Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiExalief
ATC-koodiN03AF04
Lääkeaineeslicarbazepine acetate
ValmistajaBIAL - Portela

EXALIEF

Julkinen EPAR-yhteenveto

Mihin Exalief-valmistetta käytetään?

Exaliefia käytetään aikuisten sekundaarisesti yleistyvi tai yleistymättömien paikallisalkuisten epilepsiakohtausten hoitoon. Tällaisessa epilepsiassa to sen aivopuoliskon liian voimakas sähköinen

leviääLääkevalmisteellakaikkialle aivoihin. Exaliefia saa käyttää v in jonkin toisen epilepsialääkkeen lisänä. Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Miten Exaliefia käytetään?

Exalief-hoidon aloitusannos on 400 mg kerran päivässä. Annoskoko kasvatetaan yhden tai kahden

Exaliefia on annett va v roen yli 65-vuotiaille potilaille, koska lääkkeen turvallisuudesta näiden potilaiden osalta ei ole riittävästi tietoa. Exaliefia on annettava varoen myös potilaille, joilla on munuaisong lmia, ja annos on sovitettava sen mukaan, miten munuaiset toimivat. Lääkettä ei suositella potilaill , joilla on vaikeita munuais- tai maksaongelmia. Exaliefia ei myöskään suositella alle 18-vuotiaille lapsille.

Miten Exalief vaikuttaa?

Elimistössä Exaliefin vaikuttava aine eslikarbatsepiiniasetaatti muuttuu epilepsialääke eslikarbatsepiiniksi. Epilepsia johtuu aivojen liiallisesta sähköisestä toiminnasta. Sähköimpulssien eteneminen hermoja pitkin edellyttää natriumin nopeaa siirtymistä hermosoluihin. Eslikarbatsepiinin oletetaan toimivan salpaamalla jänniteohjatut natriumkanavat, mikä estää natriumin siirtymisen hermosoluihin. Näin hermosolujen aktiivisuus aivoissa heikkenee ja kohtausten voimakkuus ja määrä vähenevät.

Miten Exaliefia on tutkittu?

Exaliefin vaikutuksia testattiin ensin kokeellisissa malleissa ennen ihmisillä tutkimista.

Kolmeen päätutkimukseen osallistui yhteensä 1 050 aikuista, joilla oli paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia, joihin ei annettu muuta lääkitystä. Kaikissa kolmessa tutkimuksessa verrattiin eri annoksina annettua Exalief (400 mg, 800 mg tai 1 200 mg kerran päivässä) lumelääkkeeseen. Kaikki potilaat saivat myös muita epilepsialääkkeitä. Kolmessa tutkimuksessa tehokkuuden pääasiallinen mitta oli kohtausten määrän väheneminen 12 viikon kuluessa.

Mitä hyötyä Exaliefista havaittu tutkimuksissa?

Tarkasteltaessa kolmen tutkimuksen tuloksia yhdessä Exalief 800 mg ja 1 200 mg vähensivät kohtausten määrää lumelääkettä tehokkaammin, kun valmistetta käytettiin muiden epilepsialääkkeiden lisänä. Tutkimuksen alussa potilailla oli noin 13 kohtausta kuukaudessa. Kuukausittainen määrä putosi 9,8 kohtaukseen Exalief 800 mg:lla ja 9 kohtaukseen Exalief 1 200 mg:lla 12 viikon hoidon aikana, kun lumelääkettä saaneilla oli 11,7 kohtausta kuukaudessa.

jollekin muulle valmistusaineelle tai muille karboksamidijohdannaisille (lääkkeille, joiden rakenne on samanlainen kuin eslikarbatsepiiniasetaatin, kuten karbamatsepiinin tai okskarbatsepiinin). Valmistetta ei saa antaa henkilöille, joilla on toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos (ongelma sydämen sähkönsiirrossa).

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Exaliefin hyöty on sen riskejä suurempi hoidettaessa sekundaarisesti yleistyviä tai yleistymättömiä paikallisalkuisia epilepsiakohtauksia aikuisilla, jotka

Exaliefia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan tässä.

Tämä yhteenveto on päivitet y viimeksi 02-2009.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä