Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Myyntipäällysmerkinnät - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiellaOne
ATC-koodiG03AD02
Lääkeaineulipristal
ValmistajaLaboratoire HRA Pharma

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIRASIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ellaOne 30 mg -tabletti Ulipristaaliasetaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 30 mg ulipristaaliasetaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 tabletti

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Jos olet käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana tiettyjä muita lääkkeitä, etenkin epilepsian, tuberkuloosin tai HIV-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä tai mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita (ks. pakkausseloste), ellaOne-valmisteen teho voi heikentyä. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät ellaOne-valmistetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paris

Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Itsehoitolääke

15.KÄYTTÖOHJEET

Jälkiehkäisyvalmiste

Ota yksi tabletti mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen. Tämä valmiste on otettava 120 tunnin (viiden päivän) sisällä suojaamattomasta yhdynnästä tai ehkäisymenetelmän pettämisestä.

QR code linking to package leaflet to be included

Pakkausseloste Internetissä:

 

MAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITÄVALTA

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIA

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIA

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROATIA

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYPROS

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

TŠEKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAVALTA

 

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANSKA

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRO

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMI

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANSKA

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSA

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

KREIKKA

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNKARI

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLANTI

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLANTI

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETTUA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUXEMBURG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Ei oleellinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALANKOMAAT

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUOLA

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGALI

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

SLOVAKIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAVALTA

 

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPANJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOTSI

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHDISTYNYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNINGASKUNTA

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ellaOne

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ellaOne 30 mg -tabletti Ulipristaaliasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

HRA Pharma

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä