvalmisteet voivat estää EVRAa vaikuttamasta oikealla tavalla, joten saatat tulla raskaaksi tai sinulle saattaa tulla odottamatonta vuotoa.

Tällaisia lääkkeitä ovat

jotkut HIV:n/aidsin ja hepatiitti C -virusinfektion hoitoon käytettävät viruslääkkeet (ns. proteaasin estäjät ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät eli NNRTI- lääkkeet, kuten ritonaviiri, nevirapiini, efavirentsi)

infektiolääkkeet (kuten rifampisiini ja griseofulviini)

kouristuskohtauksia estäviä lääkkeet (näistä esimerkkejä ovat mm. barbituraatit, topiramaatti, fenytoiini, karbamatsepiini, primidoni, okskarbatsepiini ja felbamaatti)

bosentaani (keuhkoverisuonissa todetun korkean verenpaineen hoitoon)

mäkikuisma (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon).

Jos käytät jotakin yllä mainituista lääkkeistä, saatat tarvita jonkin toisen luotettavan ehkäisymenetelmän käyttämistä (esim. kondomi, pessaari tai ehkäisyvaahto). Jotkut mainituista lääkkeistä voivat vaikuttaa ehkäisytehoon jopa 28 päivää sen jälkeen, kun olet lopettanut niiden käytön. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa toisen ehkäisymenetelmän käytöstä, jos käytät EVRAa samanaikaisesti jonkin yllä mainitun lääkkeen kanssa.

EVRA voi heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa.Tällaisia lääkkeitä voivat olla

siklosporiinia sisältävät lääkevalmisteet

lamotrigiini epilepsian hoitoon (tämä voi lisätä kouristuskohtausten riskiä).

Lääkäri saattaa katsoa toisen lääkkeen annostuksen muuttamisen tarpeelliseksi. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

Lopeta tämän lääkkeen käyttö heti, jos tulet raskaaksi.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät tai suunnittelet imettämistä.

Jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa ja käyttää koneita tämän lääkkeen käytön aikana.

Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvät riskit

Seuraavat tiedot perustuvat yhdistelmäehkäisypillereitä koskeviin tietoihin. Koska EVRA depotlaastari sisältää samanlaisia hormoneja kuin yhdistelmäehkäisypilleritkin, sillä oletetaan olevan myös samat riskit. Kaikkiin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyy haittoja, jotka voivat johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.

Ei ole osoitettu, että depotlaastarit, kuten EVRA, olisivat turvallisempia kuin suun kautta otettavat yhdistelmäehkäisypillerit.

Hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja syöpä

Kohdunkaulan syöpä

Kohdunkaulan syöpää esiintyy useammin hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla. Tämä syöpä saattaa kuitenkin olla yhteydessä muihin tekijöihin, kuten sukupuolitauteihin.

Rintasyöpä

Naisilla, jotka käyttävät hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita, on todettu rintasyöpää useammin kuin niitä käyttämättömillä naisilla. On kuitenkin mahdollista, että hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet eivät aiheuta rintasyövän lisääntymistä naisilla. Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävät naiset saattavat käydä lääkärintarkastuksessa muita useammin, minkä vuoksi rintasyöpä heidän kohdallaan todennäköisemmin havaitaan. Lisääntynyt rintasyövän esiintymisvaara vähenee vähitellen, kun hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö lopetetaan. Kymmenen vuoden kuluttua rintasyövän esiintymismahdollisuus on sama kuin sellaisilla ihmisillä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita.

Maksasyöpä

Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on raportoitu harvoin hyvänlaatuisia maksakasvaimia. Pahanlaatuisia maksakasvaimia (syöpiä) on todettu vielä harvemmin. Maksakasvain voi aiheuttaa sisäisen verenvuodon, josta seuraa voimakas vatsakipu. Jos tällaista esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

3.Miten EVRAa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Jos et noudata ohjeita, raskaaksi tulemisen riski saattaa kasvaa.

Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pidä aina varalla muita kuin hormonaalisia ehkäisyvalmisteita (kuten kondomi, ehkäisyvaahto tai -sieni) laastarin käyttöön liittyvien virheiden varalta.

Laastareiden määrä

Viikot 1, 2 ja 3: Kiinnitä yksi laastari ja jätä se paikalleen tarkalleen seitsemän päivän ajaksi.

Viikko 4: Älä kiinnitä laastaria tällä viikolla.

Jos et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta edellisen kuukautiskiertosi aikana

Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön seuraavan kuukautiskiertosi ensimmäisenä päivänä.

Jos yksi tai useampi päivä on kulunut kuukatisiesi alkamisesta, keskustele lääkärisi kanssa tilapäisestä ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käytöstä

Siirtyminen ehkäisytablettien käytöstä EVRAn käyttöön

Jos siirryt ehkäisytablettien käytöstä EVRAn käyttöön:

Odota, kunnes kuukautisesi alkavat.

Kiinnitä ensimmäinen laastari kuukautisten ensimmäisen 24 tunnin aikana.

Jos laastari kiinnitetään kuukautisten alkamispäivän (päivä 1) jälkeen:

Sinun on käytettävä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään 8 asti, jolloin vaihdat laastarin.

Jos kuukautiset eivät ala viiden päivän kuluessa viimeisen ehkäisytabletin ottamisesta, pyydä lääkäriltä ohjeita ennen EVRAn käytön aloittamista.

Siirtyminen pelkkää progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista, implantaatin tai injektioina annettavan ehkäisyvalmisteen käytöstä EVRAn käyttöön

Voit siirtyä EVRAn käyttöön pelkkää progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista minä päivänä tahansa, implantaatista sen poistopäivänä tai injektiona annettavasta ehkäisyvalmisteesta sinä päivänä, jolloin seuraava injektio on tarkoitus antaa

Kiinnitä laastari ensimmäisenä päivänä pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen, implantaatin poistamispäivänä tai päivänä, jolloin seuraava ehkäisyinjektio on tarkoitus pistää.

Käytä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään 8 asti, jolloin vaihdat laastarin.

Ennen 20. raskausviikkoa tapahtuneen keskenmenon tai abortin jälkeen

Neuvottele lääkärisi kanssa

Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön heti

Jos yksi tai useampi päivä on kulunut keskenmenosta tai abortista, kun aloitat tämän lääkkeen käytön, keskustele lääkärisi kanssa tilapäisestä ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käytöstä.

20. raskausviikon jälkeen tapahtuneen keskenmenon tai abortin jälkeen

Neuvottele lääkärisi kanssa

Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön 21. päivänä abortin tai keskenmenon jälkeen tai seuraavien kuukautisten ensimmäisenä päivänä, sen mukaan kumpi näistä tulee ensin

Synnytyksen jälkeen

Neuvottele lääkärisi kanssa

Jos olet synnyttänyt etkä imetä, voit aloittaa tämän lääkkeen käytön aikaisintaan 4 viikon kuluttua synnytyksestä

Jos aloitat käytön myöhemmin kuin 4 viikon kuluttua synnytyksestä, käytä 7 ensimmäisen päivän ajan tämän lääkkeen lisäksi jotakin muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää

Jos olet ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen, odota ensimmäisiä kuukautisia tai mene lääkärin vastaanotolle, jotta voidaan varmistaa, ettet ole raskaana ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista

Jos imetät

Neuvottele lääkärisi kanssa

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät tai jos suunnittelet imettämistä (ks. myös kohta 2 Raskaus ja imetys).

Tärkeää tietoa laastarin käytöstä

Vaihda EVRA aina samana viikonpäivänä, sillä se on suunniteltu vaikuttamaan seitsemän päivän ajan.

Älä koskaan pidä enempää kuin seitsemän laastaritonta päivää peräkkäin.

Käytä vain yhtä laastaria kerrallaan.

Älä leikkaa tai muulla tavoin riko laastaria.

Älä kiinnitä laastaria punoittavalle, ärtyneelle äläkä rikkoontuneelle iholle.

Laastarin on kiinnityttävä ihoon tiukasti, jotta se toimisi oikein.

Paina laastaria voimakkaasti ihoa vasten, kunnes sen reunat tarttuvat kiinni.

Älä käytä ihovoiteita, öljyjä, kosteusemulsioita, puuteria tai meikkiä kohdassa, johon kiinnität laastarin tai jonka lähellä laastari on jo kiinni. Se saattaa irrottaa laastarin.

Älä laita uutta laastaria samalle ihoalueelle, jolla poistamasi laastari oli. Siitä saattaisi aiheutua herkemmin ihon ärtymistä.

Tarkista päivittäin, ettei laastari ole irronnut.

Älä lopeta laastareiden käyttöä, vaikka et olisi usein sukupuoliyhteydessä.

KÄYTTÖOHJEET

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät EVRAa, odota siihen päivään asti, jolloin kuukautisesi alkavat.

Kiinnitä ensimmäinen laastari kuukautistesi ensimmäisen

24tunnin aikana.

Jos laastari kiinnitetään kuukautistesi alkamispäivän jälkeen, käytä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään kahdeksan asti, jolloin vaihdat laastarin.

Päivä, jolloin kiinnität ensimmäisen laastarisi, on päivä

1. ”Laastarinvaihtopäiväsi” tulee olemaan tänä samana viikonpäivänä joka viikko.

Valitse laastarin kiinnityskohta vartaloltasi.

Kiinnitä laastari aina puhtaalle, kuivalle, karvattomalle iholle.

Kiinnitä laastari pakaraan, vatsaan, olkavarren ulkopintaan tai yläselkään kohtaan, jossa tiukka vaatetus ei hankaa sitä.

Älä koskaan kiinnitä laastaria rintoihisi.

Repäise suojapussi auki sormin.

Repäise suojapussi auki reunaa pitkin (älä käytä saksia).

Ota kiinni laastarin kulmasta ja vedä se varovasti pois pussista.

Laastarin suojana on läpinäkyvä suojakalvo.

Laastarit voivat joskus tarttua kiinni pussin sisäpintaan

– ole varovainen, että et vahingossa irrota läpinäkyvää suojakalvoa ottaessasi laastaria pussista.

Vedä sitten puolet läpinäkyvästä suojakalvosta irti kuvan osoittamalla tavalla. Älä kosketa liimapintaa.

Aseta laastari ihollesi.

Poista sitten suojakalvon toinen puolisko.

Paina laastaria voimakkaasti kämmenelläsi 10 sekunnin ajan.

Varmista, että laastarin reunat tarttuvat kunnolla kiinni.

Käytä laastaria seitsemän päivää (yhden viikon ajan).

Poista käytetty laastari ensimmäisenä ”laastarinvaihtopäivänä” (päivä 8).

Kiinnitä uusi laastari välittömästi.

Poista käytetty laastari päivänä 15 (viikko 3).

Kiinnitä uusi laastari.

Laastareita käytetään siis yhteensä kolmen viikon ajan.

Ärsytyksen välttämiseksi uusi laastari on hyvä kiinnittää eri kohtaan kuin edellinen laastari.

Älä käytä laastaria viikon 4 aikana (päivät 22–28).

Sinulla tulisi olla kuukautiset tämän ajanjakson aikana.

Sinulla on raskauden ehkäisy tämän viikon aikana ainoastaan, jos otat seuraavan laastarin käyttöön aikataulun mukaisesti.

Aloita seuraava neljän viikon jakso

Kiinnitä uusi laastari normaalina ”laastarinvaihtopäivänäsi” (päivää 28 seuraava päivä).

Kiinnitä laastari riippumatta siitä, milloin kuukautisesi alkavat tai päättyvät.

Jos haluat muuttaa ”laastarinvaihtopäiväsi” toiseksi viikonpäiväksi, keskustele siitä lääkärisi kanssa. Sinun on käytettävä laastareita meneillään olevan jakson loppuun saakka ja poistettava kolmas laastari oikeana päivänä. Viikolla 4 voit valita uuden laastarinvaihtopäivän ja kiinnittää ensimmäisen laastarin valitsemanasi päivänä. Laastarin poistamisen ja uuden laastarin kiinnittämisen välinen aika ei saa koskaan ylittää 7 päivää.

Jos haluat siirtää kuukautisia, kiinnitä laastari viikon 4 alussa (päivänä 22) sen sijaan, että pitäisit viikolla 4 laastarittoman jakson. Sinulla saattaa esiintyä vähäistä vuotoa tai läpäisyvuotoa. Voit käyttää enintään 6 laastaria peräkkäin (eli yhtäjaksoisesti korkeintaan 6 viikkoa). Kun olet käyttänyt 6 laastaria peräkkäin (eli yhtäjaksoisesti 6 viikkoa), älä käytä laastaria viikolla 7. Kiinnitä uusi laastari 7 päivän laastarittoman jakson jälkeen, jolloin kyseinen päivä on uuden laastarijakson ensimmäinen päivä. Käänny lääkärin puoleen ennen kuin päätät siirtää kuukautisia.

Päivittäiset toimet ja laastarien käyttö

Tavanomaisten toimien, kuten suihkussa, kylvyssä tai saunassa käynnin tai liikunnan, ei pitäisi vaikuttaa laastarin toimintaan.

Laastarin on tarkoitus pysyä paikallaan tämäntyyppisten toimien aikana.

Tarkista kuitenkin näiden toimien jälkeen, ettei laastari ole irronnut.

Jos sinun on kiinnitettävä laastari uuteen paikkaan muuna kuin ”laastarinvaihtopäivänä”

Jos käyttämäsi laastari aiheuttaa ihon ärtymistä tai tuntuu epämukavalta

voit irrottaa laastarin ja laittaa uuden laastarin eri paikkaan seuraavaan ”laastarinvaihtopäivään” asti.

kerrallaan voit käyttää vain yhtä laastaria.

Jos sinun on vaikea muistaa laastarin vaihto

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, miten laastarin vaihdon voisi tehdä helpommaksi, tai muiden ehkäisymenetelmien käytöstä.

Jos laastari on ollut osittain tai kokonaan irti

alle yhden vuorokauden (enintään 24 tuntia):

Yritä kiinnittää se uudelleen tai kiinnitä uusi laastari välittömästi.

Lisäehkäisyä ei tarvita.

” Laastarinvaihtopäivä” pysyy samana.

Älä yritä kiinnittää laastaria uudelleen, jos

-se ei ole enää tahmea

-se on tarttunut kiinni itseensä tai johonkin muuhun pintaan

-siihen on tarttunut muuta materiaalia

-se on irronnut osittain tai kokonaan toisen kerran.

Laastarin kiinnittämiseen ei saa käyttää teippiä tai sidetarvikkeita.

Jos et saa laastaria kiinnitetyksi uudelleen, kiinnitä uusi laastari välittömästi.

yli yhden vuorokauden (24 tuntia tai kauemmin) tai et ole varma ajasta:

Aloita uusi neljän viikon jakso välittömästi kiinnittämällä uusi laastari.

Sinulla on nyt uusi päivä 1 ja uusi ”laastarinvaihtopäivä”.

Sinun täytyy käyttää jotakin ei-hormonaalista lisäehkäisymenetelmää uuden jakson ensimmäisen viikon ajan.

Voit tulla raskaaksi, jos et noudata näitä ohjeita.

Jos unohdat vaihtaa laastarin

minkä tahansa laastarijakson alussa (viikko 1 (päivä 1)):

Jos unohdat kiinnittää laastarin, sinulla saattaa olla erittäin suuri riski tulla raskaaksi.

Käytä ei-hormonaalista lisäehkäisyä yhden viikon ajan.

Kiinnitä uuden jakson ensimmäinen laastari heti kun muistat.

Käytössäsi on nyt uusi ”laastarinvaihtopäivä” ja uusi päivä 1.

laastarijakson keskellä (viikko 2 tai 3):

Jos laastarin vaihto unohtuu yhden tai kahden vuorokauden ajaksi (enintään 48 tuntia),

kiinnitä uusi laastari niin pian kuin muistat.

kiinnitä seuraava laastari normaalina ”Laastarinvaihtopäivänä”.

Lisäehkäisyä ei tarvita.

yli kahden vuorokauden ajaksi (48 tuntia tai kauemmin)

Jos laastarin vaihto unohtuu yli kahden vuorokauden ajaksi, saatat tulla raskaaksi.

Aloita uusi neljän viikon jakso kiinnittämällä uusi laastari niin pian kuin muistat.

Käytössä on nyt uusi ”laastarinvaihtopäivä” ja uusi päivä 1.

Käytä lisäehkäisyä uuden jakson ensimmäisen viikon ajan.

laastarijakson lopussa (viikko 4):

Jos unohdat poistaa laastarin,

poista se heti kun muistat.

aloita seuraava jakso normaalina ”laastarinvaihtopäivänä”, joka on päivää 28 seuraava päivä.

Lisäehkäisyä ei tarvita.

Jos vuoto jää kokonaan pois tai sinulla esiintyy epäsäännöllistä vuotoa EVRAn käytön yhteydessä

Tämä lääke saattaa aiheuttaa odottamatonta emätinverenvuotoa tai tiputtelua niiden viikkojen aikana, jolloin käytät laastaria.

Tämä loppuu yleensä muutaman ensimmäisen kierron jälkeen.

Myös käyttöohjeesta poikkeava laastareiden käyttö voi aiheuttaa tiputtelua tai vähäistä vuotoa.

Jatka tämän lääkkeen käyttöä ja jos vuoto jatkuu kauemmin kuin kolmen ensimmäisen kierron ajan, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Jos kuukautisesi jäävät pois EVRAn laastarittoman viikon (viikko 4) aikana, jatka kuitenkin laastarien käyttöä tavanomaisena ”laastarinvaihtopäivänä”.

Jos olet käyttänyt tätä lääkettä käyttöohjeen mukaisesti eivätkä kuukautisesi ole alkaneet, tämä ei välttämättä tarkoita, että olet raskaana.

Jos kuitenkin kahdet peräkkäiset kuukautiset jäävät pois, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen, sillä saatat olla raskaana

Jos käytät enemmän EVRAa kuin sinun pitäisi (useamman kuin yhden EVRA-laastarin kerrallaan)

Irrota laastarit ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos olet kiinnittänyt useamman depotlaastarin kuin sinulle on määrätty.

Liian monen laastarin käyttö saattaa aiheuttaa

pahoinvointia ja oksentelua

tyhjennysvuotoa.

Jos lopetat EVRAn käytön

Sinulla voi esiintyä epäsäännöllistä, heikkoa kuukautisvuotoa tai vuoto voi jäädä kokonaan pois. Tämä on tyypillistä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja erityisesti, jos kuukautisesi eivät olleet säännölliset ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea ja sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua EVRAsta, kerro lääkärille.

Laskimoveritulppien (laskimotromboembolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian) riski on suurentunut kaikilla hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla. Lisätietoja hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä: ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVRAa”.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä naisella 10:stä):

päänsärky

pahoinvointi

rintojen arkuus.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 10:stä):

emättimen hiivasieni-infektio

mielialahäiriöt, kuten masennus, mielialan muutos tai mielialan vaihtelu, ahdistuneisuus, itkuisuus

huimaus

migreeni

mahakipu tai vatsan turvotus

oksentelu tai ripuli

akne, ihottuma, ihon kutina tai ihoärsytys

lihaskouristukset

rintarauhasvaivat, kuten kipu, rintojen suurentuminen tai kyhmyt rinnoissa

kuukautiskiertorytmin muutokset, kohdun kouristelu, kivuliaat kuukautiset, emätinvuoto

laastarin kiinnityskohdan ihoreaktiot, kuten punoitus, ärsytys tai ihottuma

väsymys tai huonovointisuus

painonnousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 100:sta):

allerginen reaktio, nokkosihottuma

turvotus, joka johtuu veden kertymisestä elimistöön

korkea veren rasvapitoisuus (kuten kolesteroli tai triglyseridit)

univaikeudet (unettomuus)

vähentynyt seksuaalinen halukkuus

ihottuma, ihon punoitus

poikkeava maidoneritys

kuukautisia edeltävä oireyhtymä (PMS)

emättimen kuivuus

laastarin kiinnityskohdan muut ihoreaktiot

turvotus

korkea verenpaine tai kohonnut verenpaine

lisääntynyt ruokahalu

hiustenlähtö

herkistyminen auringonvalolle.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 1000:sta):

haitallisia veritulppia laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:

-jalassa (ts. syvä laskimotukos)

-keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)

-sydänkohtaus

-aivohalvaus

-pieniä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)

-maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on muita tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta 2 lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).

rinta-, kohdunkaula- tai maksasyöpä

iho-oireet, kuten rakkulainen tai haavainen ihottuma, laastarin kiinnityskohdassa

syöpään liittymätön (hyvänlaatuinen) rintarauhasen tai maksan kasvain

kohdun sidekudoskasvaimet

vihaisuus tai turhautuneisuus

lisääntynyt seksuaalinen halukkuus

makuaistin poikkeavuudet

piilolasien käyttöön liittyvät ongelmat

äkillinen, voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi)

sappirakon tai paksusuolen tulehdus

kohdunkaulan solumuutokset

ruskeat pilkut tai läiskät kasvoissa

sappikivet tai sappitiehyen tukos

ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen kellertäväksi

verensokeri- tai insuliinipitoisuuksien poikkeavuudet

kasvojen, suun, kurkun tai kielen turpoaminen

ihottuma, johon liittyy aristavia, punaisia kyhmyjä säärissä ja jaloissa

ihon kutina

suomuinen, hilseilevä, kutiseva ja punoittava iho

maidonerityksen loppuminen

erite emättimestä

nesteen kertyminen jalkoihin

nesteen kertyminen elimistöön

käsivarsien, käsien, jalkojen tai jalkaterien turpoaminen.

Jos sinulla on vatsavaivoja

Oksentelun tai ripulin ei pitäisi vaikuttaa EVRAsta saamiesi hormonien määrään.

Vatsavaivojen yhteydessä et tarvitse lisäehkäisyä.

Sinulla voi esiintyä tiputtelua tai vähäistä vuotoa, rintojen arkuutta tai voit tuntea itsesi huonovointiseksi kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Yleensä tilanne palautuu normaaliksi, mutta jos näin ei käy, keskustele tilanteesta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.EVRAn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Laastareissa on vielä käytön jälkeenkin merkittäviä määriä vaikuttavia aineita, joten suojele luontoa ja hävitä käytetyt laastarit huolellisesti. Käytetyn laastarin hävittämiseksi,

avaa tarraetiketti suojapussin ulkopinnasta.

aseta käytetty laastari avatun tarraetiketin paikalle siten, että liimapinta peittää suojapussiin tummennetulla merkityn alueen.

kiinnitä tarraetiketti sen jälkeen takaisin niin, että käytetty laastari jää sen alle. Laastari hävitetään pitäen se poissa lasten ulottuvilta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä EVRA sisältää

Vaikuttavat aineet ovat norelgestromiini ja etinyyliestradioli. Yksi 20 cm2:n depotlaastari sisältää 6 mg norelgestromiinia ja 600 mikrogrammaa etinyyliestradiolia. Vaikuttavat aineet vapautuvat

7 vuorokauden aikana siten, että keskimäärin 203 mikrogrammaa norelgestromiinia ja 34 mikrogrammaa etinyyliestradiolia vapautuu aina 24 tunnin aikana.

Muut aineet ovat: taustakerros: värillinen pientiheyspolyeteeniulkokerros, polyesterisisäkerros. Keskikerros: polyisobuteeni-/polybuteeniliima, krospovidoni, polyesterikuitukangas, lauryylilaktaatti. Kolmas kerros: polyeteenitereftalaattikalvo (PET), polydimetyylisiloksaanipinnoite.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

EVRA on ohut beigenvärinen muovinen depotlaastari, johon on leimattu ”EVRA”. Sen tarttuva liimapinta kiinnitetään ihoon sen jälkeen, kun läpinäkyvä muovinen suojakalvo on poistettu.

EVRA-depotlaastareita on saatavana seuraavina pakkauskokoina: Pakkauksissa on 3, 9 tai 18 laastaria yksittäispakattuina pinnoitelaminoituihin suojapusseihin, jotka on liitetty kolmen nipuiksi läpinäkyvällä rei’itetyllä muovikelmulla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Valmistaja: Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, Beerse B-2340, Belgia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel. +420 227 012 227

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tél/Tel: + 32 14 64 94 11

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel: +36 1 884 2858

Malta

A.M.Mangion Ltd

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel:+356 2397 6000

Nederland

Janssen Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

4837 DS BREDA

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

JANSSEN-CILAG AS

Lõõtsa 2

Postboks 144

EE-11415 Tallinn

NO-1325-Lysaker

Tel: +372 617 7410

Tlf: + 47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

Vorgartenstraße 206B

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

AT-1020 Wien

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel:+43 1 610 300

España

Polska

JANSSEN-CILAG, S.A.

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

E-28042 Madrid

PL-02-135 Warszawa

Tel: +34 91 722 81 00

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Portugal

JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA

1, rue de Camille Desmoulins TSA 91003

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9

Queluz de Baixo

Tél: 0800 25 50 75 / + 33 1 55 00 40 03

PT-2734-503 Barcarena

 

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Oreškovićeva 6h

Str. Tipografilor nr.11 - 15

10010 Zagreb

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +385 1 6610 700

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

JANSSEN-CILAG Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000, Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel. + 386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1 494 567 444

 

Ísland

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG AB

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel. +421 232 408 400

Iceland

 

Simi: (+354) 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG SpA

JANSSEN-CILAG OY

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

JANSSEN-CILAG AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τελ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

JANSSEN-CILAG Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä