Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Myyntipäällysmerkinnät - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiFablyn
ATC-koodiG03
Lääkeainelasofoxifene tartrate
ValmistajaDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO LÄPIPAINOLIUSKOILLE (30 kalvopäällysteistä tablettia)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti lasofoksifeeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää lasofoksifeenitartraattia, vastaten 500 mikrogrammaamyyntilupaalasofoksifeen a.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

30 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

Turvasuljettu pakkaus.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/08/500/001

 

enää

EU/1/08/500/002

 

EU/1/08/500/003

ei

EU/1/08/500/004

 

FABLYNLääkevalmisteella

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Batch:

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Reseptilääke.

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO LÄPIPAINOLIUSKOILLE (7 kalvopäällysteistä tablettia)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti lasofoksifeeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää lasofoksifeenitartraattia, vastaten 500 mikrogrammaamyyntilupaalasofoksifeen a.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

7 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

Turvasuljettu pakkaus.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/08/500/001

 

enää

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

EU/1/08/500/003

ei

 

EU/1/08/500/004

 

Lääkevalmisteella

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Batch:

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Reseptilääke.

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

FABLYN

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO TABLETTIPURKILLE (90 kalvopäällysteistä tablettia)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti lasofoksifeeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää lasofoksifeenitartraattia, vastaten 500 mikrogrammaamyyntilupaalasofoksifeen a.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

90 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

Turvasuljettu pakkaus.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/08/500/001

 

enää

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

EU/1/08/500/003

ei

 

EU/1/08/500/004

 

Lääkevalmisteella

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Batch:

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Reseptilääke.

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

FABLYN

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO LÄPIPAINOLIUSKOILLE (28 kalvopäällysteistä tablettia)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti lasofoksifeeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää lasofoksifeenitartraattia, vastaten 500 mikrogrammaamyyntilupaalasofoksifeen a.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

28 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

Turvasuljettu pakkaus.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/08/500/001

 

enää

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

EU/1/08/500/003

ei

 

EU/1/08/500/004

 

Lääkevalmisteella

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Batch:

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Reseptilääke.

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

FABLYN

myyntilupaa

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKIN NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti

lasofoksifeeni

 

 

myyntilupaa

 

 

 

Suun kautta

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim.

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

ei

 

 

Batch:

 

 

5.LääkevalmisteellaSISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKAN - 7 tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti

lasofoksifeeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Eberth

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Batch:

5. LääkevalmisteellaMUUTA

ma ti to pe pe la su

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKAN - 30 tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti

lasofoksifeeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Eberth

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Batch:

5. LääkevalmisteellaMUUTA

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKAN - 28 tabletti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti

lasofoksifeeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Eberth

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Batch:

5. LääkevalmisteellaMUUTA

ma ti ke ke to la su

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä