Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Pakkausseloste - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiFablyn
ATC-koodiG03
Lääkeainelasofoxifene tartrate
ValmistajaDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

PAKKAUSSELOSTE

 

 

FABLYN 500 mikrog kalvopäällysteinen tabletti

 

lasofoksifeeni

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

 

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 

 

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

 

muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

 

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

myyntilupaa

1.

Mitä FABLYN on ja mihin sitä käytetään

2.

Ennen kuin otat FABLYN a

3.

Miten FABLYN a otetaan

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

5.

FABLYN n säilyttäminen

6.

Muuta tietoa

 

 

1.

MITÄ FABLYN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

 

FABLYNILLA hoidetaan luukatoa (osteoporoosia) va hd vuodet ohittaneilla naisilla, joilla on riski saada

luunmurtuma, erityisesti selkärangassa, lonkissa ja rant enäässa. Se kuuluu ei-hormonaaliseen

lääkeaineryhmään nimeltä selektiiviset estrogeenir s ptorin muuntelijat (SERM).

 

 

ei

FABLYN pienentää osteoporoosia sairastavi

v ihdevuodet ohittaneilla naisilla luunmurtumariskiä sekä

selkärangassa (nikamamurtumat) että muua a

uustossa (selkärangan ulkopuoliset murtumat), ei

kuitenkaan lonkissa.

 

2.

ENNEN KUIN OTAT FABLYN A

 

Älä ota FABLYN

 

 

jos olet allerginen (yliherkkä) lasofoksifeenille tai FABLYNIN jollekin muulle aineelle.

 

jos sinulla on parhaillaan tai on aiemmin ollut verisuonitukoksia esimerkiksi laskimoissa,

 

keuhkoissa tai silmissä (syvä laskimotukos, keuhkoveritulppa tai silmän verkkokalvon

 

laskimotu os).

 

 

jos sinulla on verenvuotoa emättimestä. Lääkärisi on tutkittava asia ennen kuin aloitat hoidon.

 

jos voit yhä tulla raskaaksi.

 

 

jos olet raskaana tai imetät.

 

 

Lääkevalmisteella

Ole erityisen varovainen FABLYN n suhteen

jos et pääse liikkumaan vähään aikaan, kuten jos joudut sairaalahoitoon tai sinun on pysyttävä vuodelevossa leikkauksesta tai sairaudesta toipuaksesi, koska liikkumattomuus voi suurentaa verisuonitukosten (syvä laskimotukos, keuhkoveritulppa tai silmän verkkokalvon laskimotukos) riskiä. Lääkärisi voi suositella, että lopetat hoidon vähintään 3 viikkoa ennen tätä. Voit aloittaa FABLYN-hoidon uudestaan heti kun olet jälleen liikuntakykyinen ja olet keskustellut asiasta lääkärisi kanssa.

jos käytät FABLYNIA, kävele tai liikuttele jalkojasi ja jalkateriäsi säännöllisin väliajoin pitkillä matkoilla. Tee näin, koska istuminen pitkään samassa asennossa voi häiritä normaalia verenkiertoa ja siten suurentaa riskiäsi saada verisuonitukos.

FABLYN ei todennäköisesti aiheuta verenvuotoa emättimestä. Jos FABLYNIN käytön aikana kuitenkin ilmenee verenvuotoa emättimestä, lääkärin on tutkittava asia.

Seuraavassa on lueteltu syitä, miksi tämä lääkevalmiste ei ehkä ole sopiva sinulle. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat ottaa FABLYNIA:

jos sinulla on tai on ollut rintasyöpä.

jos sinulle ilmenee jokin selittämätön muutos rinnassa.

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

jos sinulla on vaikea munuaissairaus.

Voit ottaa FABLYNIN joko ruoan ja juoman kanssa tai ilman niitä.

myyntilupaa

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto

 

 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jos käytät estrogeenikorvaushoitoa tai

hormonikorvaushoitoa, FABLYN ei ehkä sovi sinulle.

 

 

FABLYN n otto ruuan ja juoman kanssa

enää

 

Raskaus ja imetys

 

 

 

Tärkeää tietoa FABLYN n s ältämistä aineista

FABLYN-on tarkoitettu vain vaihdevuodet ohittaneille naisille. Sitä ei saa antaa naisille, jotka voivat yhä

tulla raskaaksi.

 

Älä ota FABLYNIA, jos olet raskaana tai imetät, koska se saattaa erittyä äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

ei

 

FABLYNIN vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

FABLYNILLA ei ole tunnettua vaiku usta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Lääkevalmisteella

 

FABLYN sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tä än lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN FABLYN A OTETAAN

Ota FABLYNIA juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tabletti joka päivä.

Niele tabletti kokonaisena. Voit ottaa tabletin ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Voit halutessasi ottaa tabletin veden tai muun valitsemasi juoman kanssa.

Lääkärisi saattaa kehottaa sinua ottamaan kalsium- ja D-vitamiinilisävalmisteita FABLYN-hoidon aikana, jos niiden päivittäinen saantisi ei ole riittävää.

Jos otat enemmän FABLYN a kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos unohdat ottaa FABLYN a

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava tabletti ja jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.

Jos lopetat FABLYN n käytön

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin lopetat FABLYN-hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, FABLYN kin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat tutkimusten aikana ilmenneistä haittavaikutuksista olivat lieviä.

Jäljempänä lueteltuja haittavaikutuksia voi ilmetä esiintymistiheyksillä, jotka on määritelty seuraavasti:

Yleiset haittavaikutukset:

 

Hyvin yleiset haittavaikutukset: ilmenee useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä

 

Yleiset haittavaikutukset: ilmenee 1 - 10 potilaalla 100:sta

 

Melko harvinaiset haittavaikutukset: ilmenee 1 - 10 potilaalla 1 000:stamyyntilupaa

 

Harvinaiset haittavaikutukset: ilmenee 1 - 10 potilaalla 10 000:sta

 

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: ilmenee harvemmalla kuin yhdellä potilaalla

 

kymmenestätuhannesta

 

 

 

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä es ntym stih yden arviointiin

Hyvin yleiset haittavaikutukset:

 

enää

ei

 

Lihaskouristukset

 

Lääkevalmisteella

 

Kuumat aallot

Ummetus

Paineentunne alavatsassa

Eritevuoto emätti estä

Liikahikoilu

Melko harvinais t haittavaikutukset:

Virtsatieinfektio, polttelu virtsatessa, virtsaamispakko, virtsanpidätyskyvyttömyys

Vatsakipu tai paineentunne vatsassa, selkä-, niska-, nivel- tai rintakipu

V symys, epänormaali tai liiallinen verenvuoto, yleisimmin nenästä

Diabetes (tyypilliset oireet ovat liiallinen jano, tihentynyt virtsaamistarve)

Poltteleva tunne, heitehuimaus, puutuminen, muistin heikkeneminen, raajan liikkeen heikkeneminen tai osittainen menetys, päänsärky, levottomat jalat (vastustamaton halu liikutella jalkoja epämiellyttävien tai outojen tuntemusten lopettamiseksi)

Epänormaali tai epäsäännöllinen sydämensyke, tihentynyt sydämensyke

Käsien, käsivarsien, jalkaterien tai säärten turvotus, raajakipu

Yskä, hengitysvaikeus, nenän tukkoisuus, nenän vuotaminen

Suun kuivuminen, ilmavaivat, mahakipu

Silmien kuivuminen, hiustenlähtö, ihottuma, yöhikoilu, kutina, kuumoitus, painonnousu

Rinnan kovettuminen, rinnan kipu, verenvuoto emättimestä, sukupuolielinten kutina

Harvinaiset haittavaikutukset:

 

Korva-, silmä-, hengitystie- tai ihoinfektio, ripuli, verta ulosteessa

 

Ruokahalun muuttuminen

 

 

 

 

 

Poikkeavat unet, mielialan vaihtelut

 

 

 

 

Heitehuimaus, makuaistin muuttuminen, kouristuskohtaukset, migreeni, käsien ja jalkojen

 

voimattomuus, iskias (alaselässä, pakarassa ja/tai eri puolilla säärtä ja jalkaterää tuntuva kipu, joka

 

on tyypillisesti toispuoleista)

 

 

 

 

 

Näön heikkeneminen, silmäkipu, silmien kutina, silmäluomien turvotus, silmien punoitus,

 

korvakipu

 

 

 

 

 

Huulten vauriot, suolentoiminnan muutos, nielemisvaikeus, suun haavauma, närästys, suukipu,

 

peräaukon kipu

 

 

 

 

 

Keltaisuus (ihon ja silmänvalkuaisten kellertäminen), muutokset verestä teh äv en maksan

 

toimintakokeiden tuloksissa

 

 

 

 

 

Ihon kuivuminen, hiusten poikkeava koostumus, kynsihäiriö, ihottuma, ihon tummeneminen,

 

sormien muodon muuttuminen, ihovaurio

 

 

myyntilupaa

 

Kipu virtsatessa, verta virtsassa

 

 

 

Eritevuoto rinnasta, rintakyhmy, emätinkipu, suonikohjut

 

Jalkojen pulssin heikkeneminen, mustelmamuodostus

 

 

 

 

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.

FABLYN N SÄILYTTÄMINEN

ei

enää

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

Älä käytä pakkauksessa mainitun viim is n käyttöpäivämäärän jälkeen läpipainopakkauksen tai

tablettipurkin etiketissä ja pahvikot

lossa .

 

 

 

Tämä lääkevalmiste ei vaadi er ty

iä säilytysolosuhteita.

 

6.

MUUTA TIETOA

 

 

 

 

MitäLääkevalmisteellaFABLYN sisältää

 

 

 

Vaikuttava aine on lasofoksifeeni. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää lasofoksifeenitartraattia, joka vastaa 500 mikrogrammaa lasofoksifeenia.

Muut aineet ovat vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, kolloidinen, vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti, Sunset yellow FCF aluminium lake (E110), hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi ja triasetiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

FABLYN-tabletit ovat kolmiomaisia, persikanvärisiä, kalvopäällysteisiä tabletteja, joihin on painettu toiselle puolella ’Pfizer’ ja toiselle puolelle ’OPR 05’.

7, 28 ja 30 tabletin läpipainolevypakkaukset sekä 90 tabletin tablettipurkki. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija on Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen, Saksa.

Valmistaja on Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen, Saksa.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston http://www.emea.europa.eu/.

 

ei

enää

Lääkevalmisteella

 

 

 

(EMEA) kotisivuilta myyntilupaa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä